Bài viết liên quan:

Một số câu châm ngôn khuyên bạn nên biết cách ứng xử ra sao thông qua lời ăn tiếng nói và cách diễn đạt hằng ngày. Nhân tiện đây Ce Phan cũng muốn gửi đến 20 câu nói tiếng Anh đơn giản mà bạn có thể học ngay và áp dụng trong các tình huống giao tiếp của mình. 

9 lời khuyên về cách giao tiếp thông qua ngôn ngữ trong các hoạt động hằng ngày

1. Learn to forgive
Học để thứ tha 

2. An apology has three parts "I’m sorry" , "It’s my fault",and "How can I make things better".The last part is most important
Một câu xin lỗi có 3 phần " tôi xin lỗi", "Đây là lỗi của tôi" , và "Làm thế nào để tôi làm mọi việc tốt hơn đây".Phần cuối cùng là quan trọng nhất


3. A simple "bye" can make us cry ,a simple "joke" can make us laugh, and a simple " care" can make us fall in love
Một lời " tạm biệt" đơn giản có thể khiến ta khóc, một lời " đùa" đơn giản có thể khiến ta cười, và một lời " quan tâm" đơn giản có thể khiến ta yêu nhau.

4. Arguments are fine .It is in the human nature to argue.It’s normal but if it is "daily occurrence", you might have a problem
Tranh cãi là tốt, bản chất con người là tranh cãi, nó bình thường thôi.Nhưng nếu nó là sự kiện diễn ra hằng ngày, có lẽ bạn đang gặp vấn đề


5. Never leave without saying " I love you".You never know when it could be the last time
Đừng bao giờ rời đi mà không nói " tôi yêu bạn".Bạn không bao giờ biết được khi nào là lần cuối cùng


6. Sometimes, It’s better to smile than to explain why you’re sad
Đôi khi,tốt nhất là bạn nên cười hơn là giải thích tại sao bạn đang buồn

7. "Don't mix bad words with a bad mood. You'll have many opportunities to change a mood, but you won't be able to replace words you spoke"
Đừng nói những điều tồi tệ khi tâm trạng không tốt. Tâm trạng của bạn có thể thay đổi, nhưng những điều đã nói ra, không thể rút lại được đâu.

8. Silence is the most powerful scream.
Im lặng là tiếng thét mạnh mẽ nhất.

9. The busy have no time for tears. 
Người bận rộn không còn thời gian để khóc.

 


20 câu nói ngắn gọn mà bạn nên học trong các tình huống giao tiếp tiếng Anh thông thường

1. Take it easy !  - Cứ từ từ

2. Let me be - Kệ tôi

3. What for? - Để làm gì?

4. Dead meat - Chết chắc

5. What’s up? - Có chuyện gì vậy?

6. Nothing much - Không có gì mới cả

7. I guess so - Tôi đoán vậy

8. Don’t bother - Đừng bận tâm

9. No hard feeling - Không giận chứ?

10. This is the limit ! - Đủ rồi đó !

11. Don’t be nosy ! - Đừng nhiều chuyện !

12. Piece of cake - Dễ ấy mà

13. Poor thing - Thật tội nghiệp

14. So what? - Vậy thì sao?

15. So so - Thường thôi

16. What a relief - Thật nhẹ nhõm !

17. That’s a lie! - Xạo quá!

18. Down and out! - Thất bại hoàn toàn.

19. Just for fun! - Đùa chút thôi.

20. For better or for worst! - Chẳng biết là tốt hay là xấu.

 

Sưu tầm và biên tập: Ce Phan