Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Người Việt Nam học đại học vì bằng cấp, không phải vì kiến thức

Người Việt Nam học đại học vì bằng cấp, không phải vì kiến thức

12/04/2015
Mức trung cấp

Vietnamese study at university for a degree, not for knowledge

Vietnam has made a big leap in the last two decades by offering more opportunities for people to access higher education.

The number of university students has increased from 2 percent to 20 percent with 200 students for every 10,000 people.   

However, the high unemployment rate of university graduates and the decreasing number of students registering to study universities since 2010 show the situation is getting worse.

A university lecturer noted that while social and economic conditions have seen big changes over the last many years, Vietnam's higher education remains unchanged.

Students nowadays are called "i-generation students", i.e., learners who can use digital telecommunication devices proficiently and have the opportunities to access many information sources.

Meanwhile, Vietnamese schools still apply "traditional teaching methods", the lecturer noted.

"Classrooms, lecture halls, libraries remain the major teaching instruments. Reading lectures remain the major teaching method. Examinations and tests remain the major solution to assess students' abilities," he said.

The teaching methods and instruments have become out of date. No teacher has the fund of knowledge huge enough to compare with the knowledge students can find in mass media just with computer mouse clicks.

Higher education is no longer very attractive to students.

Phung Thien Bao, a 12th grader, who is making hectic preparations for the high school finals, said he has to follow university education at any costs, but just to obtain bachelor's degree, while he does not hope he can receive necessary knowledge and skills from university.

"The only thing universities can provide is the bachelor's degree. If you want to get knowledge and other things for your job promotion and successes in your life, you need to find elsewhere," he said.

In fact, Bao noted, bachelor's degree is the minimum level of degree workers have to have when applying for jobs.

"There are numerous candidates who have bachelor's degree," he explained. "Therefore, in order to be more outstanding, you need to have master's degree or doctorate."

"This has resulted in the so-called 'degree inflation' in Vietnam," he said. "The education degrees to be granted by Vietnamese schools will not be reliable in employers' eyes."

What will happen if Vietnamese students cannot find what they want at universities?

Pham Thi Ly, an analyst, in her article in Nguoi Lao Dong, wrote that Vietnamese students would either try to find the things they want from other sources rather than schools, or they will become lost.

Source: Vietnamnet

 

 

Người Việt Nam học đại học vì bằng cấp, không phải vì kiến thức

Việt Nam đã có một bước nhảy vọt lớn trong hai thập kỷ qua bằng cách đưa ra nhiều cơ hội cho những người học đại học.

Số lượng sinh viên đại học đã tăng từ 2% đến 20% với 200 sinh viên trong mỗi 10.000 người.

Tuy nhiên, kể từ năm 2010, tỷ lệ thất nghiệp cao của sinh viên tốt nghiệp đại học và số lượng sinh viên đăng ký nhập học ở các trường đại học giảm cho thấy tình hình đang trở nên xấu đi.

Một giảng viên đại học đã nhận thấy rằng khi điều kiện kinh tế xã hội đã trải qua nhiều sự thay đổi lớn so với nhiều năm qua, nền giáo dục đại học Việt Nam vẫn không thay đổi.

Sinh viên ngày nay được gọi là "sinh viên thế hệ i", tức là, nhiều sinh viên có thể sử dụng thành thạo các thiết bị truyền thông kỹ thuật số và có nhiều cơ hội tiếp cận nhiều nguồn thông tin.

Trong khi đó, các trường học ở Việt Nam vẫn còn áp dụng "phương pháp giảng dạy truyền thống", các giảng viên ghi nhận.

"Các phòng học, giảng đường, các thư viện vẫn là cơ sở vật chất chính để giảng dạy. Đọc bài giảng vẫn còn là phương pháp giảng dạy chính. Các kỳ thi và các bài kiểm tra vẫn là các giải pháp chủ yếu để đánh giá khả năng của sinh viên," ông nói.

Phương pháp giảng dạy và cơ sở vật chất đã trở nên lỗi thời. Không có giáo viên nào có quỹ kiến ​​thức đủ lớn để so sánh với những kiến ​​thức mà sinh viên có thể tìm thấy được trên phương tiện truyền thông đại chúng chỉ với vài cú nhắp chuột máy tính.

Nền giáo dục đại học không còn hấp dẫn đối với sinh viên nữa.

Phùng Thiên Bảo, một học sinh lớp 12, đang say sưa chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp, cho biết, em sẽ theo học đại học ở bất kỳ trường nào, chỉ để lấy bằng cử nhân, em không hy vọng có thể tiếp thu được kiến ​​thức và những kỹ năng cần thiết từ trường đại học.

"Điều duy nhất các trường đại học có thể cung cấp là bằng cử nhân. Nếu muốn có được kiến ​​thức và những thứ khác để phát triển công việc và thành công trong cuộc sống, thì bạn cần phải tìm ở nơi khác," em nói.

Trong thực tế, Bảo nhận thấy, bằng cử nhân là mức tối thiểu của người lao động phải có khi nộp đơn xin việc.

"Có rất nhiều ứng cử viên có bằng cử nhân," em giải thích. "Vì thế, để được chú ý hơn, bạn cần phải có bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ."

"Điều này đã dẫn đến cái gọi là 'thổi phồng bằng cấp' ở Việt Nam," em nói. "Bằng cấp giáo dục được cấp bởi trường học Việt Nam sẽ không đáng tin cậy trong mắt nhà tuyển dụng."

Điều gì sẽ xảy ra nếu sinh viên Việt Nam không thể tìm thấy những gì họ muốn ở trường đại học?

Phạm Thị Ly, một nhà phân tích, trong bài viết của mình trên báo Người Lao Động, đã viết rằng, các sinh viên Việt Nam hoặc sẽ cố tìm những thứ họ muốn từ nhiều nguồn khác nhau hơn là ở trường hoặc là họ sẽ không biết gì hết.

 

Dịch bởi: Trang Phạm

 

bài viết đặc sắc trong tháng 04/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục