Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng anh phổ biến | Supermarkets

Supermarkets

I think supermarkets are interesting places. They are packed with thousands of different kinds of goods and products. 

There is an army of workers making sure the shelves are stocked and everything looks nice. And the prices are usually cheap. 

The only thing I don’t like about supermarkets is when I have to pay. I hate waiting in line at the check-outs. Another thing I hate is when I get a trolly with a wobbly wheel. 

I really like going to supermarkets in different countries. Each country has very different things. 

In England, you’ll see a huge cheese section; in Japan, you’ll see a whole aisle selling seaweed; in the Middle East, you’ll see shelves and shelves of dates and olives; and my favourite is India and the hundreds of colourful spices.

Source: Listen A Minute

 

 

Siêu thị

Tôi nghĩ siêu thị là nơi rất thú vị. Họ có thể lấy hàng ngàn loại hàng hóa và sản phẩm khác nhau.

Có một đội nhân viên đảm bảo cho cái kệ đầy đủ hàng và nhìn bắt mắt. Và cái giá thường rẻ

Có một điều tôi ko thích về siêu thị đó là khi thanh toán. Tôi ghét phải xếp hàng đợi để thanh toán. Một thứ khác tôi ghét đó là cái xe đẩy xoay loạng choạng

Tôi rất thích đi siêu thị ở mỗi nước khác nhau. Mỗi nước có rất nhiều thứ khác nhau

ở Anh, bạn sẽ nhìn thất miếng bánh phô mát lớn. Ở Nhật Bản bạn sẽ nhìn thấy toàn bộ tảo biển được bán ở lối đi giữ. Ở Trung Đông, bạn sẽ nhìn thấy những cái kệ và kệ chà là và ô liu, Sự yêu thích của tôi là Ấn độ và hàng trăm gia vị đầy màu sắc

 

Dịch bởi: Huyentrang35