Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng anh phổ biến | Ban đêm (Night)

Night

I like the night. It’s an interesting time of the day. The city changes at night. I like all the bright lights. People seem to be more active.

 Everyone is rushing home or going out. All the action starts at night. Restaurants, bars and clubs open. Everyone is happy.

Night means we can stop working or studying and enjoy ourselves. It’s cooler at night so you feel more relaxed.

Of course, the city at night is very different from the country. All you can do in the country is look at the night sky or sit around a fire.

Everything stops at night in the country and people sleep very early. Except for insects. Night time can be very noisy because of the insects that come out at night. I’m a night person. I’m nocturnal, like an owl or bat.

Source: Listen A Minute

 

 

Ban đêm

Tôi thích ban đêm . Nó là một thời gian thú vị nhất trong ngày. Thành phố thay đổi về đêm. Tôi thích tron vẹn đời sống nhộn nhịp ở chốn phồn hoa đô thị. Con người dường như chủ động hơn.

Mọi người đang vội vàng về nhà hoặc đi ra ngoài. Tất cả mọi hoạt động bắt đầu vào ban đêm. Nhà hàng, quán bar và các câu lạc bộ mở cửa. Mọi người thì vui sướng.

Ban đêm là lúc chúng tôi có thể ngừng làm việc hoặc học tập và cảm thấy vui. Thời tiết lạnh hơn vào buổi tối do đó bạn có cảm giác thoái mái hơn.

Tất nhiên, thành phố về đêm thì rất khác biệt với nông thôn. Tất cả những gì bạn có thể làm ở nông thôn là ngắm bầu trơi đêm hoặc ngồi quanh một ngọn lửa.

Ở nông thôn tất cả mọi thứ đều dừng lại vào ban đêm và mọi người đi ngủ rất sớm. Ngoại trừ côn trùng. Thời gian vào ban đêm có thể rất ồn bời vì các loại côn trùng ra ngoài vào ban đêm. Tôi là một người thức khuya . Tôi sống về đêm giống như một con cú hay con dơi.

 

Dịch bởi: hoaithuong_198