Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Nhà trường chi ít kinh phí cho an ninh

Nhà trường chi ít kinh phí cho an ninh

25/10/2015
Mức trung cấp

Schools have low budget for security

A lot of schools in HCM City have said that they cannot recruit security guards because of the low pay for the posts. 

The headmaster of a nursery school in district 3 said the school could not employ any security guard last academic year and the school’s teachers had to unwillingly work as security guards in shifts. 

They had to be on duty in front of the school to receive children in the morning and to give their children back to their parents in the afternoon.

Chung Bich Phuong, deputy head of the Tan Phu district’s education sub-department, said every security guard can get VND1 million a month because they are considered ‘untrained workers’. The amount of money is just enough to cover basic needs for 10 days.

Under the current regulations set by the Ministry of Education and Training (MOET), state-owned schools can employ no more than three security guards and the workers must finish high school.

However, it is difficult to find enough security guards who have a high education level as required. And it is nearly impossible to compete with restaurants, cafes and karaoke shops because of the modest pay schools can offer.

Phuong pointed out that though schools can only offer modest pay, they set high requirements, because schools are a special environment. Security guards at schools not only have to protect facilities, but also ensure safety for children.

The schools in districts 4 and 8, which are the ‘hot spots’ in HCM City, said they have to sign contracts with the local police night watchmen to protect the schools because the internal force is not enough to ensure safety for teachers and children.

The headmaster of a secondary school in district 4 said it was not an easy job to protect schools with thousands of students. Many schools are located in areas with bad security conditions as they are surrounded by unwholesome entertainment venues.

“In principle, the schools under bad security conditions need more security guards than other schools. However, they cannot recruit more than three security guards because of the limited budgets.”

Pham Thuy Ha, headmaster of Nguyen Van Troi Primary School, said she employs six security guards. However, only three of them receive salary from the state budget.

“We have extra income from day-boarding services and from leasing classrooms to foreign language evening classes,” she explained.

Source: VIETNAMNET

 

 

Nhà trường chi ít kinh phí cho an ninh

Rất nhiều trường học ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết rằng họ không thể tuyển dụng nhân viên bảo vệ vì lương thấp.

Hiệu trưởng của một trường mẫu giáo ở quận 3 cho biết nhà trường không thể tuyển dụng bất kỳ nhân viên bảo vệ nào vào năm học vừa qua và giáo viên của trường đã phải miễn cưỡng làm việc như nhân viên bảo vệ theo ca.

Họ đã phải đợi ở phía trước trường để nhận trẻ vào buổi sáng và trả các vé về lại với cha mẹ vào buổi chiều.

Chung Bích Phượng, Phó trưởng phòng giáo dục quận Tân Phú, cho biết mỗi nhân viên an ninh có thể nhận được 1 triệu đồng một tháng vì họ được coi là 'người lao động chưa qua đào tạo'. Số tiền chỉ đủ để trang trải các nhu cầu cơ bản trong 10 ngày.

Theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD-ĐT), các trường học nhà nước có thể sử dụng không quá ba nhân viên bảo vệ và những người này phải học xong trung học phổ thông.

Tuy nhiên, rất khó để tìm đủ nhân viên bảo vệ có trình độ học vấn theo yêu cầu. Và gần như không thể cạnh tranh với các nhà hàng, quán cà phê và cửa hàng karaoke vì mức lương lương khiêm tốn mà các trường có thể cung cấp.

Bà Phượng chỉ ra rằng mặc dù trường chỉ có thể trả một khoản lương khiêm tốn, nhưng họ lại đặt ra những yêu cầu cao, bởi vì trường học là một môi trường đặc biệt. Nhân viên bảo vệ tại trường học không những phải bảo vệ cơ sở vật chất, mà còn đảm bảo an toàn cho trẻ em.

Các trường ở Quận 4 và 8, là những 'điểm nóng' tại TP HCM, cho biết họ phải ký hợp đồng với cảnh sát địa phương để canh gác bảo vệ các trường học vì nội lực của họ không đủ để đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh.

Hiệu trưởng của một trường trung học ở quận 4 cho biết đó không phải là một công việc dễ dàng để bảo vệ các trường học với hàng ngàn học sinh. Nhiều trường học nằm trong khu vực có điều kiện an ninh tồi tệ vì chúng được bao quanh bởi những địa điểm vui chơi giải trí.

"Về nguyên tắc, các trường học trong điều kiện an ninh xấu cần nhân viên bảo vệ nhiều hơn so với các trường khác. Tuy nhiên, họ không thể tuyển dụng hơn ba nhân viên bảo vệ vì ngân sách hạn chế."

Phạm Thúy Hà, hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, cho biết trường cô tuyển dụng sáu nhân viên bảo vệ. Tuy nhiên, chỉ có ba trong số họ nhận được lương từ ngân sách nhà nước.

"Chúng tôi có thêm thu nhập từ dịch vụ bán trú và cho thuê phòng học đến các lớp học ngoại ngữ buổi tối", cô giải thích.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục