Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Những điều bạn chưa biết về giáo viên chủ nhiệm Việt Nam sau giờ dạy

Những điều bạn chưa biết về giáo viên chủ nhiệm Việt Nam sau giờ dạy

15/10/2015
Mức trung cấp

Things you don’t know about multitasking Vietnamese teachers outside their class time

The Oxford Advanced Learner's Dictionary defines “teacher” as “a person whose job is teaching” but what teachers in Vietnam are really doing is way beyond the mission of teaching.

It should not be a surprise to know that besides teaching, Vietnamese teachers are also responsible for a huge amount of paperwork, traffic management, or even working as school cashiers.

Traffic management

In August, the Ministry of Education and Training issued a plan on educating students on road safety in the 2015-16 school year.

According to the plan, the ministry requires all students to wear crash helmets while traveling on motorbikes, as well as not to drink beer or alcohol while riding.

However, Minh Quan, who told Tuoi Tre (Youth) newspaper as a teacher that it is unreasonable to make students’ traffic law compliance a school regulation.

It should not be an indicator to appraise schools at the end of the academic year as well as to penalize those schools whose students break the traffic law, Quan added.

It will put more pressure, the teacher explained, on teachers as they have to supervise students to make sure that they do not violate regulations on traffic safety.

Quan warned that making road safety a school rule could result in untrue reports at the end of the academic year, saying it is too hard for teachers to look over their students and detect their violations like traffic police officers.

“It’s hilarious to judge students’ morality in school based on their traffic law violations. It’s even more absurd to conclude if teachers complete their mission in a school year on the basis of their students’ road conduct,” the teacher said. “Please don’t appraise teachers with sideline criteria.”

School cashiers

As a new school year starts, school fees are not only a burden for students and parents but also for teachers who are tasked with collecting the sums.

Le Anh, a high school teacher from Da Nang, who wrote to Tuoi Tre to describe the difficulty she and other teachers have faced being their schools’ cashiers.

According to Anh, schools have financial departments in charge of collecting compulsory fees such as tuition, uniform costs, and others.

However, teachers, no matter if they want to do it or not, are assigned to receive contributions from parents and students to their school’s funds to support education or health care.

Other kinds of fees teachers have to collect include parking fees, overtime pay, and money contributed by seniors to buy souvenirs for schools.

Several schools even ask their teachers to collect money for students’ health insurance, which is a compulsory fee.

Many schools set the target for the amount a teacher should collect and the deadline for the collection, or they even consider all this an indicator to judge teachers’ performance, creating more pressure on them.

The quality of teaching and studying becomes lower, as teachers have to spend time reminding their students to pay the fees, instead of doing their main and lofty mission of teaching.

As a result, students and parents have gradually lost respect for teachers.

On the other hand, teachers who keep their self-respect and the passion for teaching do not give a priority to collecting money in their classroom, willing to be disciplined for not achieving the school’s target.

Meanwhile, students whose families cannot afford the contributions come to class afraid of being ashamed in front of their friends, or trying to avoid meeting teachers.

Multi-subject teachers

Numerous middle school teachers in Da Nang have complained that they have to cover many subjects due to the lack of teachers.

T.T., a chemistry teacher from a school in Cam Le District who has to teach home economics, said she has eight classes of chemistry and four classes of home economics for the 6th grade this year.

According to T., since her major is chemistry teaching, she was nervous when she was assigned to teach home economics.

“I was annoyed at first but am getting used to it now,” T. said. “Our school has many chemistry teachers but lacks home economics teachers so we have no choice.”

Meanwhile, M.D., a literature teacher from a school in Thanh Khe District, said she is now getting used to teaching another subject, civics.

Dang Nhon, deputy head of Da Nang’s Hai Chau District Office of Education and Training, said all 12 middle schools in the district have seen their teachers cover subjects outside their majors.

The main reason, according to him, is that universities and colleges have stopped training “compound teachers” who can teach a combination of two subjects like math-home economics, physics-home economics, and literature-civics.

Meanwhile, schools which still run training courses to churn out such teachers have received no application.

“In the future, subjects like civics and home economics will be very important because they are close to our daily life,” Nhon said. “So it’s necessary to consider training teachers for those subjects.”

To solve the problem, the office has sent those multi-subject teachers to short-term courses or vocational schools where they could get extra training to be more confident in class.

Chemistry teacher Ton Nu Nhat Vu is seen teaching in her home economics class at Nguyen Hue Middle School in Da Nang. Photo: Tuoi Tre

Paperwork

Another issue is the large amount of paperwork teachers have to do besides their teaching.

Many have complained they are overwhelmed and have no time to improve their teaching skills or help their students make progress.

N.M.P., a teacher at Tu Kiet High School in the southern province of Tien Giang’s Cai Lay District, said she has to keep 14 different kinds of records and reports, including indoor and outdoor lesson plans, student scores, plans for meetings, and more.

Many readers who appear to be teachers also wrote to Tuoi Tre to whine that they have to prepare numerous types of records, which consumes a lot of time and yields minimal pedagogical results.

“Besides the useless records and reports, teachers have much more necessary things to do, including preparing lesson plans, marking papers, correcting students’ mistakes, encouraging those students who have dropped out to get back to school,” a reader named Nguyen Cao said in his letter to the newspaper.

A caricature shows a Vietnamese teacher being dragged back by a large amount of paperwork she has to do in addition to teaching. Photo: Tuoi Tre

Source: Tuoitre News

 

 

Những điều bạn chưa biết về giáo viên chủ nhiệm Việt Nam sau giờ dạy

Từ điển Oxford Advanced Learner định nghĩa "giáo viên" là "một người làm công việc giảng dạy" nhưng những gì giáo viên ở Việt Nam đang thực sự làm vượt ra ngoài nhiệm vụ giảng dạy.

Không mấy ngạc nhiên khi biết rằng bên cạnh việc giảng dạy, giáo viên Việt Nam cũng chịu trách nhiệm vơi hàng đống các thủ tục giấy tờ, quản lý, hay thậm chí làm việc như thủ quỹ.

Quản lý giao thông

Trong tháng Tám, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành một kế hoạch giáo dục học sinh về an toàn giao thông trong năm học 2015-16.

Theo kế hoạch, Bộ yêu cầu tất cả học sinh đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy, cũng như không uống bia hoặc rượu khi lái xe.

Tuy nhiên, Minh Quân, người đã nói với báo Tuổi Trẻ, với cương vị là một giáo viên rất là bất hợp lý để khiến học sinh chấp hành đúng luật giao thông như nhà trường quy định.

Điều đó không nên trở thành một chỉ số để đánh giá vào cuối năm học cũng như để trừng phạt những trường có học sinh vi phạm luật giao thông, Quân nói thêm.

Việc này sẽ gây ra áp lực, Giáo viên này giải thích, đối với giáo viên khi họ phải giám sát học sinh để đảm bảo rằng họ không vi phạm quy định về an toàn giao thông.

Quân cảnh báo rằng biến an toàn đường bộ một thành nội quy trường có thể dẫn đến các báo cáo không đúng sự thật vào cuối năm học, và cho rằng quá khó đối với giáo viên để theo dõi học sinh của họ và phát hiện hành vi vi phạm như cảnh sát giao thông.

"thật vui nhộn khi đánh giá đạo đức của học sinh trong trường học dựa trên hành vi vi phạm luật giao thông của họ. Thậm chí còn vô lý hơn để kết luận giáo viên hoàn thành nhiệm vụ của họ trong một năm học trên dựa trên cơ sở hạnh kiểm của học sinh" giáo viên này nói. "Xin vui lòng không đánh giá giáo viên với tiêu chí ngoài lề."

Thu ngân cho trường

Một năm học mới bắt đầu, học phí không chỉ là gánh nặng cho học sinh và phụ huynh mà còn đối với những giáo viên được giao nhiệm vụ thu các khoản tiền.

Lê Anh, một giáo viên trung học ở Đà Nẵng, người viết thư cho báo Tuổi Trẻ để mô tả những khó khăn mà cô và các giáo viên khác đã phải đối mặt khi là thủ quỹ của nhà trường.

Theo cô Anh, trường có phòng tài chính chịu trách nhiệm thu lệ phí bắt buộc như học phí, chi phí đồng phục, và những khoản khác.

Tuy nhiên, giáo viên, người dù có muốn làm điều đó hay không, vẫn được giao việc tiếp nhận sự đóng góp của phụ huynh và học sinh cho các quỹ của nhà trường để hỗ trợ giáo dục và chăm sóc sức khỏe.

Các loại phí trên giáo viên phải thu cả phí đỗ xe, tiền làm thêm giờ và tiền đóng góp của cựu học sinh để mua quà lưu niệm cho trường học.

Một số trường học thậm chí còn yêu cầu giáo viên thu tiền bảo hiểm y tế của học sinh, một khoản phí bắt buộc.

Nhiều trường học đã đặt mục tiêu cho số tiền mà một giáo viên nên thu và thời hạn thu, họ thậm chí xem xét tất cả điều này như là một chỉ số để đánh giá hiệu suất của giáo viên, tạo ra nhiều áp lực cho họ.

Chất lượng giảng dạy và học tập trở nên thấp hơn, vì giáo viên phải dành nhiều thời gian nhắc nhở học sinh của mình thanh toán các khoản phí, thay vì làm nhiệm vụ chính và cao cả của họ là giảng dạy.

Như là một hệ quả, học sinh và phụ huynh đã dần dần mất đi sự tôn trọng dành cho giáo viên.

Mặt khác, những giáo viên người giữ lòng tự trọng và niềm đam mê cho việc giảng dạy của họ không đưa việc thu tiền lên làm ưu tiên sẵn sàng bị xử lý kỷ luật vì không đạt được mục tiêu của nhà trường đề ra.

Trong khi đó, học sinh mà gia đình không có khả năng đóng góp khi đến lớp sợ bị xấu hổ trước bạn bè cố gắng tránh gặp mặt giáo viên.

Giáo viên "đa môn"

Nhiều giáo viên trung học ở Đà Nẵng đã phàn nàn rằng họ phải giảng dạy nhiều môn do thiếu giáo viên.

T.T., một giáo viên hóa học đến từ một trường ở Quận Cẩm Lệ, người phải dạy kinh tế gia đình, cho biết cô có tám lớp học môn hóa học và bốn lớp môn kinh tế gia đình cho khối 6 năm nay.

Theo T., môn chính của cô là hóa học, cô đã rất lo lắng khi được phân công giảng dạy thêm môn kinh tế gia đình.

"Tôi đã cảm thấy khó chịu lúc ban đầu nhưng đang dần quen hơn" T. nói. "Trường chúng tôi có rất nhiều giáo viên hóa học nhưng lại thiếu giáo viên kinh tế gia đình nên chúng tôi không có sự lựa chọn nào khác."

Trong khi đó, M.D., một giáo viên môn văn từ một trường học ở quận Thanh Khê cho biết hiện nay cô đang phải giảng dạy thêm một môn học khác, giáo dục công dân.

Đặng Nhơn, Phó Chánh Văn phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Hải Châu Đà Nẵng cho biết tất cả 12 trường trung học trên địa bàn quận đều có giáo viên giảng dạy thêm môn bên cạnh môn chính của họ.

Lý do chính, theo ông, là các trường đại học và cao đẳng đã ngừng đào tạo giáo viên "tổng hợp" những người có thể dạy hai môn học như toán học - kinh tế gia đình, vật lý- kinh tế gia đình và văn học - giáo dục công dân.

Trong khi đó, các trường vẫn vận hành các khóa học đào tạo để đào tạo ra các giáo viên như vậy không nhận được hồ sơ ứng tuyển nào.

"Trong tương lai, các môn học như giáo dục công dân và kinh tế gia đình sẽ rất quan trọng vì chúng gần gũi với cuộc sống hàng ngày của chúng ta" ông Nhơn nói. "Vì vậy rất cần thiết để xem xét đào tạo giáo viên cho những môn này."

Để giải quyết vấn đề, văn phòng đã gửi những giáo viên đa năng đến các khóa học ngắn hạn hoặc các trường dạy nghề, nơi họ có thể được đào tạo thêm để tự tin hơn trong lớp.

Giáo viên hóa học Tôn Nữ Nhất Vũ đang giảng dạy trong lớp học kinh tế gia đình của cô tại trường trung học Nguyễn Huệ, Đà Nẵng. Ảnh: Tuổi Trẻ

Hồ sơ giấy tờ

Một vấn đề khác đó là công việc giấy tờ mà giáo viên làm ngoài việc giảng dạy của mình.

Nhiều người đã than phiền rằng họ đang bị quá tải và không có thời gian để nâng cao kỹ năng giảng dạy của mình hoặc giúp học sinh tiến bộ.

N.M.P., một giáo viên tại trường cấp 3 Tư Kiệt ở huyện Cai Lậy, Tiên Giang cho biết cô giữ 14 loại hồ sơ và báo cáo khác nhau, bao gồm cả kế hoạch bài học trong nhà và ngoài trời, bảng điểm của học sinh, kế hoạch cho các cuộc họp, và nhiều loại khác.

Nhiều độc giả là giáo viên cũng viết thư cho báo Tuổi Trẻ than phiền rằng họ phải chuẩn bị rất nhiều loại hồ sơ,mất rất nhiều thời gian và mang lại kết quả sư phạm tối thiểu.

"Ngoài các loại hồ sơ và báo cáo vô dụng, giáo viên có nhiều việc cần thiết phải làm, bao gồm cả việc chuẩn bị kế hoạch bài giảng, chấm, sửa chữa bài của học sinh, khuyến khích những học sinh bỏ học quay trở lại trường học" một bạn đọc có tên là Nguyễn Cao nói trong thư gửi cho tờ báo.

Một bức tranh biếm họa cho thấy một giáo viên Việt bị kéo lại bởi một số lượng lớn các loại thủ tục giấy tờ, mà cô phải làm ngoài việc giảng dạy. Ảnh: Tuổi Trẻ

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục