Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giải trí
  4. Những cửa ngõ lộng lẫy của làng cổ Hồ Tây

Những cửa ngõ lộng lẫy của làng cổ Hồ Tây

11/07/2015
Mức trung cấp

Splendid gateways mark site of ancient West Lake Village

Located in Tay Ho District and running along the West Lake's southern bank, Thuy Khue Street has preserved its typical rural Vietnamese features of ancient pagodas and village gates.

Village hall: Voi Phuc (Kneeling Elephants) Communal House (Dinh) in Thuy Khue Street.

Previously, the villages around Thuy Khue Street were collectively referred to as Ke Buoi. Rapid urbanisation in recent times has brought many changes to the city, and Ke Buoi is no exception. The whole area has put on a modern coat, with high-rise buildings and villas continuing to replace old village houses and gardens.

However, the days of old are still preserved in the village gates which stand among the modern houses dotting the street. The moss-covered roofs of the temples and communal houses, together with the rough trunks and foliage of horse mango and Bodhi trees, have produced the ancient look of Thuy Khue Street.

If you take a ride along this street, starting at Buoi Market, the first village gates will appear on your left. Thuy Khue Street has the largest number of village gates in Ha Noi, clustered mainly on the section of the street near Buoi Market and Lac Long Quan Street. The gates are spaced a few metres apart in some areas, while some others are found dozens of metres away.

Interestingly, none of the gates look alike. Some have been recently restored, while others have preserved their ancient look and faded colours.

Portal into the past: The village gates on Thuy Khue Street have become regular places for the villagers to get together every afternoon after a busy day at work.

Despite their differences, the village gates on Thuy Khue Street have created a unique rural space in the big city. Each has been given a short but intimate name, such as Gieng, Hau or Chua. These gates bear the history of generations of residents, stretching back thousands of years. Some of the gates and the villages they lead to are up to 10 centuries old, such as the villages of Yen Thai, An Tho and Dong Xa.

On each gate, on either side, one can find two columns of engraved phrases in Han script.

One of the most beautiful gates in Ha Noi leads to Yen Thai Village, where the ancient red brick-paved path is still preserved and kept clean. The 200m path was built with funds donated by villager Thong Thao and has been kept in its original condition by the other villagers, despite the introduction of electricity and water systems in the village in recent years.

Another special gate on Thuy Khue Street is Nghe, shaded by a large ancient banyan tree. The gate was built in the traditional style, with one main door, two secondary doors (which are now concealed) and a roof. This image of a mossy gate next to an ancient banyan tree is intrinsically Vietnamese, arousing a strong sense of nostalgia and familiarity in Vietnamese people around the world.

Whats in a Nom?: Many of the gates have been restored with traditional Nom characters. Hau Gate was refurbished in 1998. — Photos soha.vn

According to the elderly, the doors of all the village gates on Thuy Khue Street were once opened at the crack of dawn to announce the start of a new day and would be closed at dusk.

Many of the gates have been restored and embellished; for example, Hau Gate was restored in 1998, and Ho Khau Gate was embellished and became a site for a marketplace every morning.

Behind each village gate stands an alley gate. Although they are much smaller, alley gates still exist to clearly demarcate the borders of different hamlets.

Guarded by these traditional gates to each village, the original rural lifestyle, perfectly preserved by the elderly for years, continues on unabated.

"Everyone recognizes the name of my hometown when I tell them that I'm from Buoi Village," 80-year-old Nguyen Van Tai said proudly.

"Native Buoi villagers have a unique soft voice, which is different from the voice of a native Hanoian," he continued.

"Speaking of Thuy Khue Street, people often think about Ke Buoi and, especially, Thuy Khue Village. The village was in former Thuy Chuong Precinct – one of 36 precincts of the Thang Long Citadel (presently Ha Noi) during the Le Dynasty (1427-1789), which was famous for its weaving and wine producing trades. My family also used to produce lotus-scented wine for generations," Tai said.

Although they have never been officially recognised as national relics, the village gates hold a special position in the hearts of villagers. No matter where they go, the villagers of Ke Buoi are always welcomed by the village gates when they return, and they have always felt very proud of this part of their national heritage.

Source: VIETNAMNET

 

 

Những cửa ngõ lộng lẫy của làng cổ Hồ Tây

Tọa lạc tại quận Tây Hồ và chạy dọc theo bờ phía nam của Hồ Tây, đường Thụy Khuê đã bảo tồn những vùng nông thôn điển hình với những ngôi chùa và cổng làng cổ.

Đình làng: Voi Phục tại đường Thụy Khuê.

Trước đây, các làng xung quanh đường Thụy Khuê được gọi chung là Kẻ Bưởi. Sự Đô thị hóa nhanh chóng trong thời gian gần đây đã đem lại nhiều thay đổi cho thành phố, và Kẻ Bưởi cũng không là ngoại lệ. Toàn bộ khu vực đã khoác lên một chiếc áo hiện đại, với các tòa nhà cao tầng và những ngôi biệt thự tiếp tục thay thế cho những ngôi nhà làng cũ và các khu vườn.

Tuy nhiên, những ngày xưa vẫn còn lưu giữ trong các cổng làng nằm rải rác giữa các ngôi nhà hiện đại trên đường phố. Những mái nhà phủ đầy rêu của những ngôi chùa và đình làng, cùng với những thân cây xù xì, tàn lá lá của cây xoài ngựa và cây Bồ Đề, đã làm ra vẻ cổ kính của Thụy Khuê.

Nếu bạn có một chuyến đi dọc theo con phố này, bắt đầu từ chợ Bưởi, cổng làng đầu tiên sẽ xuất hiện bên trái của bạn. Đường Thụy Khuê có số lượng cổng làng nhiều nhất ở Hà Nội, tập trung chủ yếu ở các khu của đường phố gần chợ Bưởi, đường Lạc Long Quân. Các cổng được đặt cách nhau một vài mét ngoài trong một số khu vực, trong khi một số khác được tìm thấy cách đó hàng chục mét.

Điều thú vị là, không cổng làng nào giống nhau. Một số trong đó gần đây đã được phục hồi, trong khi những một số khác vẫn giữ dc sự cổ xưa và phai màu.

Đường dẫn đến quá khứ: Các cổng làng trên phố Thụy Khuê đã trở thành nơi thường xuyên để người dân quanh đó có thể ngồi lại với nhau mỗi buổi chiều sau một ngày bận rộn trong công việc.

Mặc dù khác biệt, những cổng làng trên phố Thụy Khuê đã tạo ra không gian nông thôn duy nhất trong thành phố lớn. Mỗi cổng làng đều được đặt một cái tên ngắn nhưng thân mật, chẳng hạn như Giếng, Hậu hay Chùa. Những cửa ngõ chứng kiến lịch sử của các thế hệ người dân, kéo dài hàng ngàn năm trước. Một số trong đó có tuổi đời lên đến 10 thế kỷ, như các làng Yên Thái, An Thọ và Đồng Xa.

Trên mỗi cổng, ở hai bên, người ta có thể nhìn thấy các dòng chữ Hán được khắc trên hai cột.

Một trong những cổng làng đẹp nhất ở Hà Nội dẫn đến Làng Yên Thái, nơi có những con đường gạch lát màu đỏ cổ xưa vẫn còn được bảo tồn và giữ gìn sạch sẽ. Con đường dài 200m được xây dựng bằng nguồn vốn đóng góp của dân làng và được giữ nguyên vẹn theo tình trạng ban đầu bởi những dân làng khác, bất chấp sự ra đời của hệ thống điện và nước trong làng vào những năm gần đây.

Một cổng làng đặc biệt trên phố Thụy Khuê là cổng Nghè, được che bởi một cây đa cổ thụ lớn. Cổng được xây dựng theo phong cách truyền thống, với một cửa chính, hai cửa phụ (mà bây giờ được bịt kín) và mái nhà. Hình ảnh này mang đậm tính chất làng quê Việt, khơi dậy một cảm giác mạnh mẽ của nỗi nhớ quê nhà và sự quen thuộc trong những người Việt Nam trên khắp thế giới.

Nhiều cổng làng trong đó đã được khôi phục với chữ Nôm truyền thống. Cổng Hậu được sửa lại vào năm 1998. - Ảnh soha.vn

Theo những người già, những cánh cửa của tất cả các cổng làng trên phố Thụy Khuê đã từng được mở vào lúc bình minh để công bố sự khởi đầu của một ngày mới và sẽ được đóng lại vào lúc hoàng hôn.

Nhiều cổng trong số đó đã được khôi phục và tôn tạo ; Ví dụ, cổng Hậu được phục hồi vào năm 1998, và cổng Hồ Khẩu được tôn tạo và trở thành một phiên chợ nhỏ vào mỗi buổi sáng.

Đằng sau mỗi cổng làng là một lối đi. Mặc dù đã nhỏ hơn nhiều nhưng những lối đi đó vẫn còn tồn tại để phân ranh giới rõ ràng giữa các thôn khác nhau.

Mỗi cổng làng truyền thống dẫn đến từng thôn cần được bảo tồn, cả lối sống nông thôn ban đầu của người cao tuổi trong nhiều năm qua.

"Mọi người đều nhận ra tên của quê hương của tôi khi tôi nói với họ rằng tôi đến từ làng Bưởi" cụ Nguyễn Văn Tài 80 tuổi nói đầy tự hào.

"Bẩm sinh riêng người dân làng Bưởi đã có một giọng nói mềm mại hoàn toàn khác biệt với giọng nói của một người Hà Nội gốc" ông tiếp tục.

"Nói về Thụy Khuê, người ta thường nghĩ về Kẻ Bưởi và đặc biệt là làng Thụy Khuê. Ngôi làng xưa cũ vùng ngoại ô - một trong 36 phố phường của thành Thăng Long (nay là Hà Nội) thời nhà Lê (1427-1789), nổi tiếng với nghề dệt và nghề nấu rượu. Gia đình tôi cũng từng sản xuất rượu hoa sen thơm cho các thế hệ" ôngTài cho biết.

Mặc dù các cổng làng nói trên chưa bao giờ được chính thức công nhận là di tích quốc gia, chúng vẫn giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim của dân làng. Bất kể họ đi đâu, dân làng Kẻ Bưởi luôn chào đón ở các cổng làng khi họ trở về, và họ đã luôn luôn cảm thấy rất tự hào về điều này như là một phần của di sản quốc gia của họ.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục