Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giải trí
  4. Ngành du lịch của Lào, Campuchia đang đang vượt mặt Việt Nam như thế nào

Ngành du lịch của Lào, Campuchia đang đang vượt mặt Việt Nam như thế nào

11/07/2015
Mức trung cấp

How tourism in Laos, Cambodia is galloping ahead of Vietnam

Government agencies are greatly responsible for Vietnam's declining tourism , an industry insider says

A decade ago few people thought that tourism development in Laos and Cambodia would outpace Vietnam’s.

Many tourism officials in the two countries used to be trained in Vietnam.

Laos has no coastline and focuses mostly on culture and ecological tourism with two UNESCO heritage sites, Wat Phou Temple and Luang Prabang town.

Cambodia has a coastline that is just an eighth of Vietnam’s in length. It has attracted tourists mostly to two UNESCO heritage sites, Angkor Wat and Preah Vihear temples.

Vietnam tourism has more attractions, including a long coastline with beautiful beaches and eight UNESCO heritage sites.

However, the number of international tourists visiting Vietnam has been declining in contrast to its two neighbors. Last year Laos received 3.5 million visitors and Cambodia, 4.5 million.

The problem with Vietnamese tourism can only be attributed to poor management.

At a recent National Assembly session Deputy Prime Minister Vu Duc Dam mentioned six fears foreign tourists have in Vietnam -- like overpricing and rip-offs, unsafe traffic, beggars and petty thefts, bad food safety, dirty public restrooms and littering.

Foreign tourists in Laos and Cambodia face fewer or no fears of this sort.

Ironically, the Vietnam National Administration of Tourism has released a survey showing that more than 94 percent of 14,000 surveyed foreign visitors to the country ranked their experience as "good" to "very good."

If this were true, Vietnam would have ranked 1st worldwide as a tourism destination.

Laos, Cambodia vs. Vietnam

Most governmental agencies in Laos and Cambodia are not large or have imposing offices to show off. Thus, they have no need to impose large taxes on tourism services.

Many roads in Laos and Cambodia are smaller but do not have myriad toll booths unlike in Vietnam.

Traffic is safer there and even toilets in Laos and Cambodia are much cleaner than in Vietnam, according to Nguyen Van My, chairman of Lua Viet Tours.

Laos and Cambodia each have hundreds of tour guides who can speak Vietnamese. In contrast, Vietnam has just a few of tour guides who can speak Khmer or Thai.

Both Laos and Cambodia issue visas on arrival, while Vietnam is enmeshed in red tape.

Laos and Cambodia are poorer than Vietnam in terms of economy size and tourism potential.

Their tourism industries used to lag behind Vietnam’s but have been developing rapidly and outpacing Vietnam.

It reminds me of the story of the tortoise and the hare.

It is human beings who create and operate tourism mechanisms. It is human beings who create laws and culture and, thus, are the cause of all problems.

* The writer, Nguyen Van My, is chairman of the Ho Chi Minh City-based Lua Viet Tours. The opinions expressed are his own.

Source: Thanhnien News

 

 

Ngành du lịch của Lào, Campuchia đang đang vượt mặt Việt Nam như thế nào

Một người trong ngành nói: "Các cơ quan Chính phủ chịu trách nhiệm cho sự suy giảm du lịch của Việt Nam"

Một thập kỷ trước đây ít người nghĩ rằng sự phát triển du lịch tại Lào và Campuchia sẽ vượt qua Việt Nam.

Nhiều nhà chức trách trong ngành du lịch ở hai nước từng được đào tạo tại Việt Nam.

Lào là đất nước không có đường bờ biển và chỉ tập trung chủ yếu vào du lịch văn hóa và du lịch sinh thái với hai di sản được UNESCO công nhận là, đền Wat Phou và thị trấn Luang Prabang.

Campuchia có đường bờ biển dài chỉ bằng một phần tám so với Việt Nam. Và họ hu hút khách du lịch chủ yếu đến với hai di sản UNESCO là đền Angkor Wat và đền Preah Vihear.

Trong khi đó ngành Du lịch Việt Nam có nhiều điểm tham quan, với đường bờ biển dài với những bãi biển đẹp và tám di sản UNESCO.

Tuy nhiên, số lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đã giảm đi rất nhiều, tương phản với hai nước láng giềng. Năm ngoái Lào đã có 3,5 triệu du khách và Campuchia, 4,5 triệu du khách đến thăm.

Vấn đề đối với ngành du lịch Việt Nam chỉ có thể là do quản lý kém.

Tại một cuộc họp Quốc hội gần đây Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nêu ra sáu nỗi sợ hãi của khách du lịch nước ngoài với tại Việt Nam - như nạn giá cả chặt chém và gian lận, giao thông không an toàn, người ăn xin và trộm cắp vặt, an toàn thực phẩm không tốt, nhà vệ sinh công cộng bẩn và rác thải.

Khách du lịch nước ngoài tại Lào và Campuchia không phải hoặc ít phải đối mặt với những điều này.

Trớ trêu thay, Cục Du lịch Việt Nam đã đưa ra một cuộc khảo sát cho thấy rằng hơn 94% trong số 14.000 người trong một cuộc khảo sát du khách nước ngoài với xếp hạng trải nghiệm của họ tại Việt Nam đều là "tốt" đến "rất tốt."

Nếu điều này là đúng, Việt Nam đã có thể xếp hạng 1 trên toàn thế giới như là một điểm du lịch hấp dẫn.

Lào, Campuchia so với Việt Nam

Hầu hết các cơ quan chính phủ tại Lào và Campuchia không lớn hoặc có văn phòng hoành tráng để khoe. Do đó, họ không có nhu cầu áp đặt thuế lớn về các dịch vụ du lịch.

Nhiều con đường tại Lào và Campuchia nhỏ hơn nhưng không có vô số trạm thu phí như ở Việt Nam.

Giao thông là an toàn hơn và thậm chí nhà vệ sinh tại Lào và Campuchia là sạch hơn nhiều so với ở Việt Nam, theo ông Nguyễn Văn Mỹ, giám đốc của công ty du lịch Lửa Việt.

Lào và Campuchia mỗi nước có hàng trăm hướng dẫn viên có thể nói tiếng Việt. Ngược lại, Việt Nam chỉ có có một số lượng ít hướng dẫn viên có thể nói tiếng Khmer hay Thái Lan.

Cả hai nước Lào và Campuchia không mất quá nhiều thủ tục về thị thực, trong khi Việt Nam đang vướng vào những thủ tục rườm rà.

Lào và Campuchia là kém hơn so với Việt Nam về quy mô nền kinh tế và tiềm năng du lịch.

Ngành công nghiệp du lịch của họ tụt hậu so với Việt Nam nhưng đã được phát triển nhanh chóng và vượt xa Việt Nam.

Nó làm tôi nhớ đến câu chuyện của rùa và thỏ.

Đó là con người những người tạo ra và vận hành cơ chế du lịch. Đó là con người những người tạo ra luật pháp và văn hóa, và do đó, nó là nguyên nhân của mọi vấn đề.

* tác gải bài viết ông Nguyễn Văn Mỹ, giám đốc của công ty du lịch Lửa Việt tại thành phố Hồ Chí Minh. Đưa ra các ý kiến của riêng mình.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 02/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục