Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Nhiều nhà đầu tư tư nhân nhảy vào các dự án đường sắt

Nhiều nhà đầu tư tư nhân nhảy vào các dự án đường sắt

26/10/2015
Mức căn bản

Private investors jump into railway projects

Several railway development projects have attracted the interest of investors after the state called for funds from the private sector.

The Vietnam Railway Corporation (VRC) and Indo Trans Logistics (ITL) in mid-September signed a contract on developing a logistics center at Yen Vien railway station in Hanoi.

Deputy Minister of Transport Nguyen Ngoc Dong said though the contract’s value is small with investment capital at just VND90 billion in 2015-2018, it still has important significance as it opens a new period of attracting private capital to the railway infrastructure sector.

Under the contract, VRC gave the concession to ITL to exploit the depot at Nam Yen Vien Station for 23 years, a mode of investment initiated by the Ministry of Transport recently which has been applied in aviation and maritime projects.

Local newspapers noted that this was the first time in many years that a VRC event was organized at one of the largest hotels in Hanoi.

The project is hoped to help change the way of cargo handling and management and give a push to the development of cargo transport by rail in the north.

VRC’s chair Tran Ngoc Thanh revealed that besides the Yen Vien project, VRC is laying the red carpet to welcome investors to depots at the stations in Lao Cai, Lang Son and Binh Duong provinces.

Meanwhile, Vingroup, a real estate giant developer, has sent word intimating that it wants to invest in the Hanoi, HCM City and Da Nang Railway stations.

Sources said a many investors are now queuing up for the right to invest in the Da Nang Station. These include joint enterprises of Duc Binh, Thanh Phong and Cienco 1, T&T Group, VIngroup and Nam Viet A Investment, Construction and Infrastructure Development.

The joint enterprises of ITD and IMP have shown their interest in the project on building the Hanoi – Hai Phong 1435 mm railway.

The enterprises in other business fields also can find their opportunities in railway projects.

In late September, VRC and Vietnam Telecom signed an MOU on RailwayBox, the telco’s online service which allows passengers on trains to order food, drinks and entertainment services via mobile phones. 

Truong Van Phuoc, deputy chair of the National Finance Supervision Council, noted that giving concessions was a good solution to develop transport infrastructure in the context of limited state budget. 

Meanwhile, BOT investors (build-operate-transfer mode) now have to get bank loans at very high interest rates, which makes it costly to develop the projects.

However, state management agencies have been warned that investors may exploit the concession contracts for dubious purposes. 

Source: VIETNAMNET

 

 

Nhiều nhà đầu tư tư nhân nhảy vào các dự án đường sắt

Một số dự án phát triển đường sắt đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư sau khi nhà nước kêu gọi nguồn vốn từ khu vực tư nhân.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VRC) và Indo Trans Logistics (ITL) vào giữa tháng Chín đã ký hợp đồng phát triển một trung tâm hậu cần tại ga đường sắt Yên Viên tại Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải ông Nguyễn Ngọc Đông cho biết mặc dù giá trị của hợp đồng là nhỏ so với số vốn đầu tư là 90 tỷ đồng trong giai đoạn 2015-2018, nó vẫn có ý nghĩa quan trọng vì nó sẽ mở ra một giai đoạn mới trong việc thu hút vốn tư nhân vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng đường sắt.

Theo hợp đồng, VRC đã nhượng bộ để ITL để khai thác tại Trạm Nam Yên Viên trong 23 năm, một hình thức đầu tư do Bộ Giao thông vận tải gần đây đã áp dụng cho ngành hàng không và các dự án hàng hải.

Báo chí trong nước ghi nhận rằng đây là lần đầu tiên trong nhiều năm một sự kiện được VRC tổ chức tại một trong những khách sạn lớn nhất Hà Nội.

Dự án này được hy vọng sẽ giúp thay đổi cách xử lý hàng hóa, quản lý và mang lại sự thúc đẩy cho sự phát triển của vận tải hàng hóa bằng đường sắt ở phía bắc.

Giám đốc VRC ông Trần Ngọc Thanh đã tiết lộ rằng, bên cạnh các dự án Yên Viên, VRC đang trải thảm đỏ để chào đón các nhà đầu tư vào các kho tại các trạm ở các tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn và Bình Dương.

Trong khi đó, Tập đoàn Vingroup, một nhà phát triển bất động sản khổng lồ, đã gửi lời rằng họ muốn đầu tư vào các trạm xe lửa Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng.

Nguồn tin cho biết nhiều nhà đầu tư hiện đang xếp hàng để được quyền đầu tư vào ga Đà Nẵng. Bao gồm các doanh nghiệp Đức Bình, Thanh Phong và Cienco 1, T & T Group, Vingroup và Nam Việt nhà đầu tư, Xây dựng và Phát triển cơ sở hạ tầng.

Các doanh nghiệp chung của ITD và IMP đã thể hiện sự quan tâm của họ với các dự án về xây dựng tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng dài 1435 mm.

Các doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh khác cũng có thể tìm thấy cơ hội cho mình trong các dự án đường sắt.

Vào cuối tháng Chín, VRC và Việt Nam Telecom đã ký biên bản ghi nhớ về RailwayBox, dịch vụ trực tuyến của công ty viễn thông cho phép hành khách trên các chuyến tàu đặt món ăn, đồ uống và các dịch vụ vui chơi giải trí qua điện thoại di động.

Ông Trương Văn Phước, Phó chủ tịch Hội đồng Giám sát Tài chính Quốc gia, cho rằng sự nhượng bộ là một giải pháp tốt để phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải trong bối cảnh ngân sách nhà nước còn hạn chế.

Trong khi đó, các nhà đầu tư BOT (chế độ Đầu tư BOT) bây giờ phải vay ngân hàng với lãi suất rất cao, khiến việc phát triển các dự án trở nên tốn kém.

Tuy nhiên, các cơ quan quản lý nhà nước đã được cảnh báo rằng các nhà đầu tư có thể khai thác các hợp đồng nhượng quyền cho các mục đích không rõ ràng.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục