Bài viết liên quan:

Bài nói mẫu về chủ đề tiếng anh phổ biến | Biến đổi khí hậu (Climate Change)

Bài viết này là một phần trong chủ đề The World in Your Hands (Thế giới trong tay bạn) được giới thiệu trong hệ thống bài học Timeline Learning.

Climate Change

Climate change is one of the most worrying things for our planet. Many politicians and scientists say it is the biggest danger we face.

I read almost every day that climate change is changing the Earth forever. Many species of animal, fish, insect, frog, etc. are dying.

The ice caps in the Arctic and Antarctica are melting. Our weather is changing so places are getting warmer, or colder, or are having more and stronger hurricanes.

We all need to do our bit so that climate change does not destroy us. It’s important to cut down on things that produce greenhouse gasses.

These warm the planet and change the climate. Doing simple things like turning off lights and recycling paper all help.

Source: Listen A Minute

 

 

Thay đổi khí hậu.

Thay đổi khí hậu là một trong những điều đáng lo ngại nhất đối với hành tinh của chúng ta. Nhiều nhà chính trị và các nhà khoa học nói đó là mối nguy hiểm lớn nhất mà chúng ta phải đối mặt.

Tôi đọc gần như mỗi ngày biến đổi khí hậu đang làm thay đổi Trái Đất mãi mãi. Nhiều loài động vật, cá, côn trùng, ếch, vv đang chết.

Các tảng băng ở Bắc Cực và Nam cực đang tan chảy. Thời tiết đang thay đổi vì vậy nơi đây đang trở nên nóng hơn, hoặc lạnh hơn, hay đang có nhiều cơn bão mạnh hợn .

Chúng ta ai cũng cần góp một phần mình sao cho thay đổi khí hậu không tiêu diệt chúng ta. Điều quan trọng là phải cắt giảm việc tạo ra khí thải nhà kính.

Ấm hành tinh này và thay đổi khí hậu. Làm những việc đơn giản như tắt đèn và tái chế giấy tất cả giúp đỡ.

 

Dịch bởi: hoaithuong