Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Chuyên ngành Kỹ thuật
  3. Y tế - Sức khỏe
  4. Người cao tuổi tập thể dục có thể tăng 5 năm tuổi thọ

Người cao tuổi tập thể dục có thể tăng 5 năm tuổi thọ

26/05/2015
Mức căn bản

Elderly people who exercise ‘live five years longer’

The analysis of 5,700 elderly men in Norway showed those doing three hours of exercise a week lived around five years longer than the sedentary.

The authors, writing in the British Journal of Sports Medicine, called for campaigns to encourage fitness in older people.

The study comes as a charity warns about low levels of exercise.

In the study – conducted by Oslo University Hospital – found both light and vigorous exercise extended life expectancy.

Official advice in the UK recommends 150 minutes of moderate exercise per week in the over-65s.

Boost exercise

The trial tracking 68 to 77 year olds found that doing less than an hour a week of light exercise had no impact.

But overall those putting in the equivalent of six, 30-minute sessions of any intensity, were 40% less likely to have died during the 11-year study.

The report said: “Even when men were 73 years of age on average at start of follow-up, active persons had five years longer expected lifetime than the sedentary.”

It added that physical activity was as “beneficial as smoking cessation” at reducing deaths.

“Public health strategies in elderly men should include efforts to increase physical activity in line with efforts to reduce smoking behaviour.”

The report did not look at how active people were earlier in their lives.

‘Too lazy’

However, the study comes as the British Heart Foundation publishes a report warning people are getting too little exercise.

Its analysis shows that the percentage of adults doing no moderate exercise is:

• 69% in Portugal

• 55% in Poland

• 46% in France

• 44% in the UK

• 34% in Croatia

• 26% in Germany

• with Netherlands doing relatively well at 14%

Julie Ward, from the charity, said: “Regular physical activity, whatever your age, is beneficial for your heart health and ultimately can help you live longer.

“However, our latest statistics show that nearly half of people in the UK do no moderate exercise whatsoever – a rate higher than many European countries.

“Our message is that every 10 minutes counts and that making simple, more active changes to your daily routine can set you on a path to improved heart health.”

Source: BBC

 

Người cao tuổi tập thể dục có thể sống thêm 5 năm

Theo nghiên cứu trên 5.700 người đàn ông lớn tuổi ở Na Uy cho thấy những người dành ba giờ để tập thể dục mỗi tuần sống lâu hơn người ít vận động năm năm.

Các tác giả, viết trong tạp chí Y Học Thể Thao, đã kêu gọi những chiến dịch khuyến khích tập thể dục ở người lớn tuổi.

Nghiên cứu này được đưa ra như một tố chức từ thiện giúp cảnh báo về việc lười tập thể dục.

Theo nghiên cứu của Bệnh viện Đại học Oslo, Cả hai loại vận động nhẹ nhàng và với cường độ cao đều kéo dài tuổi thọ.

Tại Anh đã đưa ra khuyến cáo người trên 65 tuổi nên dành 150 phút để tập thể dục nhẹ mỗi tuần.

Đẩy mạnh việc tập thể dục

Cuộc thử nghiệm theo dõi trên lứa tuổi 68-77 cho thấy nếu tập luyện nhẹ một giờ mỗi tuần thì việc đó không có tác dụng.

Nhưng nhìn chung những người tập luyện khoảng 6 buổi, 30 phút/ buổi với cường độ bất kỳ, có 40% khả năng ít bị chết trong thời gian nghiên cứu 11 năm.

Báo cáo viết rằng: "Ngay cả khi theo dõi những người đàn ông ở mức tuổi trung bình là 73, người thường xuyên vận động đã sống lâu hơn người ít vận động năm năm."

Có thể nói thêm rằng hoạt động thể chất như "lợi ích của việc cai thuốc lá" đó là giảm tử vong.

" Chiến lược y tế công đồng ở người lớn tuổi nên có những nỗ lực để tăng cường hoạt động thể chất cùng với những nỗ lực giảm bớt hành vi hút thuốc. "

Bản báo cáo đã không xem xét cách mọi người hoạt động trước đó trong cuộc sống.

'Quá lười biếng'

Tuy nhiên, nghiên cứu này được đưa ra khi Quỹ Tim mạch Anh công bố một báo cáo cảnh báo mọi người đang tập thể dục quá ít.

Phân tích cho thấy rằng tỷ lệ người lớn không tập thể dục nhẹ là:

• 69 % ở Bồ Đào Nha

• 55 % ở Ba Lan

• 46 % ở Pháp

• 44 % ở Anh

• 34 % trong Croatia

• 26 % ở Đức

• Hà Lan tương đối tốt ở mức 14 %

Julie Ward, đến từ các tổ chức từ thiện, cho rằng: " Hoạt động thể chất thường xuyên, bất kể tuổi tác, có lợi cho sức khỏe tim mạch của bạn và cuối cùng có thể giúp bạn sống lâu hơn.

" Tuy nhiên, số liệu thống kê mới nhất của chúng tôi cho thấy gần một nửa số người Anh không tập bất kỳ một bài tập thể dục nhẹ nào - một tỷ lệ cao hơn so với nhiều quốc gia châu Âu.

" Thông điệp của chúng tôi: việc đơn giản là dành mỗi 10 phút quan trọng cho những thay đổi tích cực hơn ở thói quen hàng ngày của bạn để cải thiện sức khỏe tim mạch. "

 

Dịch bởi: cepnguyen

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục