Bài viết liên quan:

The Man and the Wood
A MAN came into a Wood one day with an axe in his hand, and begged all the Trees to give him a small branch which he wanted for a particular purpose. The Trees were good-natured and gave him one of their branches. What did the Man do but fix it into the axe head, and soon set to work cutting down tree after tree. Then the Trees saw how foolish they had been in giving their enemy the means of destroying themselves.

Người tiều phu và cây cối trong rừng

Một ngày nọ người tiều phu đi vào rừng với chiếc rìu trong tay, và xin tất cả các cây cho anh ta một nhánh nhỏ để dùng cho một mục đích đặc biệt. Các cây đã rất tốt bụng và đưa cho người tiều phu một trong những nhánh của họ. Nhưng việc người tiều phu đã làm là sửa lại cái rìu và đốn từng cây từng cây xuống. Sau đó, các cây mới nhận ra sự ngu ngốc của họ khi đưa cho kẻ thù phương tiện để hủy diệt chính họ.

Dịch bởi Đinh Nguyên

Trung tâm ngoại ngữ CEP

 

Các chủ đề tiếng Anh thông dụng: