Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề - Anh yêu em (I LOVE YOU)

I LOVE YOU

Love makes the world go round, not money. I agree with the centuries-old quote that says, 'Love conquers all'. It's true when you think about it. So much has been written about love. It must be one of the most written and talked about topics ever. How many songs and poems are there about love? Millions. Billions, perhaps. Love is everywhere. You can't pass a single day without hearing someone say 'love'. It is one of the most beautiful words in any language. Your heart can melt when someone says, 'I love you'. It's also very important to tell people you love them. You should do it every day. There are many different kinds of love and they are all important. Except perhaps when you love pizza or burgers. That's not healthy.

ANH YÊU EM

Tình yêu mới thực sự làm thế giới quoay quần chứ không phải tiền bạc.  Tôi đồng ý với những câu nói cổ "có tình yêu- chiến thắng tất cả". Điều đó đúng nếu bạn thực sự nghĩ như vậy. Có rất nhiều tư liệu viết về tình yêu. Nó cũng là chủ để tốn nhiều giấy mực nhất. Đã có bao nhiều bài hát và bài thơ nói về nó? Hàng triệu! Hàng tỷ, có lẽ vậy. Tình yêu có mặt khắp mọi nơi. Bạn không thể hình dung một ngày mà không có ai nói về tình yêu. Tình yêu là một trong những từ vựng đẹp nhất. trái tim bạn sẽ tan chảy khi ai đó nói "I LOVE YOU". Điều này rất quan trọng khi thổ lộ với người khác rằng bạn yêu họ vì thế hãy nói "I LOVE YOU" mỗi ngày. Tình yêu có nhiều loại và tất cả chúng đều rất quan trọng. Ngoại trừ việc bạn yêu bánh pizza hay burger. Điều này không tốt cho lắm !

Dịch bởi: Ce Phan

Trung tâm Anh ngữ CEP