Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Ngư dân bị các thương nhân vô đạo đức ép giá

Ngư dân bị các thương nhân vô đạo đức ép giá

10/09/2015
Mức trung cấp

Fishermen extorted by unscrupulous traders

Fishermen from central coastal provinces are still facing losses despite big catches as they are being squeezed by unscrupulous traders.

A fisherman at Tho Quang Fish Port in Danang Province

Many boats lie idle at local ports because fish prices are falling sharply and they would only accumulate losses if at sea.

"We're so tired of this situation," said captain Truong Van Hay. "We’ve decided to stay home despite the large catches available."

Tho Quang Fish Port in Danang City has been busier over recent days with boats are returning for the National Day holiday.

Captain Dao Ngoc Minh Tam from Thanh Khe, Da Nang City has just returned from the Paracel archipelago after a 20-day trip with nearly 20 tonnes of tuna.

"All the boats are returning with big catches but this won't bring much money now," he says.

Fisherman Tran Van Giang said that he caught 13 tonnes of tuna but with prices of VND 20,000-25,000 (USD 90 cents to USD1.10) per kilo, he has earned almost nothing.

"We spent about VND150 million (USD 6,681) on this trip," Giang says. "We were profitable when tuna was sold at over VND 30,000 a kilo some month ago. But now at these prices, we only hope we don’t lose money."

Truong Van Hay says that he has had four trips so far this year but only one proved profitable.

"Normally I catch 15-17 tonnes of tuna on a 20 to 25 day trawling trip," Hay says. "I earned VND100million in profits in my first trip when the price was over VND 40,000 a kilo. I caught more on my three recent trips but ended up losing money, so I decided to stop."

Hay added that fish prices are now 20- 40% lower than the same period last year.

According to captain of a boat in Quang Ngai Province, Tran Van Giang, fish prices are mostly determined by traders who are paying low prices to trawler crews but maintaining high wholesale and retail prices.

"Last week the traders paid me just VND20,000 a kilo for tuna but I saw them sell at VND30,000 to retail trader shortly after," Giang says.

“We all know the situation but we have no way but continue selling to them because we’ve all got loans with them for fuel, ice and food for our trips. We depend on the sales. Some of us had tried sell the catches to other places for more money but then they punish us by not lending us the money and not buying fish from us anymore. Therefore, we don't dare to do that.”

This obvious extortion has been commonplace at many fishing ports in some central provinces for more than a decade.  Giang says that there are dozens of such traders at Tho Quang Fish Port. Each trader manipulates some 5 to 7 boats.

Tran Van Linh, chairman of the Da Nang Fisheries Association, says that the improper trading policies and substandard preservation had created good opportunities for small traders to squeeze local fishermen.

“It usually takes 7-10 days for fishermen to sell their catches to local seafood processing companies when sales to small traders are much simpler," Linh explains. "To solve the problem, I think that we should improve our fishing fleet and fish preservation techniques so that fishermen have time to sell their catches to local processing companies."

“The government should also make it easier for local fishermen to access bank loans and better catching technologies, and fishermen should form collectives or groups so they have strength when it comes to negotiations," Linh added.”

Source: dtinews.vn

 

 

Ngư dân bị các thương nhân vô đạo đức ép giá

Ngư dân các tỉnh ven biển miền Trung vẫn đang đối mặt với thua lỗ mặc dù sản lượng khai thác lớn nhưng họ đang bị ép giá bởi các thương nhân vô đạo đức.

Một ngư dân tại Cảng cá Thọ Quang ở tỉnh Đà Nẵng

Nhiều tàu nằm chờ tại cảng địa phương vì giá cá giảm mạnh và họ sẽ chỉ thiệt hại thêm nếu iếp tục đánh bắt.

"Chúng tôi rất mệt mỏi vì tình trạng này" thuyền trưởng Trương Văn Hay cho biết. "Chúng tôi đã quyết định ở nhà mặc dù sản lượng khai thác lớn đang chờ"

Càng cá Thọ Quang tại thành phố Đà Nẵng đã bận rộn hơn những ngày gần đây với các tàu thuyền đang quay trở lại cho kỳ nghỉ Quốc khánh.

Thuyền trưởng Đào Ngọc Minh Tâm từ Thanh Khê, TP Đà Nẵng vừa trở về từ quần đảo Hoàng Sa sau một chuyến đi 20 ngày với gần 20 tấn cá ngừ.

"Tất cả các tàu thuyền đang quay trở lại với sản lượng khai thác lớn, nhưng điều này sẽ không mang lại giá tốt cho ngư dân" ông nói.

Ngư dân Trần Văn Giang nói rằng ông đã bắt 13 tấn cá ngừ nhưng chỉ bán với giá 20,000 - 25,000 VND cho mỗi kg, ông hầu như không có lời.

"Chúng tôi đã chi khoảng 150 triệu đồng trong chuyến đi này" ông Giang nói. "Chúng tôi có lợi nhuận khi cá ngừ được bán ở mức trên 30.000 đồng một kg một tháng trước đây. Nhưng bây giờ ở mức giá này, chúng tôi chỉ hy vọng chúng tôi không bị lỗ"

Ông Trương Văn Hay nói rằng ông đã có bốn chuyến đi trong năm nay nhưng chỉ có một chuyến là có lợi nhuận.

"Bình thường, tôi bắt 15 - 17 tấn cá ngừ trong một chuyến đi kéo lưới dài 20-25 ngày" ông Hay cho biết. "Tôi kiếm 100 triệu tiền lời trong chuyến đi đầu tiên của tôi khi giá đạt trên 40.000 đồng một kg. Tôi bắt được nhiều cá hơn trong ba chuyến đi gần đây nhưng cuối cùng lại bị lỗ, vì vậy tôi quyết định dừng lại."

Ông Hay nói thêm rằng giá cá hiện nay đang thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái 20- 40 %.

Theo thuyền trưởng của một con tàu ở tỉnh Quảng Ngãi, ông Trần Văn Giang, giá cá gần như được quyết định bởi thương nhân - những người đang trả giá thấp cho các đội tàu đánh cá nhưng lại giữ giá bán buôn và bán lẻ ở mức cao.

"Tuần trước các thương nhân trả cho tôi chỉ 20.000 đồng một kg cá ngừ nhưng tôi thấy họ bán ở 30.000 đồng cho thương nhân bán lẻ ngay sau đó" ông Giang nói.

" Chúng tôi đều biết tình hình là như vậy nhưng chúng tôi không có cách nào khác là tiếp tục bán cho họ bởi vì tất cả chúng tôi đã vay vốn của họ để mua nhiên liệu, nước đá và thức ăn dùng trong các chuyến đi của chúng tôi. Chúng tôi phụ thuộc vào doanh số bán hàng. Một số người trong chúng ta đã cố gắng bán các sản phẩm khai thác cho những nơi khác để kiếm tiền nhiều hơn nhưng sau đó họ trừng phạt chúng tôi bằng cách không cho vay tiền và không mua cá từ chúng tôi nữa. Do đó, chúng tôi không dám làm điều đó."

Việc tống tiền rõ ràng này đã được phổ biến tại nhiều cảng cá ở một số tỉnh miền Trung trong hơn một thập kỷ. Ông Giang nói rằng có hàng chục thương nhân như thế tại cảng cá Thọ Quang. Mỗi thương nhân thao túng từ 5-7 thuyền đánh cá.

Ông Trần Văn Linh, Chủ tịch Hiệp hội Thủy sản Đà Nẵng, nói rằng chính sách kinh doanh không đúng cách và việc bảo quản không đạt tiêu chuẩn đã tạo ra cơ hội tốt cho các nhà buôn nhỏ ép giá ngư dân địa phương.

"Thường mất từ 7-10 ngày đối với ngư dân đánh bắt để bán cá cho các công ty chế biến thủy sản địa phương trong khi bán hàng cho thương nhân nhỏ lẻ là đơn giản hơn nhiều" ông Linh giải thích. "Để giải quyết vấn đề, tôi nghĩ rằng chúng ta nên đổi mới đội tàu đánh cá và kỹ thuật bảo quản cá của chúng ta để ngư dân có thời gian bán sản lượng đánh bắt của họ cho các công ty chế biến tại địa phương. "

"Chính phủ cũng nên đơn giản thủ tục hơn cho ngư dân địa phương để tiếp cận vốn vay ngân hàng và các công nghệ đánh bắt tốt hơn, và ngư dân nên hình thành các tập thể hoặc nhóm để họ có sức mạnh khi tham gia các cuộc đàm phán" ông Linh nói thêm.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục