Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Thế giới
  4. Người quyên tiền cho Quỹ Clinton từng gây ảnh hưởng lên chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc

Người quyên tiền cho Quỹ Clinton từng gây ảnh hưởng lên chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc

09/04/2015
Mức nâng cao

Clinton foundation's China donor has history of influencing US policy on China

The head of the Chinese business that pledged $2 million to the Clinton Foundation's endowment in 2013 has a history of trying to influence U.S. policy on China.

The donation came from Rilin Enterprises, found a CBS News investigation. The head of the company is Wang Wenliang, who according to CBS was asked to join the Chinese regime's National People's Congress as a delegate in 2013.

Rilin Enterprises owns a strategic port on the North Korean border and was among the contractors that built the Chinese Embassy in Washington. CBS notes it is also close to one of the Chinese regime's main spy agencies, the Ministry of State Security.

The Clinton Foundation did not immediately respond to a request for comment.

The political influence of the Bill, Hillary & Chelsea Clinton Foundation is well known, and CBS News notes that many people donate to the foundation for that reason.

Evidence suggests that Wang may be among the foundation's donors looking to tap its influence. CBS News cites public records showing Wang's Rilin Enterprises spent $1.4 million since 2012 lobbying Congress and the State Department when Clinton was still in office.

Wang's interest in programs meant to sway U.S. policies on China, however, go far beyond his donations.

He has funded or helped establish numerous organizations in the United States—from think tanks to scholarly institutes—designed to influence U.S.–China relations, U.S. foreign policy, and U.S. security policy.

According to the University of South Carolina, which gave Wang an honorary degree, he "is a major benefactor engaged in U.S.–China relations, Southeast Asia relations, and relations on the Korean Peninsula." 

Among the scholarly and exchange programs Wang has helped establish are the New York University's Center on U.S.–China Relations, the Hodges Scholars Program at the University of South Carolina's Moore School of Business, and programs at the National University of Singapore.

Wang's Rilin Enterprises also provided the launching grant in September 2014 to establish the Center for Strategic & International Studies (CSIS) Zbigniew Brzezinski Institute on Geostrategy. CSIS notes the institute would become "a permanent home for a strong, effective American foreign policy."

Growing controversy

Hillary Clinton is currently under fire from several directions. On March 3, New York Times reported that rather than use a secure email account from the State Department, Clinton had used a private email account during her four years as secretary of state.

When Clinton was asked to disclose the emails, she deleted close to 32,000 emails, which she claims were private.

The chairman of the House Committee on Benghazi, Trey Gowdy (R-S.C.), sent a subpoena to Clinton on March 11 asking for her private emails on Libya and the 2012 terrorist attack on the U.S. Embassy. According to Politico, Clinton's lawyers responded immediate and requested a two-week extension to March 27.

The controversy around Clinton's emails came on the heels of news that the Clinton Foundation accepted millions of dollars from seven foreign governments while Clinton served as secretary of state.

The Washington Post reported that foreign countries including the Algerian government were able to donate to the Clinton Foundation during Clinton's term through a 2008 agreement, which allowed governments that had previously donated to make contributions at similar levels.

The Clinton Foundation, which invests millions each year in work to fight AIDS and empower women, raised at least $42 million from foreign governments, according to CBS News, and raised at least $170 million from foreign entities and individuals.

New York Times noted Clinton's hypocrisy in her claim to support women's rights, and pointed out on March 8 that the Clinton Foundation has accepted tens of millions of dollars in donations from six Middle Eastern countries, "all of which the State Department has faulted over their records on sex discrimination and other human-rights issues."

The triad connection

Hillary Clinton has a long history of accepting donations from unsavory Chinese organizations.

While she is building her expected presidential campaign around women's rights, going back to her campaign in 2007 and 2008, Clinton had "enlisted the aid of Chinese neighborhood associations,"

LA Times reported at the time, including at least one with a history of illegal gambling, abuse of immigrants, and human trafficking.

While the LA Times did not name the organizations, which it noted were especially those representing immigrants from Fujian Province, at least one of Clinton's donors at the time was the Fukien American Association, according to records obtained by Epoch Times.

The Fukien American Association is one of the Chinese "Tongs" and according to the book, "Chinatown Gangs: Extortion, Enterprise, and Ethnicity," by Ko-lin Chin, the association is the parent organization of the Fuk Ching gang, which was one of the largest known human trafficking organizations in New York City.

The Fuk Ching ran the infamous Golden Venture, a 147-foot cargo ship that ran aground in Rockaway Beach in Queens, New York, in 1993 with 286 illegal immigrants from China on-board.

The Fuk Ching gang had also worked with the notorious Cheng Chui "Sister" Ping, who died in U.S. federal prison in April 2014, after her arrest for running a large-scale human trafficking operation between Hong Kong and New York City from 1984 to 2000.

When the LA Times investigated 150 of the Chinese donors for Clinton in 2007, it reported that "many said they gave to Clinton because they were instructed to do so by local association leaders. Some said they wanted help on immigration concerns." 

"And several spoke of the pride they felt by being associated with a powerful figure such as Clinton."

By Joshua PhilippEpoch Times

 

 

Người quyên tiền cho Quỹ Clinton từng gây ảnh hưởng lên chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc

Lãnh đạo một công ty Trung Quốc, người đã cam kết bỏ ra 2 triệu USD cấp vốn cho Quỹ Clinton vào năm 2013 từng có tiền sử cố gắng gây ảnh hưởng đến chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc.

Một cuộc điều tra của đài CBS News đã phát hiện ra việc hiến tặng này được thực hiện bởi Tập đoàn Xây dựng Rilin của Trung Quốc. Theo CBS News, lãnh đạo công ty này là ông Vương Văn Lương, người từng được mời tham dự Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc của chính quyền Trung Quốc với tư cách là đại biểu vào năm 2013.

Công ty Rilin sở hữu một cảng chiến lược ở biên giới Bắc Triều Tiên và là một trong những nhà thầu xây dựng Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington. CBS News lưu ý công ty này còn có quan hệ mật thiết với một trong các cơ quan gián điệp trọng yếu của chính quyền Trung Quốc – Bộ An ninh quốc gia.

Quỹ Clinton đã không lập tức đáp lại yêu cầu đưa ra bình luận.

Ảnh hưởng chính trị của Quỹ tài trợ Bill, Hillary & Chelsea Clinton được nhiều người biết đến, và CBS News lưu ý rằng nhiều người hiến tặng cho quỹ Clinton cũng vì lý do đó.

Bằng chứng cho thấy ông Vương có thể là một trong số các nhà tài trợ tìm cách khai thác ảnh hưởng của quỹ Clinton. CBS News trích dẫn hồ sơ công khai cho thấy công ty Rilin của ông Vương đã chi ra 1,4 triệu USD từ năm 2012 cho việc vận động hành lang Quốc hội và Bộ Ngoại giao khi bà Clinton vẫn còn làm việc ở Bộ Ngoại giao.

Lợi ích của Wang trong chương trình này có ý là để gây ảnh hưởng đến các chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc, tuy nhiên, tiền đồ còn vượt quá những đóng góp của ông ta.

Ông Wang đã tài trợ hoặc giúp thiết lập nhiều tổ chức tại Hoa Kỳ-từ việc tư vấn về các vấn đề quốc gia hoặc thương mại đến các học viện cao cấp – được thiết kế để tác động đến những mối quan hệ Mỹ-Trung, chính sách đối ngoại của Mỹ, và chính sách an ninh của Mỹ.

Theo trường Đại học Nam Carolina, trường đã trao cho Wang một bằng khen danh dự, ông Wang "là một mạnh thường quân lớn đã tham gia vào mối quan hệ Mỹ-Trung Quốc, những mối quan hệ Đông Nam Á, và mối quan hệ trên bán đảo Triều Tiên."

Trong số các chương trình học thuật và trao đổi mà Wang đã giúp thiết lập có Trung tâm về các quan hệ Mỹ-Trung của Đại học New York , Chương trình Học giả Hodges tại Trường Thương mại Moore thuộc Đại học Nam Carolina , và các chương trình tại Đại học Quốc gia Singapore.

Tập đoàn Rilin của Wang vào tháng Chín năm 2014 cũng cung cấp tài trợ phát động thành lập một trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) Học viện Zbigniew Brzezinski về Địa Chiến Thuật (Geostrategy). CSIS ghi chú Viện sẽ trở thành một "ngôi nhà thường trực về một chính sách đối ngoại Mỹ có hiệu quả mạnh mẽ."

Tranh cãi ngày càng gia tăng

Bà Hillary Clinton hiện đang bị chỉ trích theo nhiều hướng khác nhau. Ngày 03 tháng 3, Thời báo New York  đã báo cáo rằng thay vì sử dụng một tài khoản email an toàn từ Bộ Ngoại giao, bà Clinton đã sử dụng một tài khoản email cá nhân trong suốt thời gian bốn năm bà làm Bộ trưởng.

Khi bà Clinton được yêu cầu tiết lộ các email, bà đã xóa gần 32.000 email, mà bà khẳng định là thuộc về riêng tư .

Chủ tịch Ủy ban Hạ Viện về Vấn đề Benghazi, Hạ Nghị Sĩ Trey Gowdy đã gửi một trát đòi hầu tòa cho bà Clinton vào ngày 11 Tháng Ba hỏi về các email cá nhân của bà liên quan vấn đề Libya và cuộc tấn công khủng bố năm 2012 vào Đại sứ quán Mỹ. Theo tờ Politico, luật sư của bà Clinton đã lập tức phản hồi và yêu cầu gia hạn thêm hai tuần đến 27 tháng Ba.

Cuộc tranh cãi xung quanh các email của bà Clinton đến vừa lúc với các tin tức về việc Quỹ Clinton đã nhận hàng triệu USD từ bảy chính phủ nước ngoài trong lúc bà Clinton còn đương chức Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ.

Báo Bưu điện Washington đã đưa tin rằng các quốc gia nước ngoài kể cả chính phủ Algeria có thể đã quyên góp cho Quỹ Clinton trong suốt nhiệm kỳ của bà Clinton thông qua một thỏa thuận năm 2008, trong đó cho phép các chính phủ mà trước đây đã tài trợ sẽ thực hiện những đóng góp với cùng các mức giống như trước.

Theo CBS News, Quỹ Clinton, một quỹ đầu tư hàng triệu đô la mỗi năm vào việc phòng chống AIDS và đấu tranh quyền bình đẳng cho phụ nữ, đã thu hút được thêm ít nhất 42 triệu đô la từ các chính phủ nước ngoài, và ít nhất 170 triệu USD từ các tổ chức và cá nhân nước ngoài.

Thời báo New York đã có bài lưu ý về sự đạo đức giả của bà Clinton trong những tuyên bố của bà về hỗ trợ vấn đề nữ quyền, và vào ngày 08 Tháng Ba đã chỉ ra rằng Quỹ Clinton đã tiếp nhận hàng chục triệu đô la tiền quyên góp từ sáu quốc gia Trung Đông, "tất cả các nước đó đều đã bị Bộ Ngoại Giao phê phán qua các báo cáo của họ về vấn đề phân biệt giới tính và nhiều vấn đề nhân quyền khác."

Mối liên kết với Hội Tam hoàng

Bà Hillary Clinton có một lịch sử lâu dài về việc nhận sự đóng góp từ các tổ chức phi lành mạnh của Trung Quốc.

Trong khi bà đang xây dựng một chiến dịch tranh cử tổng thống xoay quanh các vấn đề nữ quyền, vào thời điểm năm 2007 và 2008, bà Clinton đã "tranh thủ được sự trợ giúp của các hiệp hội người Hoa ở các khu vực lân cận", theo báo cáo từ Thời báo LA vào cùng thời điểm đó.

Thời báo LA còn liệt kê ra ít nhất một tổ chức có tiền sử cờ bạc bất hợp pháp, hành hạ những người nhập cư, và buôn bán người.

Trong khi Thời báo LA đã không nêu rõ tên các tổ chức đó, những tổ chức mà họ ghi nhận một cách đặc biệt là đại diện cho những người nhập cư đến từ tỉnh Phúc Kiến, Epoch Times đã ghi nhận được rằng ít nhất một trong những nhà tài trợ cho bà Clinton tại thời điểm đó là Hội Đồng Hương Phúc Kiến ở Mỹ (Fukien American Association).

Hội Đồng Hương Phúc Kiến ở Mỹ là một trong những hội kín (tiếng Hoa gọi là "Đường" – 堂) của người Hoa và theo cuốn sách, "Những băng đảng ở Phố Tàu: Sự tống tiền, Việc kinh doanh, và Tính cách sắc  tộc" của Ko-lin Chin, thì hiệp hội này là tổ chức mẹ của băng đảng Fuk Ching – một trong những tổ chức buôn người lớn nhất được biết đến ở thành phố New York.

Băng đảng tội phạm Fuk Ching đã vận hành một tàu chở hàng tên Golden Venture dài 45 mét , từng bị mắc cạn tại Bãi biển Rockaway ở Queens, New York vào năm 1993, trên tàu chở 286 người nhập cư bất hợp pháp đến từ Trung Quốc .

Băng đảng Fuk Ching cũng đã làm việc với Trịnh Thúy Bình (Cheng Chui Ping), tên buôn người khét tiếng và đã chết trong nhà tù liên bang Mỹ vào tháng 4 năm 2014, sau khi bà ta bị bắt giữ vì điều hành một hoạt động buôn bán người quy mô lớn giữa Hồng Kông và thành phố New York những năm 1984 đến năm 2000.

Khi Thời báo LA điều tra 150 người Trung Quốc tài trợ cho bà Clinton vào năm 2007, báo này đã cho biết  "nhiều người nói rằng họ đã đưa tiền cho bà Clinton bởi vì họ được các nhà lãnh đạo hiệp hội địa phương hướng dẫn làm như vậy .

Một số nói rằng họ muốn có sự giúp đỡ vấn đề liên quan đến nhập cư. Và một số đã nói về niềm tự hào họ đã có bởi được liên kết với một nhân vật quyền lực như Clinton".

Dịch bởi: Ngọc Yến

 

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục