Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Nhiều chuyên gia than thở vì phân biệt giới tính trong sách giáo khoa Việt Nam

Nhiều chuyên gia than thở vì phân biệt giới tính trong sách giáo khoa Việt Nam

08/04/2016
Mức trung cấp

Experts lament sexism in Vietnam's textbooks

The men in schoolbooks are doctors, scientists and police officers while most of the women are described as housewives

Textbook editors in Vietnam have pledged to remove gender stereotypes and promote equality after being criticized for using content that appeared to reinforce discrimination. 

Tran Thi Phuong Nhung, Gender Program Manager of UNESCO in Hanoi, said at a Thursday meeting that stereotypes are all over the textbooks used around the country, starting from first grade. 

A first-grade book about social activities, for instance, has pictures of boys running around and playing football while the girls are either sitting or cleaning.

Illustrations of families also show the father rest and read newspaper while the mother cook and clean.

“Those images establish gender stereotype, and will lead to inequality in the family and society,” Nhung said, as cited by news website Zing.

“Textbooks play a very important role in shaping children’s opinions. Those heavily biased images need to be replaced,” she said.

A UNESCO survey found more boys are attending primary and secondary schools in Vietnam than girls, especially in poor areas and those with large ethnic population, where girls have to stay home to help with housework or are pushed into early marriage.

Hoang Ba Thinh, a lecturer at Hanoi University of Social Sciences and Humanities, said textbooks in Vietnam are biased. 

Thinh said a study of 76 textbooks in six subjects from the first to 12th grades show that 69 percent of the characters are boys and men, and only 24 percent are girls and women.

The male characters work various jobs such as doctors, scientists, professors, engineers, painters and police officers while the women are usually described as housewives, he said.

Almost all examples of famous and important ps are male, according to the study.

Literary texts about women usually depict them in unlucky and miserable life decided by men and depending on men’s rescue, it found.

Thinh said many teachers are prejudiced against women and girls themselves, reinforcing gender-based discrimination right in the classroom. 

Ngo Kim Khoi from the ministry’s textbook editing board, said the books will "add more elements" to raise awareness about gender equality and eliminate stereotypes in the future.

“They will show a balance and highlight more of women’s contribution to the society,” he said.

Source: Thanhnien News

 

 

Nhiều chuyên gia than thở vì phân biệt giới tính trong sách giáo khoa Việt Nam

Người con trai trong sách giáo khoa là bác sĩ, khoa học và cảnh sát trong khi đó hầu hết người phụ nữ được miêu tả như như nội trợ.

Những người biên tập sách giáo khoa Việt Nam đã cam kết loại bỏ những bản in giống nhau và cải tiến bình đẳng giới sau khi bị chỉ trích vì sử dụng nội dung đã xuất bản có sự phân biệt giới tính.

Bà Trần Thị Phương Nhung, Giám đốc chương trình giới tính của UNESCO ở Hà Nội, phát biểu tại một hội nghị vào thứ Ba tất cả các bản in sách giáo khoa được sử dụng trên đất nước, bắt đầu từ lớp 1.

Sách lớp 1 nói về những hoạt động xã hội, ví dụ, có những bức tranh những cậu bé đang chạy xung quanh và đang chơi bóng đá trong khi đó những bé gái đang ngồi hoặc dọn dẹp.

Những minh họa về các gia đình cũng chỉ ra người cha thì ngồi nghỉ và đọc báo trong khi đó người mẹ nấu ăn và dọn dẹp.

"Những hình ảnh định kiến phân biệt giới tính, và sẽ dẫn đến không công bằng trong gia đình và xã hội". Bà Nhung nói, khi được trích dẫn tin tức trên trang web Zing.

"Sách giáo khoa đóng vai trò quan trong trong sự hình thành những định hướng của trẻ em. Những hình ảnh mang nặng định kiến cần được thay đổi", Bà khẳng định.

Một cuộc khảo sát UNESCO đã tìm thấy nhiều bé trai đang tới trường tiểu học và trung học ở Việt Nam hơn những bé gái, đặc biệt ở những vùng đất nghèo và với những dân tộc thiểu số, nơi đó những bé gái phải ở nhà để giúp công việc nhà hoặc được lấy chồng sớm.

Ông Hoàng Bá Thịnh, một giảng viên Đại học khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội, phát biểu sách giáo khoa ở Việt Nam có nhiều bất bình đẳng.

Ông Thịnh nói một nghiên cứu dành cho 76 sách giáo khoa ở 6 chủ đề từ lớp 1 đến lớp 12 chỉ ra rằng 69 % của nhân vật là bé trai và đàn ông, và chỉ 24 % là bé gái và phụ nữ.

Những nhân vật hình ảnh con trai làm những ngành nghề đa dạng như nhà bác sĩ, nhà khoa học, giáo sư, kỹ sư, họa sĩ và nhân viên cách sát trong khi đó người phụ nữ luôn được miêu tả như người làm nội trợ, Ông nói.

Hầu hết tất cả những ví dụ dành cho những người nổi tiếng và quan trọng là cho con trai, theo như nghiên cứu.

Nó được tìm thấy ở sách văn học về người phụ nữ thường miêu tả họ không may mắn và cuộc sống cực khổ được quyết định bởi người đàn ông và phụ thuộc vào sự ân huệ của người đàn ông.

Anh Thịnh chia sẻ nhiều giáo viên đã có thành kiến chống lại người phụ nữ, ủng hộ sự phân biệt giới tính ngay trong lớp học.

Ông Ngô Kim Khởi đến từ Ban biên tập sách giáo khoa của Bộ, phát biểu sách sách " thêm nhiều yếu tố" để nâng cao nhận thức về bình đẳng giới tính và xóa bỏ những định kiến trong tương lai.

"Họ sẽ chỉ ra một sự cân bằng và làm nổi bật hơn sự đóng góp của phụ nữ trong xã hội," Anh ấy nói.

 

Dịch bởi: GiangLe

bài viết đặc sắc trong tháng 01/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục