Bài viết liên quan:

The Old Woman and the Wine-Jar

YOU must know that sometimes old women like a glass of wine. One of this sort once found a Wine-Jar lying in the road, and eagerly went up to it hoping to find it full. But when she took it up she found that all the wine had been drunk out of it. Still she took a long sniff at the mouth of the Jar. “Ah,” she cried,
“WHAT MEMORIES CLING ’ROUND THE INSTRUMENTS OF OUR PLEASURE.”

Người phụ nữ đứng tuổi và hũ rượu

Bạn có biết rằng đôi khi phụ nữ đứng tuổi thích một ly rượu. Một người như thế đã thấy một hũ rượu nằm lăn trên đường, bà hăm hở đến chỗ nó và hy vọng đó là một hũ rượu đầy. Nhưng khi nhặt nó lên thì bà thấy rượu đã bị uống cạn hết. Dẫu thế, bà vẫn ghé mũi vào miệng chiếc bình rồi hít một hơi dài. "Ah," bà kêu lên,
"Những kỉ niệm vẫn vương vấn quanh nó vẫn mang lại niềm vui"

Dịch bởi: Đinh Nguyên

Trung tâm ngoại ngữ CEP- Bình Thạnh