Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Ngành công nghiệp gia cầm trong nước hoài nghi về giá nhập khẩu thịt gà của Mỹ tại Việt Nam

Ngành công nghiệp gia cầm trong nước hoài nghi về giá nhập khẩu thịt gà của Mỹ tại Việt Nam

05/07/2015
Mức trung cấp

Insiders skeptical over throwaway prices of US chicken imports in Vietnam

With chicken products imported from the U.S. fetching much lower prices in Vietnam than their home country, insiders of the Vietnamese poultry industry have cast doubt on the honesty of the importers.

Vietnam imported nearly US$54 million worth of chicken products in the first five months of this year, equaling 52 percent of the full-year imports in 2014, according to customs data.

The U.S. market accounted for 65 percent of the five-month import value, or $34.8 million, and American chicken is the cheapest among Vietnam’s poultry meat suppliers.

While frozen chicken wings from Brazil and Argentina are imported at $1.9 and $2.1 a kg, respectively, the rate is only $1 a kg for the U.S. products, according to customs ps.

Chicken legs are shipped from the U.S. at only $0.9 a kg, compared to $2.1 a kg from Lithuania.

The $0.9, or roughly VND20,000, price is “as cheap as vegetables,” which no local meat suppliers are able to compete with, according to the director of a poultry company in the southern Vietnamese province of Dong Nai.

“Even by selling at a loss, we will never be able to compete with the imported products,” the director told Tuoi Tre (Youth) newspaper, speaking on condition of anonymity.

The cheap, easy to preserve imported chicken meat has thus become the favorite of local eateries and facilities that supply meals for factories, schools and hospitals, exacerbating the hardship of the local poultry sector.

But the biggest mystery to local industry insiders is how the chicken can be cheaper when imported to Vietnam than it is in the U.S.

“I’ve been to some supermarkets in the U.S., where chicken legs fetch $1.5-2 a pound, or VND60,000-80,000 a kg,” said Phi Long, a chicken farm owner in the southern province of Dong Nai, who recently returned from a U.S. trip.

“But the products are imported at only VND16,000 a kg, and on sale at VND19,000, which is incredible.”

Nguyen Van Ngoc, deputy chairman of the Animal Husbandry Association in southeastern Vietnam, said the import rates of U.S. chicken must be equal to the cost prices to raise the poultry domestically.

“But the imported products now fetch abnormally cheap prices,” he said.

Ngoc thus called on local authorities to verify whether the cheap products are “those that are near or exceed expiration dates and therefore are sold at dirt cheap prices to Vietnamese importers.”

Le Ba Lich, chairman of the Animal Husbandry Association of Vietnam, also said it is unreasonable that U.S. chicken legs are priced at less than a dollar in Vietnam.

“We cannot rule out the possibility of trade fraud in the importation of the products,” he said.

“The importers might have bought nearly-expired products at throwaway prices and altered their labels before selling them to [Vietnamese] consumers.”

Lich added that a bird flu outbreak has hit the U.S. since the end of last year, so poultry companies there might also want to empty their unsold stocks at cheap prices.

“I have no idea why Vietnam still licenses the import of chicken legs and wings in large quantities despite the serious bird flu outbreak,” he said.

“Vietnam only suspended imports on May 1, but products whose contracts had been signed prior to that point are still arriving.”

Source: Tuoitre News

 

 

Ngành công nghiệp gia cầm trong nước hoài nghi về giá nhập khẩu thịt gà của Mỹ tại Việt Nam

Các sản phẩm thịt gà nhập khẩu từ Mỹ có giá thấp hơn nhiều tại Việt Nam, trong nội bộ của ngành công nghiệp gia cầm Việt đã có những nghi ngờ về tính trung thực của các nhà nhập khẩu.

Việt Nam nhập khẩu gần 54 triệu USD giá trị các sản phẩm thịt gà trong năm tháng đầu năm nay, bằng 52% của tổng hàng nhập khẩu cả năm trong năm 2014, theo số liệu của hải quan.

Thị trường Mỹ chiếm 65% của giá trị nhập khẩu trong năm tháng qua, hoặc $ 34.8 triệu USD, và thịt gà Mỹ là rẻ nhất trong số các nhà cung cấp thịt gia cầm của Việt Nam.

Trong khi cánh gà đông lạnh từ Brazil và Argentina được nhập khẩu ở mức 1,9 và 2,1 USD/1 kg, tương ứng, thì tỷ lệ chỉ là 1USD/1 kg cho các sản phẩm của Mỹ, theo bào cáo từ hải quan.

Chân gà được vận chuyển từ Mỹ chỉ ở mức 0,9 USD/1 kg, so với 2,1/1 kg từ Lithuania.

Với giá xấp xỉ 20.000 đồng, thì gần như là "rẻ như rau" mà không có nhà cung cấp thịt địa phương có thể cạnh tranh được, theo giám đốc của một công ty gia cầm tại tỉnh Đồng Nai.

"Ngay cả khi bán lỗ, chúng tôi sẽ không bao giờ có thể cạnh tranh với các sản phẩm nhập khẩu" đạo diễn nói với báo Tuổi Trẻ với đề nghị được giấu tên.

Gía cả rẻ, dễ bảo quản do đó thịt gà nhập khẩu trở nên được ưa chuộng với người tiêu dùng địa phương và các cơ sở cung cấp bữa ăn cho các nhà máy, trường học và bệnh viện, càng làm trầm trọng thêm những khó khăn của ngành chăn nuôi gia cầm trong nước.

Nhưng những bí ẩn lớn nhất đối với ngành công nghiệp trong nước là làm cách nào mà giá thịt gà nhập khẩu vào Việt Nam có thể rẻ hơn với giá ở Mỹ

"Tôi đã đến một số siêu thị ở Mỹ, nơi chân gà có giá 1,5-2 USD/1 pound, hoặc 60,000-80,000 đồng.1 kg," ông Phi Long, chủ 1 trang trại gà ở tỉnh Đồng Nai, người trở về từ một chuyến đi Mỹ gần đây cho biết.

"Nhưng các sản phẩm được nhập khẩu chỉ ở mức 16.000 đồng một kg, và bán với giá 19.000 đồng, mà là không thể tin được."

Ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi ở Miền Đông Nam bộ, cho biết tỷ giá nhập khẩu thịt gà của Mỹ phải bằng với giá vốn so với gia cầm trong nước.

"Nhưng các sản phẩm nhập khẩu hiện nay được bán với giá rẻ bất thường" ông nói.

Do đó ông Ngọc kêu gọi chính quyền địa phương xác minh xem các sản phẩm giá rẻ có phải là "những sản phẩm sắp hoặc vượt quá ngày hết hạn nên được bán với giá rẻ để nhập khẩu vào Việt Nam."

Ông Lê Bá Lịch, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi của Việt Nam, cũng cho biết chân gà Mỹ có giá thấp hơn một USD tại Việt Nam là bất hợp lí.

"Chúng ta không thể loại trừ khả năng gian lận thương mại trong việc nhập khẩu các sản phẩm" ông nói.

"Các nhà nhập khẩu có thể mua các sản phẩm gần hết hạn - với giá gần như cho đi và thay đổi nhãn mác của chúng trước khi bán cho người tiêu dùng."

Ông Lịch nhấn mạnh thêm rằng dịch cúm gia cầm đã xảy ra ở Mỹ kể từ cuối năm ngoái, vì vậy có thể các công ty gia cầm cũng muốn bán đi những sản phẩm nào mà họ không bán được với giá rẻ.

"Tôi không hiểu tại sao Việt Nam vẫn còn cấp giấy phép nhập khẩu chân gà và cánh gà với số lượng lớn bất chấp sự bùng phát dịch cúm gia cầm nghiêm trọng" ông nói.

"Việt Nam chỉ đình chỉ nhập khẩu vào ngày 1 tháng 5, nhưng những sản phẩm mà hợp đồng đã được ký kết trước thời điểm đó vẫn đang được chuyển đến. "

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 09/2019

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục