Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Nhà giáo dục cho rằng tỷ lệ trượt trong kì thi quốc gia cao cho thấy kỷ luật tốt, ít gian lận hơn

Nhà giáo dục cho rằng tỷ lệ trượt trong kì thi quốc gia cao cho thấy kỷ luật tốt, ít gian lận hơn

17/08/2015
Mức trung cấp

Educators say national-exam failure rate shows better discipline, less cheating

The news that a high number of 68,700 students failed the national high school finals has caused educators to rethink their view about the test.

“This is an acceptable fact. This shows the discipline at exams has been tightened. There’s no need to organize exams if we are sure all students will pass the exams,” said Dr. Tran Hong Quan, former education minister.

“Moreover, a high percentage of students passing high school finals will not encourage students to study,” Quan noted.

“In a schooling environment, there always exist good and bad students. Therefore, it is fair that some students have passed exams while others failed,” he said.

A high school teacher in Hanoi noted that the increase in the number of students who failed the exams should be seen as good news because the exam results reflect education quality.

He went on to say that the reported high percentages of students passing high school finals in the previous years were ‘fabricated’.

“I don’t believe that nearly 100 percent of students had sufficient knowledge enough to pass the exam while local newspapers repeatedly reported that students were ‘sitting in wrong classes’ and trying to drop out because they could not catch up with lessons,” he commented.

‘Sitting in wrong classes’ is the term used by Vietnamese educators when they talk about the students who move up to the next grade though they lack sufficient knowledge.

“MOET has said nearly 20,500 university exam candidates, out of 720,000 in total, scored of 0-1 for one subject,” he commented.

“I believe that the students left the exam paper blank,” he said. “If they had written something on the exam paper, they would have received more than one score.”

The teacher went on to say that there were also students who did not have basic knowledge in previous years’ exams. However, many of them still passed the exams because they could copied from other examinees. 

But bad students could not cheat at the exam this year because of the stricter discipline.

Deputy Minister of Education and Training Bui Van Ga also said the discipline at the exam rooms was tightened this year, and the two-round marking mechanism led to a lower percentage of students failing the exams.

Source: VIETNAMNET

 

 

Nhà giáo dục cho rằng tỷ lệ trượt trong kì thi quốc gia cao cho thấy kỷ luật tốt, ít gian lận hơn

Các thông tin về 68.700 học sinh trượt trong kì thi tốt nghiệp trung học quốc gia đã khiến các nhà giáo dục phải suy nghĩ lại quan điểm của họ về kì thi.

"Đây là một thực tế không thể chấp nhận được. Điều này cho thấy kỷ luật tại kỳ thi đã được thắt chặt. Và sẽ không cần phải tổ chức thi nếu chúng tôi chắc chắn tất cả học sinh sẽ vượt qua được" Tiến sĩ Trần Hồng Quân, nguyên bộ trưởng Bộ giáo dục.

"Hơn nữa, nếu tỷ lệ học sinh đậu kì thi tốt nghiệp THPT thì sẽ không khuyến khích học sinh ra sức học tập" ông Quân lưu ý.

"Trong một môi trường học tập, luôn luôn tồn tại học sinh giỏi và dở. Vì vậy, rất công bằng khi một số học sinh đã vượt qua kỳ thi trong khi những người khác thất bại", ông nói.

Một giáo viên trường THPT ở Hà Nội lưu ý rằng sự gia tăng số lượng học sinh trượt trong kỳ thi phải được coi là tín hiệu tốt vì kết quả thi phản ánh chất lượng giáo dục.

Và Ông cũng cho rằng các báo cáo về tỷ lệ đậu tốt nghiệp trong những năm trước đó đã được "làm giả".

"Tôi không tin rằng gần 100% học sinh có đủ kiến thức để vượt qua kỳ thi trong khi báo chí trong nước liên tục lặp đi lặp lại rằng học sinh đã được "ngồi nhầm lớp" vì họ không thể bắt kịp với những bài học" ông nhận xét.

"Ngồi nhầm lớp" là một thuật ngữ được sử dụng bởi các nhà giáo dục Việt Nam khi họ nói về những học sinh được cho lên các lớp tiếp theo mặc dù họ thiếu kiến thức.

"Bộ GD-ĐT đã cho biết có gần 20.500 thí sinh thi đại học, trong tổng số 720.000 có điểm từ 0-1 cho một môn" ông nhận xét.

"Tôi tin rằng các học sinh này đã nộp giấy trắng" ông nói. "Nếu họ đã viết một cái gì đó trên giấy thi, họ sẽ nhận được nhiều hơn một điểm."

Các giáo viên nói rằng cũng có những học sinh không có kiến thức cơ bản trong các kỳ thi năm trước. Tuy nhiên, nhiều người trong số họ vẫn vượt qua các kỳ thi, vì họ có thể chép từ các thí sinh khác.

Nhưng các học sinh dở không thể ăn ở kỳ thi năm nay vì kỷ luật khắt khe hơn.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga cũng cho biết kỷ luật trong các phòng thi đã được thắt chặt hơn trong năm nay và cơ chế chấm điểm hai vòng dẫn đến một tỷ lệ học sinh thi trượt thấp hơn.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục