Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề - Sôcôla (Chocolate)

Chocolate

Anyone who does not absolutely love chocolate is mad. I don't think I know anyone who dislikes it. Some of my friends say they hate white chocolate or dark chocolate, but then they like some other kind. I think chocolate is one of the best inventions ever. It is also one of life's true pleasures. There's nothing better than having your whole mouth full of chocolate and letting it melt. I love pushing the chocolate up against the roof of my mouth and then moving it all around. Yum. I eat chocolate every day. I know it's bad for our teeth and makes us fat, but I don't care. I prefer to think about the health benefits of chocolate. I've read many articles that say chocolate is good for us.

Socola

Ai mà không yêu thích sô cô la chắc là không bình thường . Tôi nghĩ là mình chưa từng thấy ai không thích nó cả.Một vài người bạn của tôi nói rằng họ ghét sô cô la trắng hay sô cô la đậm đặc nhưng họ vẫn thích những loại khác.Tôi nghĩ sô cô la là một trong những phát minh tốt nhất bao giờ hết. Nó cũng là một trong những đặc ân thật sự của cuộc sống. Không gì tuyệt hơn khi được cho sô cô la vào miệng rồi để nó từ từ tan chảy ra. Tôi rất thích được dùng răng cắn sô cô la rồi di chuyển chúng khắp miệng. Ngon tuyệt. Tôi ăn sô cô la mỗi ngày. Tôi biết nó không tốt cho răng và làm chúng ta mập ra nhưng tôi không bận tâm. Tôi thích nghĩ về những lợi ích của sô cô la cho sức khỏe hơn. Tôi vừa đọc một vài bài báo nói rằng sô cô la rất tốt cho chúng ta.

Dịch bởi: Ce Phan

Trung tâm Anh ngữ CEP