Bài viết liên quan:

The Mountains in Labour

 

One day the Countrymen noticed that the Mountains were in labour; smoke came out of their summits, the earth was quaking at their feet, trees were crashing, and huge rocks were tumbling. They felt sure that something horrible was going to happen. They all gathered together in one place to see what terrible thing this could be. They waited and they waited, but nothing came. 
At last there was a still more violent earthquake, and a huge gap appeared in the side of the Mountains. They all fell down upon their knees and waited. At last, and at last, a teeny, tiny mouse poked its little head and bristles out of the gap and came running down towards them, and ever after they used to say:

“MUCH OUTCRY, LITTLE OUTCOME.”

 

 

Dãy núi chuyển mình

 

Một ngày nọ, những thôn dân nhận thấy rằng dãy núi đang chuyển mình, khói phun trào ra từ đỉnh núi, mặt đất thì đang rung chuyển ở chân núi, cây cối gãy đổ và những tảng đá lớn lộn nhào. Họ chắn chắc có điều gì đó khủng khiếp sắp xảy ra. Họ tụ tập lại 1 chỗ và chờ điều tồi tệ này xảy ra. Họ cứ chờ và chờ nhưng không có điều gì xảy ra cả.
Cuối cùng, cũng có một trận động đất dữ dội và một rãnh nứt lớn xuất hiện bên vách núi. Tất cả đều quỳ xuống và chờ đợi. Sau cùng, một chú chuột bé xíu xiu thò cái đầu bé tí và bộ lông cứng của nó ra khỏi hang, nó chạy xuống về phía dân làng. Và họ nói mãi về sau: “Kêu la nhiều, hiệu quả ít”.

 

in labour: chuyển mình, đau đẻ (a woman in labour- người đàn bà đau đẻ) 
summit (n) : đỉnh, chóp, ngọn
tumbling (n): sự rơi xuống, sự ngã đổ, sự lộn nhào
bristle (n): lông lợn, lông cứng

 

Dịch bởi Sai Sai

Trung tâm ngoại ngữ CEP

 

Các chủ  đề tiếng Anh thông dụng: