Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Chuyên ngành Kỹ thuật
  3. Hạ tầng - Kỹ thuật
  4. Nghiên cứu mới cho thấy ô nhiễm đang ở mức độ nguy hiểm trong các khu đô thị mới của TP HCM

Nghiên cứu mới cho thấy ô nhiễm đang ở mức độ nguy hiểm trong các khu đô thị mới của TP HCM

08/11/2015
Mức trung cấp

New study finds pollution at dangerous level in HCMC's new urban areas

The levels of dust in many places are twice the acceptable limit

A new study from Ho Chi Minh City's environment department has found an increase in dust and toxic gas in many urban areas, warning that motorbike riders can be exposed to major health risks. 

According to local media, the environment observation and analysis center measured the dust and carbon monoxide (CO) concentration and noise across the city. Although the situation looks brighter in the downtown, it has worsened in new urban areas in Districts 7 and Go Vap.

The intersection of Dinh Tien Hoang and Dien Bien Phu, one of the busiest traffic spot in District 1, saw drops in all three categories, based on the average ps of last year and the first half of this year.

Its dust concentration fell 24 percent to 350 micrograms per cubic meter, its CO concentration from 9.93 to 9.24 milligrams per cubic meter and its noise from 77.5 to 77.2 decibels.

The permissible CO limit is 30 micrograms per cubic meter, with high levels from 55 micrograms able to cause nausea, heart failure, unconsciousness and even death.

Vietnam sets the dust safety limit at 300 micrograms per cubic meter and the noise limit is 70 decibels.

Hang Xanh Intersection also saw drops in dust and noise, but saw a slight increase of CO concentration from 5.6 to 6.0 milligrams per cubic meter.

Go Vap, the city’s northwestern district which has seen a very fast rate of urbanization, recorded the highest CO concentration of almost 16 milligrams per cubic meter, a 44 percent increase from last year's average.

The district saw significant increases of dust concentration from 446.75 to 496 micrograms per cubic meter, and noise from 71 to 78 decibels.

In District 7, measurements at Huynh Tan Phat and Nguyen Van Linh Intersection showed a 26 percent jump in dust concentration to 614 micrograms per cubic meter, CO from 5.88 to 6.13 milligrams per cubic meter, and noise from 71 to 76.4 decibels.

Dr. Le Van Khoa, an environment lecturer at the Vietnam National University, said that the ps should be an alarm.

He said air pollution is particularly problematic for Vietnam because most people ride motorbikes and are thus directly exposed to the dust and toxic gas every day.

“Constant exposure to such dusty air will surely affect one’s health, especially with skin and respiratory conditions,” Khoa said, as cited by Tuoi Tre.

Most bike riders in the city now wear face masks.

Khoa said the city should limit individual vehicles, encourage public transport and switch to cleaner energy such as natural gas and solar power for industrial activities.

Source: Thanhnien News

 

 

Nghiên cứu mới cho thấy ô nhiễm đang ở mức độ nguy hiểm trong các khu đô thị mới của TP HCM

Mức độ bụi ở nhiều khu vực cao gấp đôi giới hạn chấp nhận được

Một nghiên cứu mới từ bộ môi trường thành phố Hồ Chí Minh đã cho thấy sự gia tăng bụi và khí độc hại trong nhiều khu vực của thành phố, cảnh báo rằng người đi xe máy có thể phải đối mặt với những nguy cơ lớn về sức khỏe.

Theo truyền thông trong nước, trung tâm phân tích và quan trắc môi trường đã đo đạc nồng độ bụi, carbon monoxide và tiếng ồn trên toàn thành phố. Mặc dù tình hình có vẻ sáng sủa hơn ở trung tâm thành phố, nhưng lại trở nên tồi tệ tại các khu đô thị mới Quận 7, Gò Vấp.

Ngã tư Đinh Tiên Hoàng và Điện Biên Phủ, một trong những điểm giao thông đông đúc nhất tại Quận 1, đã có sự giảm bớt trong cả ba yếu tố nói trên, dựa trên con số trung bình của năm ngoái và nửa đầu năm nay.

Nồng độ bụi đã giảm 24% đến 350 microgram mỗi mét khối, nồng độ CO trong khoảng từ 9,93 đến 9,24 mg mỗi mét khối và tiếng ồn là từ 77,5 đến 77,2 decibel.

Giới hạn CO cho phép là 30 microgram mỗi mét khối, với mức cao là từ 55 microgram thể gây buồn nôn, suy tim, bất tỉnh và thậm chí tử vong.

Việt Nam đặt ra giới hạn an toàn bụi ở mức 300 microgram mỗi mét khối và giới hạn tiếng ồn là 70 decibel.

Vòng xoay Hàng Xanh cũng có sự giảm mức độ bụi và tiếng ồn, nhưng có sự gia tăng nhẹ về nồng độ CO từ 5,6 đến 6,0 mg mỗi mét khối.

Gò Vấp, Quận nằm ở phía Tây Bắc của thành phố có tốc độ đô thị hóa rất nhanh, nồng độ CO cao nhất được ghi nhận là gần 16 miligram mỗi mét khối, tăng 44% so với mức trung bình của năm ngoái.

Quận này đã có sự gia tăng đáng kể nồng độ bụi từ 446,75 đến 496 microgram mỗi mét khối và tiếng ồn là từ 71 from 78 decibel.

Ở quận 7, con số đo đạc tại ngã tư Huỳnh Tấn Phát và Nguyễn Văn Linh cho thấy nồng độ bụi tăng 26% đến 614 microgram mỗi mét khối, CO từ 5,88 đến 6,13 mg mỗi mét khối và tiếng ồn từ 71 đến 76,4 decibel.

Tiến sĩ Lê Văn Khoa, một giảng viên môi trường tại Đại học Quốc gia Việt Nam, cho biết rằng các con số là đáng báo động.

Ông cho biết ô nhiễm không khí là một vấn đề đối với Việt Nam vì hầu hết mọi người đi lại bằng xe máy và do đó họ phải tiếp xúc trực tiếp với bụi và khí độc hại mỗi ngày.

"Liên tục tiếp xúc với không khí bụi bặm như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của một người, đặc biệt là với da và hệ hô hấp" ông Khoa cho biết, theo trích dẫn của báo Tuổi Trẻ.

Hầu hết người đi xe máy trong thành phố hiện nay đều đeo khẩu trang.

Ông Khoa cho biết thành phố nên hạn chế các phương tiện cá nhân, khuyến khích giao thông công cộng và chuyển sang dùng năng lượng sạch như khí gas thiên nhiên và năng lượng mặt trời cho các hoạt động công nghiệp.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục