Bài viết liên quan:

HUMOUR

I think humour is one of the best things in life. Without it, nothing in life would be funny. It's strange how we start laughing from such a young age. I wonder what makes tiny babies laugh. What do they find funny. Babies laugh and smile all the time. This means we are born to laugh and make other people laugh. Our sense of humour develops as we grow up. Some people become very good at telling jokes. I always find it difficult to remember jokes. I don't understand jokes from other countries. I love comedy shows from England, but I can't see what's funny when I watch American comedies. I guess humour is different, even with people who speak the same language. Anyway, I think I have a good sense of humour and I like a good laugh.

HÀI HƯỚC

Tôi nghĩ hài hước là một điều tốt nhất trong cuộc sống. Nếu không có nó, trong cuộc sống sẽ không có gì vui vẻ. Thật lạ là sao chúng ta đã bắt đầu cười từ khi còn rất nhỏ. Tôi thắc mắc điều gì làm cho những đứa trẻ nhỏ xíu cười. Chúng làm những gì để tìm thấy hài hước. Lúc nào em bé cũng cười. Điều đó có nghĩa là chúng ta sinh ra để cười và làm cho người khác cười. Ý thức của chúng ta về sự hài hước tăng lên khi chúng ta lớn lên. Một vài người trở nên rất giỏi nói đùa. Tôi luôn thấy khó nhớ những câu truyện cười. Tôi không hiểu những câu truyện cười đến từ nước khác. Tôi thích những vở hài kịch đến từ Anh, nhưng tôi không thể thấy vui khi xem những vở hài kịch đến từ Mỹ. Tôi nghĩ cảm nhận sự hài hước là khác nhau, thậm chí cả những người nói cùng một ngữ. Dù sao, tôi nghĩ tôi đã có ý thức tốt về hài hước và tôi thích cười.

Dịch bởi Hoài Thương

Trung tâm Anh ngữ CEP