Bài viết liên quan:

Disguise never works

Once upon a time a donkey was grazing in a pasture just near the edge of a forest. After satisfying his appetite, he strayed into the forest. All of a sudden, he saw a lion-skin lying near a bush.

How happy the donkey was! He dreamt of passing himself as king of the forest after putting on the lion=skin. So, he took it up and wore it. Then he went near a pool and saw his image in the clear still water of the pool. He was delighted to see that he really looked like a lion now.

So, the foolish donkey pushed into the forest and walked in the style of a lion. Small animals like cat, mouse etc. thinking him to be lion, ran for their lives. This added to his self-confidence and he started walking more proudly.

Suddenly, the donkey saw a fox coming towards him. He tried his best to frighten the fox but the fox was clever enough and said, "I'll be scared at the roar of a lion and not when a donkey brayed whatever he may wear.

" The donkey threw away the lion-skin and ran to safety.

Source: Kids Front

 

 

Ngụy trang không bao giờ là cách hiệu quả

Ngày xửa ngày xưa, có một con lừa đang gặm cỏ trên đồng cỏ gần khu rừng. Sau khi ăn no, nó đi lạc vào trong khu rừng. Đột nhiên, nó nhìn thấy bộ lông của một con sư tử ở gần bụi cây.

Con lừa thấy rất hạnh phúc! Vì nó ước mơ bản thân có thể vượt qua chúa tể rừng xanh sau khi khoác lên mình bộ lông sư tử.Vì vậy, nó cầm lên và mặc vào. Sau đo, nó đi đến gần hồ và nhìn hình ảnh của mình trong mặt nước trong veo. Nó rất vui mừng khi bây giờ nhìn nó rất giống một con sư tử.

Tiếp theo, con lừa ngốc nghếch tiến sâu vào trong rừng và bước đi với phong thái của một con sư tử. Các loài động vật nhỏ như mèo, chuột nghĩ rằng nó là một con sư tử, chạy thoát thân.Điều này càng làm chú lừa tự tin hơn và bắt đầu bước đi kiêu ngạo hơn.

Đột nhiên, con lừa nhìn thấy một con cáo đang tiến về phía mình. Nó thử làm cho con cáo sợ hãi nhưng con cáo đủ thông minh và nói:"Tao chỉ sợ tiếng gầm của sư tử. Chú lừa vẫn kêu be be cho dù nó có mặc bất cứ thứ gì."

Con lừa vứt bỏ bộ lông của sư tử và chạy trốn.

 

Dịch bởi: trungkien2605