Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Những điều bạn nên nhớ khi cuộc sống trở nên khó khăn

Những điều bạn nên nhớ khi cuộc sống trở nên khó khăn

07/03/2015
Mức căn bản

13 Things to Remember When Life Gets Rough

We've all gone through hard times. And we all get through them. However, some get through them better than others. So what is their secret? Most of it has to do with attitude. Here are 13 things to remember when life gets rough:

1. What is, is.

Buddha's famous saying tells us: "It is your resistance to 'what is' that causes your suffering." Think about that for a minute. It means that our suffering only occurs when we resist how things are. If you can change something, then take action! Change it! But if you can't change it, then you have two choices: (1) either accept it and let go of the negativity, or (2) make yourself miserable by obsessing over it.

2. It's only a problem if you think it's a problem.

Many times, we are our own worst enemy. Happiness is really dependent on perspective. If you think something is a problem, then your thoughts and emotions will be negative. But if you think it's something you can learn from, then suddenly, it's not a problem anymore.

3. If you want things to change, you need to start with changing yourself.

Your outer world is a reflection of your inner world. Don't you know people whose lives are chaotic and stressful? And isn't that largely because they feel chaotic inside? Yes, it is. We like to think that changing our circumstances will change us. But we have it backwards—we need to change ourselves first before our circumstances will change.

4. There is no such thing as failure—only learning opportunities.

You should just wipe the word "failure" right out of your vocabulary. All great people who have ever achieved anything have "failed" over and over. In fact, I think it was Thomas Edison who said something like, "I did not fail at inventing the light bulb, I just first found 99 ways that it didn't work." Take your so-called "failures" and learn something from them. Learn how to do it better next time.

5. If you don't get something you want, it just means something better is coming.

That's hard to believe sometimes, I know. But it's true. Usually, when you look back at your life, you will be able to see why it was actually a good thing that something didn't work out. Maybe the job you didn't get would have made you spend more time away from your family, but the job you did get was more flexible. Just have faith that everything happens exactly the way it's supposed to.

6. Appreciate the present moment.

This moment will never come again. And there is always something precious about every moment. So don't let it pass you by! Soon it will just be a memory. Even moments that don't seem happy can be looked upon as something that you might miss someday. As the country song by Trace Adkins says, "You're gonna miss this…you're gonna want this back. You're gonna wish these days hadn't gone by so fast….you may not know this now, but you're gonna miss this…"

7. Let go of desire.

Most people live with "attached mind." What this means is that they attach themselves to a desire, and when they don't get it, their emotions plummet into negativity. Instead, try to practice "detached mind." That means that when you want something, you will still be happy whether you get it or not. Your emotions remain happy or neutral.

8. Understand and be grateful for your fears.

Fear can be a great teacher. And overcoming fears can also make you feel victorious. For example, when I was in college, I feared public speaking (one of the top 3 fears of all humans). So I find it humorous now that not only do I speak in front of a group every day by being a college professor, I also teach public speaking! Overcoming fears just takes practice. Fear is really just an illusion. It's optional.

9. Allow yourself to experience joy.

Believe it or not, I know way too many people who don't allow themselves to have fun. And they don't even know how to be happy. Some people are actually addicted to their problems and the chaos in them so much that they wouldn't even know who they are without them. So try to allow yourself to be happy! Even if it's just for a small moment, it's important to focus on joy, not your hardships.

10. Don't compare yourself to other people.

But if you do compare yourself, compare yourself with people who have it worse than you. Unemployed? Be grateful that you live in a country that gives unemployment compensation, because most people in the world live on less that $750 a year. So you don't look like Angelina Jolie? Well, I bet there are more people who don't than do. And you are probably way better looking than most people. Focus on that.

11. You are not a victim.

You need to get out of your own way. You are only a "victim" of your own thoughts, words and actions. No one "does" something to you. You are the creator of your own experience. Take personal responsibility and realize that you can get out of your hard times. You just need to start with changing your thoughts and actions. Abandon your victim mentality and become victorious. From victim to VICTOR!

12. Things can—and do—change.

"And this too shall pass" is one of my favorite sayings. When we are stuck in a bad situation, we think that there is no way out. We think nothing will ever change. But guess what? It will! Nothing is permanent except death. So get out of the habit of thinking that things will always be this way. They won't. But you do need to take some sort of action for things to change. It won't magically happen all on its own.

13. Anything is possible.

Miracles happen every day. Really—they do. I wish I had enough space to write about all the miraculous things that have happened to people I know—from healing stage 4 cancer naturally to having their soul mate appear out of nowhere. Trust me: it happens all the time. You just need to believeit does. Once you do, you have won the battle.

Source: Lifehack.org

 

 

13 Điều Bạn Nên Nhớ Khi Cuộc Sống Trở Nên Khó Khăn

Chúng ta đều đã gặp và trải qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống.Tuy nhiên, có những người làm điều đó tốt hơn những người khác. Vậy bí quyết của họ là gì? Điều mà hầu hết mọi người làm chính là thay đổi tâm trạng. Đây là13 điều bạn cần nhớ khi cuộc sống của mình trở nên khó khăn:

1. Chuyện gì qua, cho qua.

Đức Phật có một câu nói rất nổi tiếng: 'Sự kháng cự của bản thân với những gì xảy ra xung quanh tạo nên sự đau khổ của bạn'. Dành một chút thời gian để nghĩ về điều này. Nó có nghĩa là sự đau khổ của chúng ta chỉ xảy ra khi chúngta cố gắng chống lại bản chất của mọi việc. Nếu bạn có thể thay đổi điều gì thìhãy hành động ngay đi! Hãy thay đổi nó! Nhưng nếu bạn không thể thay đổi được thì bạn có 2 sự lựa chọn: một là chấp nhận và để nó đi, hoặc hai là tự làmcho cuộc sống trở nên khổ sở và bị ám ảnh bởi điều đó.

2. Nó chỉ là vấn đề nếu bạn nghĩ nó là một vấn đề.

Trong rất nhiều trường hợp, chúng ta chính là kẻ thù nguy hiểm nhất của chính mình. Nếu bạn nghĩ điều gì đó là một vấn đề thì suy nghĩ và cảm xúc của bạn sẽ trở nên tiêu cực. Nhưng nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể học hỏi được từ điều đó,ngay lập tức nó sẽ chẳng còn là một vấn đề nữa.

3. Nếu bạn muốn mọi việc thay đổi, bạn cần bắt đầu với việc thay đổi bản thân.

Lời nói ra chính là sự phản ánh thế giới nội tâm của bạn. Bạn không biết rằngmọi người trên thế giới đều đang sống hỗn độn và căng thẳng sao? Và chẳng phải nó to tát bởi vì trong lòng họ đang hỗn loạn cả sao? Phải, chính là như thế. Chúng ta thích cái suy nghĩ rằng sự thay đổi của hoàn cảnh sẽ thay đổi con người. Nhưng nhìn theo chiều ngược lại - chúng ta cần thay đổi bản thân trước khi hoàn cảnh thay đổi.

4. Không có thất bại - chỉ có những cơ hội học hỏi.

Bạn nên xóa ngay từ 'thất bại' ra khỏi từ điển của mình đi. Tất cả những người vĩđại từng đạt được bất cứ thành tựu nào đều đã từng thất bại hết lần này đến lầnkhác. Thực tế thì tôi nhớ Thomas Edison đã từng nói như thế này: 'Tôi không thất bại 10000 lần, tôi chỉ biết được 10000 cách mà nó không hoạt động'. Nắmlấy cái gọi là 'thất bại' của bạn và học hỏi từ nó. Hãy học cách làm nó tốt hơn ở lần sau.

5. Nếu bạn không có được điều bạn muốn, cónghĩa là cái gì đó tốt đẹp hơn đang đến.

Tôi biết rằng điều này thì đôi lúc thật là khó tin. Nhưng đó là sự thật. Thường thì khi bạn nhìn lại cuộc đời mình, bạn sẽ thấy được tại sao một vài điều không thành hiện thực đôi khi lại là chuyện tốt. Có thể công việc mà bạn không được nhận sẽ lấy đi của bạn rất nhiều thời gian dành cho gia đình nhưng công việcbạn được nhận đã cho bạn một quỹ thời gian linh hoạt hơn. Hãy cứ tin rằng mọi việc diễn ra theo cái cách chính xác nó được cho rằng sẽ diễn ra.

6. Trân trọng khoảnh khắc hiện tại.

Khoảnh khắc này sẽ không bao giờ quay lại và mỗi khoảnh khắc đều chứa đựng điều gì đó quý giá. Vì thế đừng để nó qua đi mà bạn không hề để ý! Nó sẽ sớmchỉ còn là một ký ức. Mọi khoảnh khắc dù không vui vẻ nhưng một ngày nào đónhìn lại bạn sẽ cảm thấy nhớ chúng. Giống như lời của một bài hát đồng quê của Trace Akins 'Bạn sẽ nhớ điều này... Bạn sẽ muốn điều này quay lại. Bạn sẽ ước những ngày này đã không trôi qua quá nhanh như thế...Bây giờ có thể bạn không biết đâu, nhưng một ngày nào đó bạn sẽ nhớ nó...'

7. Từ bỏ những ao ước.

Hầu hết mọi người sống với 'suy nghĩ gắn bó'. Điều này có nghĩa là họ gắn mìnhvới những mong muốn và khi họ không đạt được, cảm xúc của họ rơi tụt xuốngmức bi quan. Thay vào đó, cố gắng luyện tập một 'suy nghĩ không lệ thuộc'.Điều này có nghĩa là khi bạn muốn điều gì đó, bạn vẫn sẽ cảm thấy vui vẻ kể cảkhi bạn có đạt được nó hay không. Bạn vẫn giữ được cảm giác vui vẻ hay ít nhấtlà bình thường.

8. Hiểu và biết ơn những nỗi sợ.

Nỗi sợ có thể là một người thầy. Và vượt qua những nỗi sợ hãi có thể còn khiến cho bạn cảm nhận được mùi vị của sự chiến thắng. Ví dụ, khi tôi còn ở đại học,tôi sợ phải nói trước đám đông (một trong 3 nỗi sợ của tất cả mọi người). Vì thếbây giờ tôi cảm thấy thật là hài hước khi tôi không chỉ nói trước một nhómngười mỗi ngày như là một giảng viên mà tôi còn giảng dạy môn nói trước đámđông! Chúng ta chỉ cần luyện tập để vượt qua nỗi sợ hãi. Sợ hãi thực sự chỉ làảo giác thôi. Nó tùy thuộc vào mỗi người.

9. Cho phép bản thân mình trải nghiệm niềm vui.

Bạn có thể tin có thể không, nhưng tôi biết rất nhiều người không có phép bảnthân được tận hưởng niềm vui. Và họ thậm chí không biết là làm thế nào để trởnên vui vẻ. Một vài người thì gắn bản thân quá chặt với những vấn đề và sự hỗnđộn của mình đến nỗi mà họ thậm chí không thể biết được họ sẽ là ai nếukhông có những thứ ấy. Vì thế hãy cố gắng cho phép bản thân được tận hưởngniềm hạnh phúc! Ngay cả khi đó chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi thì tập trungvào niềm vui thay vì sự gian khổ của bản thân là điều vô cùng quan trọng.

10. Đừng so sánh bản thân với những người khác.

Nhưng nếu bạn so sánh bản thân mình, hãy so sánh mình với những người cóhoàn cảnh kém hơn bạn. Bạn đang thất nghiệp? Hãy tỏ ra biết ơn vì bạn đangđược sống ở một đất nước có trợ cấp thất nghiệp (bối cảnh ở Mỹ) bởi vì hầu hếtmọi người trên thế giới sống dưới mức 750 đô-la một năm. Vì thế, nếu bạnkhông giống Angelina Jolie? Tôi cá rằng có nhiều người không giống hơn là những người giống cô ấy. Và bạn thì chắc chắn là ưa nhìn hơnnhiều người rồi. Hãy tập trung vào điều đó.

11. Bạn không phải là một nạn nhân.

Bạn cần phải ra khỏi con đường của mình. Bạn chỉ là một 'nạn nhân' của nhữngsuy nghĩ, lời nói, hành động của riêng mình. Chẳng ai làm gì bạn cả. Bạn làngười tự tạo ra kinh nghiệm cho mình. Nhận trách nhiệm về bản thân và nhậnra rằng bạn không thể vượt qua được những giai đoạn khó khăn. Bạn chỉ cầnbắt đầu với việc thay đổi những suy nghĩ và hành động của mình. Hãy từ bỏtâm lý nạn nhân và trở thành người chiến thắng. Từ nạn nhân thành NGƯỜICHIẾN THẮNG.

12. Vạn vật có thể thay đổi và luôn thay đổi.

"Và điều này sẽ nhanh qua đi' là một trong những câu nói mà tôi yêu thích. Khichúng ta bị bế tắc ở một tình huống xấu, chúng ta nghĩ rằng sẽ không có lốithoát. Chúng ta nghĩ rằng sẽ không có gì thay đổi. Nhưng đoán thử xem? Nó sẽthay đổi! Không có gì là vĩnh viễn trừ cái chết. Vì thế hãy thoát ra khỏi lối mòncủa suy nghĩ rằng mọi thứ sẽ mãi mãi như thế này. Chúng sẽ không như thế.Nhưng bạn cần phải làm gì đó để thay đổi mọi thứ. Nó sẽ không tự xảy ra mộtcách kỳ diệu đâu.

13. Mọi thứ đều có thể.

Những điều kỳ diệu xảy ra mỗi ngày. Thực sự là như thế. Tôi ước rằng có đủ không gian để tôi viết ra những điều kỳ diệu xảy ra với những người mà tôi biết -từ việc chữa được ung thư giai đoạn 4 một cách tự nhiên đến việc thấy bạn trikỷ xuất hiện từ đâu đó. Tin tôi đi: những chuyện như thế xảy ra suốt ngày. Bạn chỉ cần tin rằng nó sẽ xảy ra. Một khi bạn làm được như vậy, bạn sẽ chiến thắngtrận đấu.

Dịch bởi: Ánh Tuyết

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục