Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Người dân lo ngại rằng cải cách giáo dục của Bộ GD&ĐT sẽ làm học sinh nản chí

Người dân lo ngại rằng cải cách giáo dục của Bộ GD&ĐT sẽ làm học sinh nản chí

06/08/2015
Mức trung cấp

Public fear MOET education reform will demotivate students

The Ministry of Education and Training (MOET) has once again stirred up the public with the announcement that the information about training and graduation grades will be shown on high school diplomas.

“The ability of students must be shown on a diploma as recognition of their achievements,” she said. 

The girl went on to say that the diploma will ‘not have much significance’ if there is no detailed information about students’ capability. 

“The diploma to be received by average students will be just like the one to be obtained by students who make great efforts in study,” she commented.

“If I had known about this, I would not have spent too much time on learning, because I just needed a score of 5 for every exam subject to pass the exam”.

Under the current regulations, students have three compulsory exam subjects for high school finals – math, literature and foreign language – and one optional subject. 

Bui Gia Hieu, headmaster of Nhan Viet High School, thinks that it would be better not to show the training mode, but to show the grades on diploma. 

He noted that students would not have motivation for studying.

“If the diploma does not show the graduation grades, it would be better not to organize high school finals,” Hieu commented. “Students will be recognized as finishing general education based on their learning records at general schools.”

The headmaster of a high school in HCM City also heavily criticized the idea of removing the information about the grade on diploma, warning that this will do more harm than good.

This will prompt students to cram only for the learning subjects likely to be asked about, while they will ignore other subjects. Meanwhile, the purpose of general education is providing general knowledge in many different fields to students.

“I am sure that students will only spend time on the learning subjects important for them to apply for university study,” he warned. 

Meanwhile, Nguyen Tien Dat, deputy director of the HCM City Education and Training Department, said it was a good idea not to show the training mode on diplomas.

He said about 13,000 students failed the entrance exams to state-owned high schools every year, and many of them have to go to continuing education schools.

Source: VIETNAMNET

 

 

Người dân lo ngại rằng cải cách giáo dục của Bộ GD&ĐT sẽ làm học sinh nản chí

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD & ĐT) một lần nữa làm dấy lên dư luận khi thông báo các thông tin về điểm quá trình và tốt nghiệp sẽ được hiển thị trên bằng tốt nghiệp trung học.

Cô nói "Năng lực của học sinh phải được hiển thị trên bằng tốt nghiệp như sự công nhận những thành tựu của họ."

Cô gái đi vào, nói rằng bằng tốt nghiệp sẽ 'không có nhiều ý nghĩa' nếu không có thông tin chi tiết về năng lực của học sinh.

Cô nhận xét "Học sinh trung bình phải nỗ lực nhiều trong quá trình học tập để có được bằng tốt nghiệp."

"Nếu tôi biết về điều này, tôi sẽ không dành quá nhiều thời gian vào việc học, vì tôi chỉ cần có thi được 5 điểm cho mỗi môn thi để vượt qua kỳ thi."

Theo các quy định hiện hành, học sinh có ba môn thi bắt buộc đối với kỳ thi cuối cấp ba - toán, văn và ngoại ngữ- và một môn tùy chọn.

Ông Bùi Gia Hiếu, hiệu trưởng trường trung học Nhan Viet, cho rằng sẽ tốt hơn khi không hiển thị điểm quá trình nhưng vẫn hiển thị điểm trên bằng tốt nghiệp.

Ông lưu ý rằng học sinh sẽ không có động lực để học tập.

Ông Hiếu nhận xét "Nếu bằng tốt nghiệp không hiển thị các điểm tốt nghiệp thì sẽ tốt hơn khi không tổ chức kỳ thi cuối cấp ba. Học sinh sẽ được công nhận đã hoàn thành chương trình giáo dục tổng hợp dựa trên các hồ sơ học tập tại các trường học."

Hiệu trưởng của một trường trung học ở thành phố Hồ Chí Minh cũng chỉ trích nặng nề ý tưởng loại bỏ các thông tin về điểm số trên bằng tốt nghiệp, ông cũng cảnh báo rằng điều này hại nhiều hơn lợi.

Điều này sẽ nhắc nhở học sinh chỉ cần nhồi nhét các môn học có trong kỳ thi và bỏ qua các môn học khác. Trong khi đó, mục đích của giáo dục phổ thông là cung cấp kiến thức chung trong nhiều lĩnh vực khác nhau cho học sinh.

Ông cảnh báo "Tôi chắc chắn rằng học sinh sẽ chỉ dành thời gian vào các môn học quan trọng để họ áp dụng trong quá trình học tập tại trường đại học".

Trong khi đó, ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở GD & ĐT tp. HCM, cho biết đây là một ý tưởng tốt khi không hiển thị các quá trình đào tạo trên văn bằng.

Ông cho biết mỗi năm có khoảng 13.000 học sinh trượt trong kỳ thi vào các trường trung học công lập và nhiều trong số đố phải đến các trường giáo dục thường xuyên.

 

Dịch bởi: cepnguyen

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục