Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Nhiều trường học ở Việt Nam phải vay tiền để thực hiện mô hình mới

Nhiều trường học ở Việt Nam phải vay tiền để thực hiện mô hình mới

12/12/2015
Mức trung cấp

VN schools have to borrow money to implement new model

VNEN, considered ‘the new school model for Vietnam’, has proven to be too costly for many schools in Vietnam, especially those in rural areas.

The VNEN application upset teachers’ and students’ plans. More than 100 students were told to throw away hundreds of textbooks they prepared before the new academic year. 

And they were asked to hurry to prepare for the modern learning model – upgrade classrooms, redecorate classrooms to make them fit the VNEN model, reorganize the classes, prepare teaching aids and re-allocate teachers’ works. 

“There are too many things that need to be done, while we don’t have money,” a school’s teacher complained. 

“And we have to borrow money to apply VNEN,” he said.

According to Nguyen Trong Ky, the headmaster of Ho Tung Mau School, 115 students in five classes will study in accordance with VNEN this academic year, which means that the school will have to repair five classrooms to make them suitable to the new teaching method.  The repair is being done, but the repair fee will be paid later.

As students cannot pay money for too many textbooks, the school decided to purchase 130 sets of textbooks on credit, worth VND37 million, to give to students and teachers.

Ho Tung Mau is not alone. Many other schools in Ha Tinh province also complained they have been in a dilemma. A teacher commented that ‘VN’ in ‘VNEN’ means ‘Vay No’ (‘vay no’ in Vietnamese means ‘borrowing on interest’).

The Duc Tho district’s education sub-department warned that the Yen Tran Secondary School in the locality will apply VNEN this year. However, the school’s teachers still are confused because they cannot arrange money to implement the plan.

Yen Tran’s headmaster Bui Trung Kien complained that lack of money is the biggest headache for the school when applying VNEN.

“We don’t receive money from the state and local budgets. Meanwhile, it is very difficult to call on parents to pay money for VNEN, because the majority of students are from poor families,” he said.

“The training for teachers alone will cost tens of millions of dong,” he said, explaining that four teachers need to be sent to the training courses organized by the Ministry of Education and Training, and the other 37 teachers will have to attend refresher courses held by the provincial education department.

“Besides, we will also have to repair five classrooms, buy 75 sets of tables and chairs, textbooks, documents and teaching aids. It will cost at least VND190 million,” he said.

Source: VIETNAMNET

 

 

Nhiều trường học ở Việt Nam phải vay tiền để thực hiện mô hình mới

VNEN, được coi là 'mô hình trường học mới cho Việt Nam", đã được chứng minh là quá tốn kém đối với nhiều trường ở Việt Nam, đặc biệt là ở khu vực nông thôn.

Việc áp dụng mô hình VNEN đã làm đổ vỡ những kế hoạch của giáo viên và học sinh. Hơn 100 sinh viên được yêu càu bỏ đi hàng trăm cuốn sách giáo khoa mà họ chuẩn bị trước năm học mới.

Và họ đã được yêu cầu phải nhanh chóng chuẩn bị cho mô hình học tập mới hiện đại hơn - nâng cấp phòng học, trang trí lại phòng học để khiến chúng phù hợp với mô hình VNEN, tổ chức lại các lớp học, chuẩn bị đồ dùng dạy học và tái phân bổ công việc của giáo viên.

"Có quá nhiều điều cần phải làm, trong khi chúng tôi không có tiền" giáo viên của một trường phàn nàn.

"Và chúng tôi phải vay mượn tiền để áp dụng mô hình VNEN" ông nói.

Theo ông Nguyễn Trọng Kỷ, hiệu trưởng Trường Hồ Tùng Mậu, 115 học sinh ở năm lớp sẽ học theo mô hình VNEN trong năm học này, có nghĩa là trường sẽ phải sửa chữa năm lớp học cho phù hợp với phương pháp giảng dạy mới. Việc sửa chữa đang được thực hiện, nhưng lệ phí sửa chữa sẽ được thanh toán sau.

Khi học sinh không thể trả tiền cho quá nhiều sách giáo khoa, trường đã quyết định mua 130 bộ sách giáo khoa bằng tín dụng trị giá 37 triệu đồng, để cung cấp cho học sinh và giáo viên.

Không chỉ riêng trường Hồ Tùng Mậu. Nhiều trường khác trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh cũng than phiền rằng họ đã rơi vào một tình thế khó xử. Một giáo viên nhận xét rằng "VN" trong mô hình "VNEN" có nghĩa là "Vay nợ"

Phòng Giáo dục tiểu học huyện Đức Thọ đã cảnh báo rằng trường THCS Yên Trấn tại địa phương sẽ áp dụng mô hình VNEN trong năm nay. Tuy nhiên, giáo viên của trường vẫn còn đang bối rối vì không thể thu xếp đủ tiền để thực hiện kế hoạch.

Hiệu trưởng Trường Yên Trấn ông Bùi Trung Kiên phàn nàn rằng thiếu tiền là vấn đề đau đầu nhất cho các trường học khi áp dụng mô hình VNEN.

"Chúng tôi không nhận được tiền từ ngân sách nhà nước và địa phương. Trong khi đó, rất khó khăn để kêu gọi các bậc phụ huynh trả tiền cho VNEN, do phần lớn các học sinh đến từ các gia đình nghèo" ông nói.

"Riêng việc đào tạo giáo viên sẽ tốn hàng chục triệu đồng" ông nói, giải thích rằng bốn giáo viên cần phải được gửi đến các khóa học đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và 37 giáo viên khác sẽ tham dự các khóa học bồi dưỡng được tổ chức bởi Sở giáo dục của tỉnh.

"Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ phải sửa chữa năm lớp học, mua 75 bộ bàn ghế, sách giáo khoa, tài liệu và đồ dùng dạy học. Nó sẽ tốn ít nhất 190 triệu" ông nói.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 05/2018

Khai giảng lớp học luyện thi IELTS cấp tốc học Full Time | Download Lộ trình học Miễn Phí

Lớp học luyện thi đầy đủ 4 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS vào khoảng tháng 7 và tháng 10 sẽ được khai giảng ngay trong tháng 5 năm 2018 với sự dẫn dắt trực tiếp…

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục