Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Người có thu nhập thấp bị đè nặng bởi các loại phí cao

Người có thu nhập thấp bị đè nặng bởi các loại phí cao

26/09/2015
Mức trung cấp

Low-income earners burdened by high fees

Vietnamese now have to spend 21.4 percent of their total monthly living expenses, according to Numbeo, the database on living costs.

Vietnamese have to spend 1/5 of their total income on travelling, while the remaining 4/5 is used for other items from food to electricity and water, from clothes to entertainment services.

Meanwhile, in Singapore, which is believed to have the highest living costs in South East Asia, the taxi fee is VND8,700 per kilometer, half of the charge in Vietnam.

The taxi fee in Cambodia is also lower than in Vietnam. Cambodians pay VND12,000 for every kilometer, while transport costs account for 15 percent of their total monthly spending.

Thailand has the lowest taxi fee, VND5,000 for every kilometer, just 1/3 of Vietnam. Therefore, transport costs account for 13.2 percent of Thai total monthly spending.

High transport costs are cited as the main reasons behind Vietnam’s low competitiveness of products. 

Le Van Ngai, director of Son Ha Fine Arts Company, said that transport and logistics costs in Vietnam account for 20 percent of companies’ expenses, much higher than the global average of 13 percent.

This explains why farmers can sell water melon at VND500 per kilo, while merchants at traditional wholesale markets can sell them at VND8,000 per kilo, 16 times higher. The retail price could be as high as VND14,000 per kilo.

When asked why watermelon is more expensive at markets than at fields, a merchant said he has to pay VND15-20 million in transport and other costs to carry 4-5 tons of watermelon from the south to Hanoi.

Local newspapers reported that though the petrol price has dropped by VND7,000-8,000 per liter over the last year, transport fees remain unchanged by transport companies, which have ignored the ministries’ repeated requests to lower fees.

Tran Dinh Thien from the Vietnam Economics Institute, several days ago said the ratio of taxes and fees to GDP is 1.4-3 times higher than in other regional countries.

From 2007-2012, the ratio was 21.6 percent of GDP, while it was 17.3 percent in China, 15.5 percent in Thailand and Malaysia, and 12.1 percent in Indonesia.

The Spring Economic Forum held in May heard a report that Vietnamese bear the heaviest taxes and fees in the region, which was described to “bleed businesses and people dry”. Though taxes have been reduced several times, they are still unbearable for businesses.

Source: VIETNAMNET

 

 

Người có thu nhập thấp bị đè nặng bởi các loại phí cao

Người Việt Nam bây giờ phải chi 21,4% tổng chi phí sinh hoạt hàng tháng của họ, theo Numbeo, cơ sở dữ liệu về chi phí sinh hoạt.

Việt Nam dành 1/5 tổng thu nhập của họ vào việc đi du lịch, trong khi số 4/5 còn lại được sử dụng cho các sản phầm thiết yếu khác từ thực phẩm đến điện và nước, từ quần áo đến các dịch vụ vui chơi giải trí.

Trong khi đó, tại Singapore nước được cho là có chi phí sinh hoạt cao nhất trong khu vực Đông Nam Á, thì phí taxi là 8,700 đồng mỗi cây số, bằng một nửa giá tại Việt Nam.

Phí taxi ở Campuchia cũng thấp hơn so với ở Việt Nam. Người Campuchia trả 12.000 đồng cho mỗi km, trong khi chi phí vận chuyển chiếm 15% của tổng chi tiêu hàng tháng của họ.

Thái Lan có phí taxi thấp nhất, 5.000 đồng cho mỗi km, chỉ bằng 1/3 của Việt Nam. Do đó, chi phí vận chuyển chiếm 13,2% tổng chi tiêu hàng tháng của người Thái Lan.

Chi phí vận chuyển cao được trích dẫn là một trong những lý do chính đằng sau khả năng cạnh tranh thấp của các sản phẩm Việt Nam.

Ông Lê Văn Ngãi, Giám đốc Công ty Mỹ thuật Sơn Hà cho biết, chi phí vận tải và hậu cần ở Việt Nam chiếm 20% chi phí của các công ty, cao hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu là 13%.

Điều này giải thích tại sao người nông dân bán dưa hấu với giá 500 cho mỗi kg, trong khi các nhà buôn tại các chợ bán buôn truyền thống có thể bán chúng với giá 8.000 đồng mỗi kg, cao hơn 16 lần. Giá bán lẻ có thể cao với giá 14.000 mỗi kg.

Khi được hỏi lý do tại sao dưa hấu ở chợ hơn đắt hơn ở vườn, một thương gia cho biết ông đã phải trả 15-20 triệu đồng tiền vận chuyển và các chi phí khác để mang 4-5 tấn dưa hấu từ miền Nam ra Hà Nội.

Báo chí địa phương cho biết mặc dù giá xăng đã giảm 7,000-8,000 đồng mỗi lít so với năm ngoái, chi phí vận chuyển vẫn không thay đổi bởi các công ty vận tải, đã bỏ qua yêu cầu giảm giá cước vận tải của Bộ.

Ông Trần Đình Thiên đến từ Viện Kinh tế Việt Nam, cho biết tỷ lệ thuế và phí so với GDP của Việt Nam cao hơn so với các nước khác trong khu vực từ 1,4-3 lần.

Từ 2007-2012, tỷ lệ là 21,6% của GDP, trong khi nó là 17,3% ở Trung Quốc, 15,5% ở Thái Lan và Malaysia, và 12,1% ở Indonesia.

Diễn đàn Kinh tế mùa xuân tổ chức vào tháng Năm đã có một báo cáo rằng người Việt phải chịu các khoản thuế và lệ phí nặng nhất trong khu vực. Mặc dù thuế đã được giảm nhiều lần, chúng vẫn còn gây khó khăn cho các doanh nghiệp.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục