Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng anh phổ biến | Các bài toán Mathematics

Mathematics

When I was a kid I was top of the class in maths. I was really good at mental arithmetic and doing sums. Things were easy back then, It was all addition and subtraction, multiplication and division.

I knew my times tables like the back of my hand. Then, things got difficult when I was about 14. We had to learn stuff like algebra and geometry and lots of other stuff I can’t remember the names of.

Suddenly. I wasn’t so good at maths any more. I think there were a few reasons for this. One was my maths teacher, another was because I sat at the back of the class, and another was I talked a lot.

I still like maths and know I would be good at it again if I studied. I did statistics when I was at university and loved that.

Source: Listen A Minute

 

 

Toán học

Khi tôi còn là một đứa trẻ ,tôi đứng đầu lớp môn toán . Tôi thật sự nhẩm tính khác con số rất tốt và tổng chúng lại . Điều đó trở nên đễ dàng sau đó , đó là tất cả các phép cộng và trừ , nhân và chia .

Tôi biết bảng cửu chương dễ như trở bàn tay . Sau đó , sự việc trở nên khó khăn khi tôi 14 tuổi . Chúng tôi học nhhững thứ ngớ ngẩn như đại số và hình học và nhiều thứ ngớ ngẫn khác mà tội chẳng thể nhớ tên của chúng

Đột ngột , tôi không còn giỏi toán như trước đây . tôi nghĩ có nhiều lý do cho việc này . Một là do giáo viên toán của tôi , thêm nữa là bởi vì tôi ngồi cuối lớp , và cộng thêm tôi nói chuyện quá nhiều .

Tôi vẫn thích môn toán và biết rằng tôi sẽ lại giỏi như vậy nếu tôi chịu học . Tôi đã làm thống kê khi còn học đại học và thích nó

 

Dịch bởi: tranthuytrang