Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Người Việt học IELTS phát hiện ra lỗi sai trong từ điển Oxford Collocations

Người Việt học IELTS phát hiện ra lỗi sai trong từ điển Oxford Collocations

21/08/2015
Mức trung cấp

Vietnamese IELTS learners spot mistake in Oxford Collocations Dictionary

Oxford University has recently admitted an error in one of its dictionaries after a group of Vietnamese English-language learners found a mistake in it.

The error was spotted on page 652 of the Oxford Collocations Dictionary, which was printed in China and released globally, when they used the dictionary for their IELTS studying a few months ago.

Specifically, the dictionary displays the phrases “~concerning to” and “~regarding to” while they are supposed to be “~concerning” and “~regarding” without the preposition “to.”

The learners later emailed www.oxforddictionaries.com over the incident but they received no reply.

At the beginning of July, the group contacted Oxford University’s representative in Vietnam.

On July 6, Sadie Maddocks, staff from the British university, responded to the group via email, saying she had just received an answer from the people responsible for the dictionary.

Maddocks said the Vietnamese learners are right and “~concerning to” and “~regarding to” should have been written without “to.”

However, she added that the adjustment cannot be done until a new edition is released.

She also delivered a thank you to the error-finders from the dictionary’s editorial board.

Oxford University’s representative also confirmed the error to Tuoi Tre (Youth) newspaper.

Oxford Collocations Dictionary. Photo: Tuoi Tre

However, the Vietnamese learners are not satisfied with the way Oxford University dealt with the issue.

They said while waiting for a new edition, the university could announce the mistake on its website or other channels so that learners can realize it.

Nguyen Thi Thuy Hang, a member of the group, said it would not be a big deal if the mistake were in a dictionary other than the one published by Oxford.

“But this is a reputable Oxford dictionary which is trusted by many English learners,” she said, adding that the error is a common mistake that many Vietnamese learners have made.

“If such mistakes were written in essays or exams, we are afraid that it will reduce the professionalism of Vietnamese people’s writing skills in the eyes of international friends.”

Thanks to its reputation, errors in Oxford dictionaries have always drawn attention.

In 2010, Australian physicist Stephen Hughes, from the University of Technology in Brisbane, also spotted a mistake in the definition of the word "siphon" in the Oxford English Dictionary (OED).

The definition states that atmospheric pressure makes a siphon work, when in fact it is the force of gravity that moves fluid in a siphon.

In response, an OED spokesman said the definition was written in 1911 by "editors who were not scientists."

Source: Tuoitre News

 

 

Người Việt học IELTS phát hiện ra lỗi sai trong từ điển Oxford Collocations

Đại học Oxford gần đây đã thừa nhận một lỗi trong một trong số các từ điển của mình sau khi một nhóm người Việt Nam học tiếng Anh tìm thấy một lỗi sai trong đó.

Lỗi sai được phát hiện ở trang 652 của cuốn từ điển Oxford Collocations được in ở Trung Quốc và phát hành trên toàn cầu, khi họ sử dụng cuốn từ điển cho việc học IELTS của họ vài tháng trước.

Cụ thể, từ điển hiển thị cụm từ "~concerning to" và "~regarding to" trong khi phải là "~concerning" và "~regarding" mà không có giới từ "to".

Các học viên này đã gửi email cho www.oxforddictionaries.com để nói về vụ việc nhưng họ không nhận được thư trả lời.

Vào đầu tháng bảy, nhóm đã liên lạc với đại diện của Đại học Oxford tại Việt Nam.

Ngày 6 tháng 7, Sadie Maddocks, nhân viên từ trường đại học của Anh đã trả lời cho nhóm qua email, nói rằng cô mới chỉ nhận được một câu trả lời từ những người có trách nhiệm cho cuốn từ điển.

Maddocks cho biết các học viên Việt Nam đã đúng “~concerning to” và “~regarding to” nên được viết mà không có giới từ "to".

Tuy nhiên, bà cho biết thêm rằng việc điều chỉnh sẽ không thể được thực hiện cho đến khi một phiên bản mới được phát hành.

Cô cũng gửi lời cảm ơn từ ban biên tập của từ điển đến những người đã tìm ra lỗi sai.

Đại diện của Đại học Oxford cũng xác nhận lỗi sai này với báo Tuổi Trẻ.

Từ điển Oxford Collocations

Tuy nhiên, các học viên người Việt Nam không hài lòng với cách Đại học Oxford xử lý vấn đề này.

Họ cho biết, trong khi chờ đợi một phiên bản mới, trường đại học này có thể thông báo lỗi sai này trên trang web của mình hoặc các kênh thông tin khác để học viên có thể nhận ra nó.

Nguyễn Thị Thúy Hằng, một thành viên của nhóm, cho biết nó sẽ không phải là một vấn đề lớn nếu lỗi sai nằm ở một cuốn từ điển khác.

"Nhưng đây là một cuốn từ điển Oxford có uy tín và được tin cậy bởi nhiều người học tiếng Anh" cô nói, và cũng nói thêm rằng lỗi sai này rất phổ biến và nhiều học viên Việt Nam thường mắc phải.

"Nếu lỗi sai như vậy được viết trong bài luận hoặc bài kiểm tra, chúng tôi sợ rằng nó sẽ làm giảm tính chuyên nghiệp về kỹ năng viết của người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế."

Nhờ danh tiếng của mình, mà lỗi sai trong từ điển Oxford đã gây sự chú ý lớn.

Năm 2010, nhà vật lý người Úc, ông Stephen Hughes đến từ trường Đại học Công nghệ ở Brisbane, cũng phát hiện một lỗi sai trong định nghĩa của từ "siphon" trong cuốn từ điển Oxford English (OED).

Định nghĩa ghi rằng áp suất khí quyển khiến cho "siphon" làm việc, trong khi thực tế là lực hấp dẫn làm di chuyển chất lỏng trong một siphon.

Trả lời cho vấn đề này, người phát ngôn của OED cho biết định nghĩa được viết vào năm 1911 bởi "những biên tập viên không phải là nhà khoa học."

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục