Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Nhiều trường đại học thu hút sinh viên bằng những học bổng hấp dẫn

Nhiều trường đại học thu hút sinh viên bằng những học bổng hấp dẫn

11/04/2016
Mức trung cấp

Universities lure learners with attractive scholarships

Both State-owned and private schools are trying to attract students with scholarships. 

The students, who pass the exam to the International School of the HCM City National University, will have opportunities to win full 4-year or 1-2 year and partial scholarships.

To obtain full scholarships in business administration and finance & banking majors, students have to have 25.5 scores for 3 exam subjects. They need to get 24.5 scores for partial scholarship. 

The tuitions set by the school are sky high for the majority of students. They have to pay VND42 million a year to follow the training program and get degree from the International School. 

As for joint training programs, the tuition for the first phase of training is VND56 million a year. 

Meanwhile, the tuition for the second and subsequent years will depend on the policies of the partner schools.

Therefore, the students with scanty budgets who still want to study at the school only have one choice – obtaining the school’s scholarship. Even if they can get partial scholarship, they will still have to pay high for tuitions.

In general, the tuition set by international schools, joint training programs and people-founded schools are much higher than that of state-owned schools. It is estimated that state-owned schools’ students have to pay VND16-18 million a year only.

The privately run Hoa Sen University has announced the scholarship program worth VND8 billion for the new academic year. 

According to Hoang Duc Binh from the school’s enrollment division, the scholarship could be up to VND200 million. 

The tuition set by the school is also high. The students following training programs have to pay VND43-46 million a year if they study in Vietnamese language, and VND48-51 million if they study in English. 

The FPT University has launched 200 scholarships for excellent students who have won medals at international and national competitions and high scores from the national high school finals.

However, an analyst commented that except for scholarships equal to 140 percent and 100 percent of tuition, the other scholarship packages are small compared with the high tuition.

Linguistics students, for example, have to pay VND18.9 million for every semester. At FPT University, every semester lasts four months, while a training course comprises nine semesters. 

Meanwhile, students following other training majors have to pay VND25.3 million on average.

While the tuition offered by schools prove to be very attractive, educators have warned that students may fall into ‘traps’.

“Some schools promise full scholarships. However, students are required to pay many other items which are very costly,” said Nguyen Duc Nghia, deputy director of the HCM City National University.

Source: VIETNAMNET

 

 

Nhiều trường đại học thu hút sinh viên bằng những học bổng hấp dẫn

Cả trường công lập và tư nhân đều đang cố gắng để thu hút sinh viên bằng học bổng.

Các sinh viên đã vượt qua kỳ thi tuyển sinh vào Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, sẽ có cơ hội để giành được những học bổng 4 năm hoặc 1-2 năm và một phần học bổng toàn phần.

Để có được học bổng toàn phần ngành quản trị kinh doanh và tài chính & ngân hàng, sinh viên phải có điểm đầu vào là 25,5 cho 3 môn thi. Và cần phải nhận được 24,5 điểm để có được học bổng một phần.

Học phí theo quy định của nhà trường là tương đối cao với đa số sinh viên. Họ phải trả 42 triệu đồng một năm để theo học chương trình đào tạo và nhận bằng được trường quốc tế cấp.

Đối với các chương trình liên kết đào tạo, học phí cho giai đoạn đầu là 56 triệu đồng một năm.

Trong khi đó, học phí cho năm thứ hai và những năm tiếp theo sẽ phụ thuộc vào chính sách của các trường đối tác.

Do đó, những sinh viên với ngân sách ít ỏi vẫn còn muốn học tại trường chỉ có một sự lựa chọn là có được học bổng của trường. Ngay cả khi họ có thể nhận được học bổng một phần, họ vẫn sẽ phải trả một mức học phí cao.

nhìn chung, mức học phí mà các trường quốc tế, các chương trình liên kết đào tạo và các trường dân lập đưa ra cao hơn nhiều so với các trường công lập. Người ta ước tính rằng sinh viên trường công lập phải trả 16-18 triệu Đồng cho một năm học.

Trường Đại học Hoa Sen đã công bố chương trình học bổng trị giá 8 tỷ đồng cho năm học mới.

Theo ông Hoàng Đức Bình thuộc bộ phận tuyển sinh của trường, mỗi học bổng có thể lên đến 200 triệu đồng.

Mức học phí do nhà trường đưa ra cũng khá cao. Nhiều sinh viên sau chương trình đào tạo phải trả 43-46 triệu đồng một năm nếu họ học tập bằng tiếng Việt, và 48-51 triệu đồng nếu họ học bằng tiếng Anh.

Trường Đại học FPT đã đưa ra 200 suất học bổng cho những sinh viên xuất sắc đã giành được huy chương tại các cuộc thi quốc tế, quốc gia và có điểm số cao từ kì thi quốc gia.

Tuy nhiên, một nhà phân tích nhận xét rằng ngoại trừ học bổng 140% và 100% học phí, thì các gói học bổng khác là tương đối nhỏ so với mức học phí cao.

Sinh viên ngành ngôn ngữ học phải trả 18,9 triệu đồng cho mỗi học kỳ. Tại Đại học FPT, mỗi học kỳ kéo dài bốn tháng, trong khi một khóa đào tạo bao gồm chín học kỳ.

Trong khi đó, nhiều sinh viên thuộc các chuyên ngành đào tạo khác trung bình phải trả 25.3 triệu đồng.

Trong khi học phí được các trường học đưa ra và chứng minh là rất hấp dẫn, các nhà giáo dục đã cảnh báo rằng học sinh có thể rơi vào "bẫy".

"Một số trường hứa tặng bổng toàn phần. Tuy nhiên, học sinh được yêu cầu phải trả tiền cho nhiều khoản phí khác rất tốn kém", ông Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục