Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Công nghệ thông tin
  4. Người Việt dành nhiều thời gian trong thế giới mạng

Người Việt dành nhiều thời gian trong thế giới mạng

19/03/2016
Mức trung cấp

Vietnamese spend a lot of time in cyber world

Most Vietnamese people between the age of 18 and 35 use smartphones and their time for surfing internet is three times more than that of the people in other Southeast Asian countries, said FPT Group's Chairman Truong Gia Binh at the seminar to launch the World Bank’s “World Development Report 2016: Digital Dividends” report on March 14.

Illustrative image. Photo: Dat Viet

This means that Vietnamese young people are spending 5.5 hours per day for "surfing the net".

However, Binh did not deny the proud achievement of a part of Vietnamese youth in the use of internet.

"Many young Vietnamese are talented and well known in the IT world such as Ha Dong, the creator of Flappy Bird game with a daily income of $50,000 or the creator of the Money Lover app, with 2 million users,” Binh stressed.

Deputy Prime Minister Vu Duc Dam agreed with Binh, saying that the downside of the digital technology is not due to the technology itself, but the users of technology.

“The Government of Vietnam is always aware of the importance and emphasizes on the development of digital technology," he stressed.

According to statistics in 2015 by Facebook, the world’s largest social network, there are 30 million Facebook users in Vietnam.

Of these, 27 million users were active on mobile devices. This p is 13% higher than the world average use of social networks daily.

Also, the Vietnamese people spent about 2.5 hours a day on Facebook, more than 1 hour longer than other social networks, twice the time they spent on watching television and many times more than the time for reading.

Vietnamese users mainly used Facebook to chat with friends or visit the Facebook page of a certain brand (such as fashion, beauty, food, electronics, travel incentives ...).

Source: VIETNAMNET

 

 

Người Việt dành nhiều thời gian trong thế giới mạng

Hầu hết người Việt trong độ tuổi từ 18 đến 35 sử dụng điện thoại thông minh và thời gian của họ để lướt Internet nhiều gấp ba lần so với ở các nước Đông Nam Á khác, Chủ tịch Trương Gia Bình của Tập đoàn FPT cho biết tại hội thảo khởi động Ngân hàng Thế giới " Báo cáo Phát triển 2016: Cổ tức kỹ thuật số", ghi nhận vào ngày 14 tháng Ba.

Hình ảnh minh họa. Ảnh: Đất Việt

Điều này có nghĩa rằng những người Việt trẻ đang dành 5,5 giờ mỗi ngày để "lướt net".

Tuy nhiên, ông Bình đã không phủ nhận những thành tích đáng tự hào của một bộ phận giới trẻ Việt Nam trong việc sử dụng internet.

"Nhiều người Việt trẻ có tài năng và nổi tiếng trong thế giới CNTT như Hà Đông, người sáng tạo Flappy Bird trò chơi có thu nhập mỗi ngày là 50.000 USD hay các tác giả của ứng dụng Money Lover, với 2 triệu người sử dụng" ông Bình nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cũng đồng ý với ông Bình, cho rằng các nhược điểm của công nghệ kỹ thuật số không phải là do bản thân công nghệ, mà là những người sử dụng công nghệ.

"Chính phủ Việt Nam luôn nhận thức được tầm quan trọng và nhấn mạnh vào sự phát triển của công nghệ kỹ thuật số", ông nhấn mạnh.

Theo thống kê năm 2015 của Facebook, mạng xã hội lớn nhất thế giới, có 30 triệu người dùng Facebook tại Việt Nam.

Trong số này, có 27 triệu người dùng hoạt động thông qua các thiết bị di động. Con số này này cao hơn so với mức trung bình trên thế giới 13%.

Ngoài ra, người Việt dành khoảng 2,5 giờ một ngày trên Facebook dài hơn 1 giờ so với các mạng xã hội khác, gấp đôi thời gian họ dành cho việc xem truyền hình và gấp nhiều lần so với thời gian để đọc sách.

Người Việt chủ yếu sử dụng Facebook để trò chuyện với bạn bè hoặc truy cập vào trang Facebook của một thương hiệu nào đó (chẳng hạn như thời trang, làm đẹp, thực phẩm, điện tử, du lịch ...).

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục