Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Chuyên ngành Kỹ thuật
  3. Y tế - Sức khỏe
  4. Người tiêu dùng Việt Nam cảm thấy thiếu tin tưởng sự quản lý về an toàn thực phẩm

Người tiêu dùng Việt Nam cảm thấy thiếu tin tưởng sự quản lý về an toàn thực phẩm

21/06/2016
Mức căn bản

Vietnamese consumers find it hard to trust food safety management: experts

Test results can be "bought" while other certificates can be easily obtained without any food safety tests, a former agricultural official said

A woman buying vegetables from a supermarket in Ho Chi Minh City. Photo: Thanh Nien

Only 30 percent of consumers in Hanoi believe that foods with safety certificate are safe, according to Nguyen Thi Hong Minh, a former deputy agriculture minister.

The proportion in Ho Chi Minh City is higher, at 70 percent, the media quoted a survey done by her as saying.

Depending on the sector, the three agencies that issue food safety certificates are the Ministries of Agriculture and Rural Development, Health and Industry and Trade.

But according to Minh, all three fail to carry out sufficient surveillance after issuing the certificate.

Test results can be "bought" while other certificates can be easily obtained without any food safety tests, she said.

Nguyen Tien Lap of the Ho Chi Minh City-based NhQuang and Associates Law Firm said there have been many cases of contradictory food testing results that have confused consumers and damaged the reputations of the companies involved, he said.

According to the Ministry of Health, 1,386 people suffered food poisoning in the first four months this year, two fatally.

Last year 4,965 people were affected and 23 died.

Minh said many people are turning to growing safe vegetables at home, which shows that they no longer trust the products in the market.

“But they cannot meet all their own needs and have to buy in the market. So the [management] of safe foods should be more transparent and effective.”

Source: Thanhnien News

 

 

Theo các chuyên gia: Người tiêu dùng Việt Nam cảm thấy thiếu tin tưởng sự quản lý về an toàn thực phẩm

Kết quả kiểm tra thì được mua trong khi những giấy chứng nhận khác thì dễ dàng được sử dụng mà không cần bất kỳ cuộc kiểm tra an toàn thực phẩm nào, một cán bộ nông nghiệp nói.

Một người phụ nữ mua rau quả ở 1 siêu thị thuộc TP.Hồ Chí Minh.

Chỉ 30% người tiêu dùng ở Hà nội tin rằng thực phẩm an toàn là phải có giấy chứng nhận an toàn, Nguyễn Thị Hồng Minh,  cựu phó bộ trưởng bộ nông nghiệp nói.

Tỉ trọng ở Hồ Chí Minh thì cao hơn, có 70%, phương tiện truyền thông đã thực hiện một cuộc khảo sát vì việc cô ấy nói.

Tùy thuộc vào lĩnh vực, Ba cơ quan phát hành giấy chứng nhận an toàn thực phẩm là Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Y tế, Công nghiệp, và thương mại.

Tuy nhiên theo bà Minh, tất cả 3 công ty đó không thực hiện việc kiểm tra đầy đủ sau khi phát hành giấy chứng nhận

Kết quả kiểm tra có thể được mua trong khi những chứng từ khác dễ dàng được sử dụng mà không cần bất cứ một cuộc kiểm tra nào, bà ấy nói.

Nguyễn Tiến Lập, công ty luật Nhật Quang ở thành phố Hồ Chí Minh nói rằng, có nhiều trường hợp kết quả kiểm tra thực phẩm bị trái ngược đã làm cho người tiêu dùng bối rối và gây ra thiệt hại đến danh tiếng của các công ty liên quan.

Theo bộ y tế, có 1386 người bị ngộ độc thực phẩm trong 4 tháng đầu năm nay, trong đó 2 người đã tử vong.

Năm trước 4965 người bị ngộ độc thực phẩm và 23 người chết.

Bà Minh nói rằng nhiều người đang chuyển sang trồng rau an toàn tại nhà, điều đó cho thấy họ không tin tưởng vào sản phẩm trên thì trường.

Nhưng họ vẫn không thể đáp ứng toàn bộ như cầu thực phẩm của họ mình mà phải mua ở thị trường, Vì vậy quản lý thực phẩm an toàn cần được minh bạch và hiệu quả hơn.

 

Dịch bởi: thaotrambuile

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục