Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Người nông dân làm muối bị thiệt hại khi kho dự trữ muối ngày càng tăng

Người nông dân làm muối bị thiệt hại khi kho dự trữ muối ngày càng tăng

23/06/2016
Mức trung cấp

Vietnamese salt farmers suffer losses as stock piles up

Salt farmers in HCM City’s Can Gio District are facing low prices, resulting in a stockpile of salt that cannot be sold.  

Salt farmers in Can Gio District sold only 31,000 tonnes of more than 130,000 tonnes of salt that farmers produced this year. Salt farmers also still have 12,000 tonnes of salt in stock from last year.

Pham Hong Ha, who has 1ha of salt in Ly Nhon Commune, said he had just sold 400 tons of salt and faced a loss of VNĐ80 million (US$3,600). The price in Can Gio is VNĐ300-VNĐ400 a kilo.

Phạm Thi Kim Thoa in Ly Nhon Commune said her family had to borrow a bank loan of VNĐ40 million ($1,800) to buy canvas sheets, a pump and other facilities to produce salt, but could not find buyers.

“My family has nearly 100 tons of salt in stock,” she said. “I don’t know if I will be able to pay the interest or the loan.”

Last month, the HCM City People’s Committee approved a program to buy 30,000 tons of salt produced on canvas sheets, which yields cleaner salt than other methods.  

The Southern Salt Corporation is buying salt from Can Gio farmers at VNĐ470 a kilo, while the city offers farmers an additional VNĐ181 a kilo.

The program also supports farmers VNĐ180-223 a kilo to transport salt to sell at the corporation’s warehouses.

As of May 9, salt farmers in the district had sold 31,000 tons of more than 130,000 tons of salt that farmers produced this year, according to the district People’s Committee.

In addition, farmers still have 12,000 tons of salt in stock from last year.  

The coastal district has 1,635ha devoted to produce salt this year.

Trieu Do Hong Phuoc, deputy chairman of the Can Gio District People’s Committee, said to support salt farmers the district would petition banks to extend the period of paying loans for salt farmers not able to pay loans on schedule and send their petition to district authorities.

Local authorities will manage salt production in accordance with the district’s zoning plan, he said.

Unzoned salt production areas in Ly Nhon and Thạnh An communes will be switched to aquaculture cultivation areas, he said.

Can Gio authorities are calling on companies to invest in salt processing plants in the district, he said.  

Tran Van Canh, chairman of the Ly Nhon Commune People’s Committee, said the commune is seeking measures to set up co-operatives to buy salt and find salt outlets for farmers.

Source: VIETNAMNET

 

 

Người nông dân làm muối bị thiệt hại khi kho dự trữ muối ngày càng tăng

Người nông dân làm muối ở Huyện Cần Giờ TP Hồ Chí Minh đang đối mặt giá bán muối thấp, kết quả một lượng muối tồn kho không thể bán được.

Người nông dân làm muối ở Huyện Cần Giờ chỉ bán 32,000 tấn trong số lượng hơn 130,000 tấn muối sản xuất năm nay. Người nông dân làm muối vẫn còn tồn kho 12,000 tấn từ năm ngoái.

Phạm Hồng Hà, anh có 1ha muối ở xã Lý Nhơn, cho biết anh đã chỉ bán được 400 tấn muối và đối mặt với tổn thất 80 triệu ($ 3,600). Giá bán ở Cần Giờ là VNDD300-VNDD400 một kilo

Phạm Thi Kim Thoa ở Huyện Lý Nhơn cho biết gia đình cô đã vay ngân hàng khoản nợ 40 triệu VNĐ ($1,800) để mua những tấm bạt, máy bơm và những dụng cụ để làm muối, nhưng không tìm được người mua.

"Gia đình tôi có gần 100 tấn muối tồn kho" cô cho biết. "Tôi không biết tôi sẽ có trả lãi hoặc khoản vay hay không."

Tháng trước, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã đồng ý dự án mua 30,000 tấn muối được làm trên những tấm bạt, tạo ra sản lượng muối sạch hơn là những phương pháp khác.

Tập đoàn muối phía Nam đang mua muối từ người dân Cần Giờ ở mức VNĐ 470 một kilo, trong khi người dân ở thành phố đề nghị thêm VNĐ181 một kilo.

Chương trình cũng ủng hộ người nông dân VNĐ 180-223 một kio để vẩn chuyển muối bán tại kho của tập đoàn.

Vào ngày 9 tháng năm, người nông dân làm muối ở các huyện đã bán được 31,000 tấn trong số hơn 130,000 tấn muối sản xuất năm nay, theo Ủy ban Huyện.

Hơn nữa, người nông dân vẫn còn tồn kho 12,000 tấn muối từ năm ngoái.

Các Huyện ven biển dành 1,635 ha để làm muối trong năm nay.

Trieu Do Hong Phuoc, Phó chủ tịch của Ủy Ban nhân dân Huyện Cần Giờ, cho biết ủng hộ người dân làm muối của Huyện sẽ đề nghị các ngân hàng để kéo dài thời gian trả nợ cho người dân làm muối không phải trả khoản vay đúng thời hạn và gửi kiến nghị để những cở quan có thẩm quyển của Huyện.

Những cơ quan có thẩm quyền tại địa phương sẽ quản lý số lượng muối sản xuất để phù hợp với kế hoạch của khu vực Huyện, Ông cho biết,

Những khu vực sản xuất muối ngoài vùng Xã Lý Nhơn và Thạch An cũng sẽ được chuyển sang vùng nuôi trồng thủy sản và trồng trọt, Ông nói.

Cơ quan có thẩm quyền ở Huyện Cần Giờ đang kêu gọi các công ty đầu tư vào kế hoạch quy trình làm muối của Huyện, Ông cho biết.

Tran Van Canh, chủ tịch của UBND Xã Lý Nhơn cho biết xã đang tìm kiếm biện pháp để thiết lập Hợp tác xã mua muối và tìm nơi tiêu thụ muối cho người dân.

 

Dịch bởi: phammay

bài viết đặc sắc trong tháng 10/2018

Khai giảng lớp học luyện thi IELTS cấp tốc học Full Time | Download Lộ trình học Miễn Phí

Lớp học luyện thi đầy đủ 4 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS vào khoảng tháng 8 và tháng 11 sẽ được khai giảng ngay trong tháng 5 năm 2018 với sự dẫn dắt trực tiếp…

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục