Bài viết liên quan:

Nếu bạn trải qua một năm 2015 đầy khó khăn và mong muốn có những thay đổi vào đầu năm mới. Trước hết bạn hãy công nhận một điều: khó khăn lúc nào cũng hiện diện ngay bên cạnh những cơ hội, những thành công và những kết quả tốt đẹp khác, vấn đề ở đây là bạn đối diện với nó như thế nào. Nhân dịp bước vào năm mới 2016, Ce Phan gửi đến các bạn những câu nói song ngữ Anh-Việt giúp bạn vượt qua những trở ngại có thể xảy ra trong năm 2016. 

1. "Smiling is the best way to face any problem, to crush every fear and to hide every pain"
Mỉm cười là cách tốt nhất để đối mặt với mọi vấn đề. Để đè bẹp mọi nỗi sợ hãi, và khoả lấp mọi nỗi đau.


2. "Never be afraid of change. You may lose something good, but you may gain something even better"
Đừng sợ thay đổi. Bạn có thể đánh mất đi một vài điều tốt đẹp, nhưng bạn có thể đạt được những điều còn tốt đẹp hơn.


3. "Be strong enough to let go, and patient enough to wait for what you deserve"
Đủ mạnh mẽ để cho đi, và đủ kiên nhẫn để chờ đợi những gì bạn xứng đáng nhận.


4. "Trying and Doing are two different things. When you try, you hope. When you do, you succeed"
Cố gắng và hành động là hai chuyện khác nhau. Bạn cố gắng, bạn có hy vọng, bạn hành động, bạn gặt thành công.


5. "You have two ears and one mouth. Follow that ratio. Listen more, talk less"
Bạn có 2 cái tai và 1 cái miệng. Cứ vậy đi, nghe nhiều và nói ít thôi.


6. "If you don't live for something, you will die for nothing"
Nếu bạn sống không vì điều gì cả, bạn sẽ chết mà chẳng được gì đâu.


7. "Worrying won't stop the bad stuff from happening, it just stops you from enjoying the good"
Lo lắng chẳng hề giúp bạn tránh đi những chuyện xấu, mà nó còn làm bạn chả thể tận hưởng được những chuyện tốt đẹp khác.


8. "Don't look back and wonder why things went wrong. It happened for a reason. Your better days are ahead of you"
Đừng nhìn lại và tự hỏi tại sao những điều đó lại sai lầm, vì một lý do nào đó, chúng đã xảy ra rồi. Những ngày tươi sáng của bạn còn ở phía trước kìa.


9. "Difficult roads often lead to beautiful destinations"
Những con đường khó khăn luôn luôn dẫn đến những đích đến tươi đẹp.


10. "If you can't fly, then run,
If you can't run, then walk,
If you can't walk, then crawl,
But whatever you do, you have to keep moving forward"

Nếu bạn không thể bay, hãy chạy
Nếu bạn không thể chạy, hãy đi
Nếu bạn không thể đi, hãy bò
Dù làm bất cứ chuyện gì, bạn phải tiếp tục tiến về phía trước.

 

Tổng hợp và giới thiệu: Ce Phan