Bài viết liên quan:

 

Nghe chủ đề- Sức mạnh của sự giao thiệp:

Topic: The power of human touch

  • Do you want to be a better communicator?
  • Do you want to be physically and mentally healthier?
  • Do you want to perform better in whatever you do in life?

If you answered 'yes' to these questions, then you might need more human touch.

That's right: touch. It's the first language we learn as babies. And it's one of the best ways to communicate our emotions. There are three main benefits that come from human touch.

The first is better communication. We can communicate better when we touch others. This is especially true if you are speaking in a foreign language. This could be a handshake, a high five, a hand on the shoulder, a hug, or a touch on the arm; whatever is appropriate for the situation. Touch builds trust, and so it can make a relationship much stronger and more satisfying.

The second is better health. Human touch reduces stress and blood pressure almost immediately. And we all know that stress is one of the main causes of sickness and disease. So if you are feeling anxious or depressed or simply stressed out, being touched by another person is one of the best cures.

Finally there is better performance. Interestingly, touch can actually improve your performance in whatever you do. Scientists in California studied the touch habits amongst professional NBA basketball teams. They found that the most successful teams were the ones that touched each other the most during the game: hugs, high fives, bumps, on so on. Interesting, huh?

Here are two more examples of touch improving performance:

  1. Students who received a touch on the back or arm from a teacher were twice as likely to volunteer in class than those who were not touched.
  2. Patients reported visits from a doctor were twice as long when they were touched by that doctor, than patients who were not touched. But the length of the doctor's visit was the same in both groups.

In sum, touch is a powerful way to improve the quality of your life. And as a language speaker, how can touch help you to become a better communicator? Do you think human touch can help you perform better when speaking English? What is your opinion?

 

Chủ đềSức mạnh của sự giao thiệp

  • Bạn có muốn trở thành một người giao tiếp tốt hơn không?
  • Bạn có muốn trở nên khỏe mạnh hơn về thể chất lẫn tinh thần không?
  • Bạn có muốn thực hiện tốt hơn bất cứ điều gì bạn làm trong cuộc sống không? 

Nếu câu trả lời của bạn cho những câu hỏi trên là "Có", thì bạn có thể sẽ cần cần nhiều sự giao thiệp giữa người với nhau hơn nữa.

Đúng vậy: sự giao thiệp. Đó là ngôn ngữ đầu tiên chúng ta học khi còn là những đứa bé. Và đó là một trong những cách tốt nhất để chúng ta truyền đạt những cảm xúc. Có 3 lợi ích chính đến từ sự giao thiệp con người.
Điều đầu tiên đó là sự giao tiếp tốt hơn. Chúng ta có thể giao tiếp tốt hơn khi chúng ta tiếp xúc với người khác. Điều này đặc biệt đúng nếu như bạn đang nói chuyện với một người nước ngoài. Đó có thể là một cái bắt tay, một cái vỗ tay chúc mừng, một cái đặt tay lên vai, một cái ôm, hoặc một cái chạm lên cánh tay; bất cứ điều gì cũng đều thích hợp cho tình huống. Sự tiếp xúc tạo dựng niềm tin tưởng, và vì vậy nó có thể làm mối quan hệ thêm bền chặt và hiểu ý nhau hơn.

Điều thứ hai đó là sự khỏe mạnh hơn. Tình cảm giữa người với nhau làm giảm căng thẳng và hạ huyết áp dường như ngay tức khắc. Và chúng ta đều biết rằng căng thẳng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự đau yếu và bệnh tật. Vì vậy nếu bạn cảm thấy đuối sức hoặc buồn phiền hoặc đơn giản là căng thẳng, thì được một ai đó chạm vào động viên là một trong những cách chữa trị tốt nhất. 

Điều cuối cùng đó là sự biểu đạt tốt hơn. Thật thú vị, sự giao thiệp thực sự có thể cải thiện khả năng biểu đạt bất kỳ điều gì bạn thực hiện. Các nhà khoa học ở California đã nghiên cứu những thói quen giao thiệp giữa các đội bóng trong giải bóng rổ nhà nghề dành cho nam tại Bắc Mỹ (NBA). Họ nghiên cứu ra rằng những đội bóng thành công nhất là những đội có sự giao thiệp, tiếp xúc giữa các thành viên nhiều nhất trong suốt trận đấu: những cái ôm, những cái vổ tay chúc mừng, những cái động viên, và nhiều cái khác nữa. Thật thú vị, phải không?

Dưới đây có thêm hai ví dụ nữa về sự cải thiện cách biểu đạt trong giao thiệp:

  1. Những học sinh mà nhận được sự khích lệ  từ  giáo viên bằng một cái chạm nhẹ từ phía sau hoặc chạm lên cánh tay dường như sẽ xung phong phát biểu trong lớp hơn gấp đôi so với những học sinh không được chạm để khích lệ.
  2. Những bệnh nhân được bác sĩ thăm hỏi và đồng thời nhận được sự chạm vào động viên từ bác sĩ bình phục nhanh gấp hai lần hơn là những bệnh nhân không nhận được sự chạm vào động viên. Nhưng lượng thời gian mà các bác sĩ đến thăm đều như nhau với cả hai nhóm bệnh nhân này.

Nói tóm lại, sự giao thiệp, tiếp xúc là một phương thức hữu hiệu để cải thiện chất lượng cuộc sống của bạn. Và như ngôn ngữ nói, phải giao thiệp như thế nào để có thể giúp bạn trở thành một người giao tiếp tốt hơn? Bạn có nghĩ rằng giao thiệp giữa người với nhau có thể giúp bạn biểu đạt tốt hơn khi đang nói Tiếng Anh? Ý kiến của bạn như thế nào?


TỪ VỰNG
Physically (adv): về thể chất
Mentally (adv): về mặt tinh thần
Perform (v): thể hiện, biểu đạt
A high five: vổ tay chúc mừng
Appropriate (adj): thích hợp, phù hợp
Cure (v): chữa trị, chữa bệnh
Length (n): thời lượng

Theo DEng
Dịch bởi: Ân Huệ
Trung tâm ngoại ngữ CEP- Bình Thạnh

 

Các chủ đề tiếng Anh tương tự: Hài hước (humour); Kim cương (diamonds) ; Việc học (Studying)

 

S

 
TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ TIẾNG ANH: Sức mạnh của sự giao thiệp Sức mạnh của sự giao thiệp

 

Hãy chọn đáp án đúng theo nội dung đoạn hội thoại phía trên. Sau khi làm đúng hết tất cả các câu trắc nghiệm, bạn sẽ nhận được một mã số ngẫu nhiên dùng để ưu tiên sửa bài bên group HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH. Cú pháp đặt câu ví dụ trên group như sau:

Câu ví dụ của bạn. @Ce Phan CEPxxxxxx

Trong đó, @Ce Phan dùng để tag tên thầy Ce Phan vào ví dụ của bạn để thầy nhận thông báo có ví dụ mới. CEPxxxxxx là mã số ngẫu nhiên bạn nhận được sau khi làm đúng tất cả các câu trắc nghiệm dưới đây. Ai có mã số này sẽ được thầy Ce Phan ưu tiên sửa bài trước.

 

Câu 1: We can communicate better when we …………… others.

 smile

 touch

 look at


Câu 2: So if you are feeling anxious or depressed or simply ……………, being touched by another person is one of the best cures.

 confused

 worried

 stressed out


Câu 3: They found that the most …………… teams were the ones that touched each other the most during the game: hugs, high fives, bumps, on so on.

 successive

 successful

 success


Câu 4: Students who received a touch on the back or arm from a teacher were twice as likely to ……………in class than those who were not touched.

 agreement

 volunteer

 volunteering


Câu 5: In sum, touch is a powerful way to…………… the quality of your life.

  improve

 develop

 improved