Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Công nghệ thông tin
  4. Người Việt vẫn không thể tận hưởng những lợi ích của sự phát triển CNTT

Người Việt vẫn không thể tận hưởng những lợi ích của sự phát triển CNTT

18/08/2015
Mức trung cấp

Vietnamese people still cannot enjoy benefits of IT development

Vietnam is proud of its strong development in information technology (IT) as it strives to become an IT power by 2020. However, the majority of people still do not enjoy the benefits of IT.

In late July, one million students in the country could not access the Ministry of Education and Training (MOET) official website to check their national high school exam results. 

MOET later admitted that the ministry’s website, which was designed for 60,000 concurrent visitors only, was overloaded because of the high number of visitors at the peak time. 

A chief information officer of a Hanoi-based company noted that nearly all agencies and organizations in Vietnam have email systems of their own. However, nearly all of them use free foreign systems also because the foreign systems are more effective.

Some days ago, businesses were shocked after seeing their names in the taxation body’s list of enterprises that had not paid tax. 

They complained that they have lost many partners who did not want to do business with such enterprises.

The Ministry of Finance admitted that there were ‘mistakes’ in the list provided by the taxation body. And the culprit was the erroneous tax management system (TMS) used by the agency.

Two years ago, Vietnam began allowing people to register their businesses via internet to help investors save time and money.

However, few business people intended to register this way. The business registration office admitted that ‘some problems’ still exist in the nation’s business registration information system.

When asked what was behind the technological errors, an IT expert said the problem was not the capability of the IT industry.

He noted that there was no boundary in IT infrastructure. It is feasible to lease broadband service from Amazon or Microsoft to satisfy students’ demand for checking exam scores or selling train tickets at peak time. Services such as content delivery network (CDN) can also be considered.

“The problem does not lie in IT capability, but in the people’s ability to use IT power in a reasonable way,” he said.

The Prime Minister in 2010 approved the IT development plan, under which IT will see the annual growth rate 2-3 times higher than the GDP growth rate, with the industry making up 10 percent of GDP of Vietnam.

Source: VIETNAMNET

 

 

Người Việt vẫn không thể tận hưởng những lợi ích của sự phát triển CNTT

Việt Nam tự hào về sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin ( IT ) khi phấn đấu để trở thành một quyền lực CNTT vào năm 2020. Tuy nhiên, đa số người dân vẫn không được hưởng những lợi ích của CNTT.

Vào cuối tháng Bảy, một triệu sinh viên trong nước không thể truy cập trang web chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo ( MOET) để kiểm tra kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia của họ.

Sau đó, Bô GD-ĐT thừa nhận rằng trang web của bộ, được thiết kế chỉ 60.000 người dùng truy cập cùng lúc, đã quá tải vì số lượng người dùng tăng cao trong thời gian cao điểm.

Trưởng phòng thông tin của một công ty tại Hà Nội ghi nhận rằng gần như tất cả các cơ quan và các tổ chức tại Việt Nam có hệ thống Email riêng. Tuy nhiên, gần như tất cả trong số họ sử dụng hệ thống miến phí của nước ngoài vì hệ thống nước ngoài hiệu quả hơn.

Một vài ngày trước, các doanh nghiệp đã bị sốc sau khi nhìn thấy tên của họ trong danh sách các doanh nghiệp không nộp thuế của các cơ quan thuế.

Họ phàn nàn rằng họ đã mất rất nhiều đối tác những người không muốn làm ăn với các doanh nghiệp như vậy.

Bộ Tài chính thừa nhận rằng đã có 'sai sót' trong danh sách cơ quan thuế cung cấp. Và thủ phạm là hệ thống quản lý thuế (TMS) được cơ quan sử dụng có sai sót.

Hai năm trước đây, Việt Nam bắt đầu cho phép người dân đăng ký kinh doanh thông qua internet để giúp nhà đầu tư tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

Tuy nhiên, rất ít người kinh doanh dự định đăng ký theo cách này. Văn phòng đang ký kinh doanh thừa nhận rằng 'một số vấn đề' vẫn tồn tại trong hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Khi được hỏi điều gì đứng đằng sau các lỗi kỹ thuật, một chuyên gia IT cho biết vấn đề không phải là khả năng của ngành CNTT.

Ông lưu ý rằng không có biên giới trong cơ sở hạ tầng CNTT. Khả thi để thuê dịch vụ băng thông rộng từ Amazon hay Microsofl để đáp ứng nhu cầu của học sinh để kiểm tra điểm thi, bán vé tàu tại thời gian cao điểm. Các dịch vụ như mạng lưới phân phối nội dung (CDN) cũng nên được xem xét.

Ông nói "Vấn đề không nằm ở khả năng IT nhưng nó nằm trong khả năng sử dụng sức mạnh CNTT một cách hợp lý của con người."

Trong năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt kế hoạch phát triển CNTT, theo đó CNTT sẽ có tốc độ tăng trưởng hàng năm cao hơn tốc độ tăng trưởng GDP 2-3 lần, với ngành công nghiệp chiếm 10% GDP của Việt Nam.

 

Dịch bởi: cepnguyen

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục