Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Nhiều nhà giáo dục và quan chức nhà nước được cho là sử dụng bằng giả

Nhiều nhà giáo dục và quan chức nhà nước được cho là sử dụng bằng giả

13/05/2015
Mức trung cấp

Many educators and state officials found using counterfeit degrees

The public has been stunned by the news that a lecturer at the Hanoi Foreign Trade University, one of the most prestigious schools in Vietnam, does not have a doctorate in marketing as he declared.

According to the school's president Hoang Van Chau, the lecturer (NHM) was sent to France in 2002 to study at Pantheon-Sorbonne University for a doctorate in marketing. The training course was funded by the state.

When NHM returned to Vietnam in 2008, he continued working as a lecturer at the school as per a decision by the Minister of Education and Training and the decision by the school's president.

NHM's inaccurate declaration about the doctorate was discovered recently. He has been giving lectures to students over the last eight years as a PhD.

Inspectors found that NHM did not defend his PhD dissertation and he has no doctorate as declared.

A local newspaper quoted its sources as saying that NHM would be required to reimburse the money the state has spent to fund NHM's study in France.

A student at the school who asked to be anonymous said though he admired the lecturer's talent and pedagogical methods, the lecturer's behavior was "unacceptable" and "unforgivable".

Hoang, a member of an education forum, who introduced himself as a polytechnic university student, commented that there are two options for the lecturers.

First, he needs to prove that the accusation is wrong by showing necessary documents related to his training course and his dissertation.

Second, he needs to apologize to the school management board, colleagues and students and receive punishment.

"No excuse could be accepted if he has no doctorate, especially when he is a teacher, who should be an example to his students," he commented.

Thua Thien-Hue provincial authorities are following necessary procedures to discipline three officials who used counterfeit high school degrees.

The three all are high-ranking officials of Phu Vang District's authorities – Dao Huu Truyen, secretary of the Phu My Commune Party Committee, Le Ngoc Kien, deputy chair of the Phu Thuong Commune People's Committee, and Hoang Cong Phuong, deputy chair of the Phu My Commune People's Council.

Tran Thi Hang, who has been working as a teacher at Dinh Hung Primary School in Thanh Hoa province for 18 years, has been denounced for using counterfeit high school degrees.

With a counterfeit high school degree, Hang registered to study at Thanh Hoa Intermediate School of Education in 1996-1998 and then became a teacher.

Source: english.vietnamnet.vn

 

 

Nhiều nhà giáo dục và viên chức nhà nước được cho là sử dụng bằng giả

Công chúng vô cùng sốc khi biết tin một giảng viên trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội, một trong những trường đại học danh tiếng ở Việt Nam, không có bằng tiến sỹ Marketing như ông đã từng tuyên bố.

Theo hiệu trưởng nhà trường, ông Hoàng Văn Châu, giảng viên trên được cử qua pháp học tiến sỹ Marketing tại trường Đại học Pantheon Sorbonn. Khóa học được nhà nước tài trợ.

Khi ông NHM trở về Việt Nam vào năm 2008, ông ta tiếp tục làm việc ở vị trí giảng viên của trường theo quyết định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và quyết định của hiệu trưởng nhà trường.

Tuyên bố không chính xác về tấm bằng tiến sỹ của ông NHM được phát hiện gần đây. Ông ấy đã giảng dạy cho sinh viên trong suốt 8 năm qua với vị trí là một tiến sỹ.

Các thanh tra viên cho rằng NHM đã không thực hiện bảo vệ luận án tiến sỹ và ông cũng không hề có bằng tiến sỹ như đã từng công bố trước đây.

Một tờ báo địa phương dẫn các nguồn bài viết của mình rằng NHM sẽ được yêu cầu hoàn trả số tiền mà nhà nước đã dành để tài trợ cho việc học của ông NHM tại Pháp.

Một sinh viên tại trường yêu cầu giấu tên đã nói rằng mặc dù anh ấy ngưỡng mộ tài năng và phương pháp giảng dạy của giảng viên này, nhưng hành động này của ông NHM là "không thề chấp nhận" và "không thể tha thứ"

Hoàng, một thành viên của diễn đàn giáo dục, người đã tự giới thiệu là sinh viên đại học bách khoa, bình luận rằng giảng viên này có hai sự lựa chọn:

Một, ông ấy cần chứng minh rằng việc buộc tội trên là sai bằng cách đưa ra các giấy tờ cần thiết liên quan đến khóa đào tạo và bảo vệ luận án của ông ấy.

Hai, ông ấy cần xin lỗi đến ban giám hiệu nhà trường, đồng nghiệp và học sinh và sau đó nhận hình phạt.

"Không có bất cứ sự biện hộ nào có thể được chấp nhận nếu như ông ấy không có bằng tiến sỹ, đặc biệt khi ông ấy là một giảng viên, người mà lẽ ra phải làm gương cho học sinh của mình." Anh ta bình luận.

Chính quyền tỉnh Thừa Thiên - Huế đang thực hiện những tiến trình cần thiết để phạt ba viên chức đã giả mạo bằng THPT.

Cả ba người đều là viên chức cấp cao của bộ máy chính quyền quận Phú Vang - Đảo Hữu Truyền, thư ký của Ủy ban Đảng ủy xã Phú Mỹ, Lê Ngọc Kiên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Phú Thượng và Hoàng Công Phượng, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Phú Mỹ.

Trần Thị Hằng, một giáo viên hiện đang công tác tại trường tiểu học Đình Hưng ở tỉnh Thanh Hóa được 18 năm , được tiết lộ là đã sử dụng bằng THPT giả.

Với tấm bằng THPT giả mạo, Hằng đã đăng ký học tại trường trung cấp sư phạm Thanh Hóa vào năm 1996 - 1998 và sau đó trở thành giáo viên.

 

Dịch bởi: tina27694

bài viết đặc sắc trong tháng 04/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục