Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Chuyên ngành Kỹ thuật
  3. Nông - Lâm - Ngư nghiệp
  4. Người nuôi cá đổ lỗi rằng các nhà máy gây ô nhiễm khiến hàng tấn cá bị chết trên sông ở miền Nam

Người nuôi cá đổ lỗi rằng các nhà máy gây ô nhiễm khiến hàng tấn cá bị chết trên sông ở miền Nam

09/01/2016
Mức căn bản

Devastated farmers blame polluting factories for tons of dead fish on southern river

Officials in Dong Nai Province are still waiting for test results to confirm the cause of the mass deaths

Officials are still awaiting test results but fish farmers believe that untreated waste discharged by factories along the Dong Nai River had killed a large number of fish in just one night.

A total of 241 families in Dong Nai Province said they woke up on Monday and found most of their fish dead, floating on the river surface. There has been no official estimate of the damage.

Nguyen Dinh Thanh estimated that he lost more than VND1 billion (US$44,400) after more than 10 tons of fish died. He said the fish was almost ready for sale.

For more than ten years locals have been setting up fish farms along a branch of the Dong Nai, which is the longest river that runs entirely within Vietnam.

They said the fish started dying in a small number first on December 31, and while they were waiting for local officials to investigate the cause, the fish suddenly died in mass.

Another farmer, Nguyen Van Duong, estimated his family lost around VND550 million ($24,500) worth of fish.

Nguyen Van Duong's family lost around VND550 million ($24,500) worth of fish. Photo: Le Lam 

Nguyen Thi Gian, Duong's wife, said in tears: “We’ve lost everything. I don’t know how we’re going to live.”

The farmers said the fish must have died because of waste discharged by many factories along the Dong Nai. “Only chemical pollution in the water could kill that many fish that fast,” one of them said.

A local fisher also supported the theory as saying that a lot of fish living naturally in the river have been dying as well.

Do Chi Kien, a local economic official, said test results on the water quality are expected to be available on Tuesday.

Source: Thanhnien News

 

 

Người nuôi cá đổ lỗi rằng các nhà máy gây ô nhiễm khiến hàng tấn cá bị chết trên sông ở miền Nam

Các quan chức ở tỉnh Đồng Nai vẫn đang chờ đợi kết quả xét nghiệm để xác định nguyên nhân cá chết hàng loạt.

Các quan chức vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm nhưng người nuôi cá cho rằng thải chưa xử lý thải của các nhà máy dọc theo sông Đồng Nai đã giết chết một số lượng lớn các loài cá chỉ trong một đêm.

Tổng cộng có 241 gia đình ở tỉnh Đồng Nai cho biết họ thức dậy vào thứ hai và phát hiện cá của họ chết gần như hết, nổi trên mặt sông. Hiện chưa có ước tính chính thức về thiệt hại.

Nguyễn Đình Thanh ước tính rằng ông đã mất hơn 1 tỷ đồng (US $ 44,400) sau hơn 10 tấn cá chết. Ông cho biết những con cá đã gần như sẵn sàng để bán.

Trong hơn mười năm người dân địa phương đã được thành lập trang trại nuôi cá dọc theo một nhánh của Đồng Nai, đó là con sông dài nhất hoàn toàn nằm trong phạm vi Việt Nam.

Họ cho biết những con cá bắt đầu chết với số lượng nhỏ đầu tiên vào ngày 31, và trong khi họ đang chờ đợi các quan chức địa phương để điều tra nguyên nhân cá đột ngột chết hàng loạt.

Một người nông dân, ông Nguyễn Văn Dương, ước tính gia đình của mình bị mất khoảng 550 triệu đồng (24.500 $) giá trị cá nuôi.

Gia đình ông Nguyễn Văn Dương đã mất khoảng 550 triệu đồng (24.500 $) giá trị của cá. Ảnh: Lê Lâm

Nguyễn Thị Gián, vợ Dương, nói trong nước mắt: "Chúng tôi đã mất tất cả mọi thứ. Tôi không biết làm thế nào để sống"

Các nông dân cho biết, cá chắc chắn chết vì chất thải của nhiều nhà máy dọc theo Đồng Nai. "Chỉ có ô nhiễm hóa học trong nước có thể giết nhiều cá nhanh như vậy" một người nói.

Một ngư dân địa phương cũng hỗ trợ các lý thuyết như nói rằng rất nhiều cá sống tự nhiên trong sông đã chết như vậy.

Đỗ Chí Kiên, một quan chức kinh tế địa phương, cho biết kết quả kiểm tra về chất lượng nước được dự kiến sẽ có vào thứ ba tới.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục