Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng anh phổ biến | Diseases (Những căn bệnh)

Diseases

One day, all diseases on Earth will be gone. I wonder. In fact, if all diseases die out or doctors find vaccines and cures for them, that will really change our planet. 

Think about the amount of overpopulation if no one died from diseases. There’d be a population explosion. I don’t think the Earth would be able to feed so many people. 

It’s a really difficult question. Some diseases in the world are really horrible and cause a lot of suffering. It would be great if scientists found cures for those. 

Scientists have already found a cure for many diseases. It’s amazing how far science and medicine have come. I think more cures for diseases could be found if governments spent more money. They seem to spend so little on controlling disease.

Source: Listen A Minute

 

 

Bệnh tật

Một ngày, tất cả bệnh tật trên trái đất sẽ được chữa khỏi. Tôi tự hỏi. Thực tế, nếu tất cả bệnh tật biến mất hoặc bác sĩ tìm thấy vắc xin và chữa trị cho họ. Điều đó thật sự thay đổi hành tinh của chúng ta.

Nghĩ về dân số quá tải nếu không có ai chết vì bệnh tật. điều này sẽ là sự bùng nổ dân số. Tôi không nghĩ trái đất có thể chứa quá nhiều người

Thực sự là một câu hỏi khó. Một vài căn bệnh trên thế giới thực sự khủng khiếp và trải qua nhiều nguyên nhân. Điều này sẽ tuyệt vời nếu các nhà khoa học tìm thấy sự điều trị cho những căn bệnh

Các nhà khoa học đã thực sự tiềm thấy một liệu pháp cho nhiều căn bệnh. Sự sững sốt các nhà khoa học và thuốc sẽ đến trong bao xa. Tôi nghĩ nhiều liệu pháp cho những căn bệnh sẽ được tìm thấy nếu chính phủ chi nhiều tiền hơn. Họ dường như dành quá ít tiền trong điều chỉnh những căn bệnh

 

Dịch bởi: Thanhthao