Những lời chúc Giáng Sinh (Christmas) song ngữ Anh Việt

Số thứ tự các lời chúc được xếp theo số lượt bình chọn của các bạn tại Facebook:

1. Love, Peace and Joy came down on earth on Christmas day to make you happy and cheerful. May Christmas spread cheer in your lives!
    Tình Yêu, An Bình và Niềm Vui đã đến trên địa cầu trong lễ Giáng Sinh để làm cho bạn hạnh phúc và hân hoan. Chúc cho niềm hạnh phúc tràn ngập cuộc đời bạn !

2. May your Christmas be filled with special moment, warmth, peace and happiness, the joy of covered ones near, and wishing you all the joys of Christmas and a year of happiness.
    Chúc em một Giáng sinh chứa chan những giây phút đặc biệt, bình yên, hạnh phúc, vui vẻ và một năm hạnh phúc

3. Christmas time is here. I hope you have a wonderful New Year. May every day hold happy hours for you.
     Giáng sinh đã đến. Chúc em có một năm mới thật tuyệt vời. Mong mỗi ngày qua đi sẽ là những giờ phút hạnh phúc nhất dành cho em

4. You are special, you are unique! May your Christmas be also as special and unique as you are! Merry Christmas!
     Em thật đặc biệt. Em thật tuyệt vời! Chúc Giáng sinh này của em cũng đặc biệt và tuyệt vời như em vậy

5. May this Christmas be so special that you never ever feel lonely again and be surrounded by loved ones throughout!
     Chúc cho Giáng sinh này đặc biệt đến nỗi em sẽ không bao giờ còn cảm thấy cô đơn nữa và luôn có những người thương yêu bên cạnh

6. Bringing your good wishes of happiness this Chritmas and on the coming year.
     Gửi đến bạn những lời chúc hạnh phúc trong ngày lễ Giáng Sinh và năm mới.

7. Faith makes all things possible; Hope makes all things work and Love makes all things beautiful. May you have all the three for this Christmas. Merry Christmas!
    Niềm tin làm mọi thứ trở nên khả thi; Hi vọng làm mọi thứ hoạt động và Tình yêu làm mọi thứ đẹp đẽ. Chúc bạn có cả 3 điều ấy trong mùa Giáng Sinh này.

8. Christmas waves a magic wand over this world, making everything softer than snowflakes and all the more beautiful. Wish you a Magical Christmas.
     Giáng Sinh vẫy cây gậy thần kỳ làm cho mọi thứ mềm mại hơn cả bông tuyết rơi và đẹp hơn bao giờ hết. Chúc bạn một Giáng Sinh thần kỳ.

9. May this Christmas be so special that you never ever feel lonely again and be surrounded by loved ones throughout!
     Chúc cho Giáng Sinh này đặc biệt đến nỗi bạn sẽ không bao giờ còn cảm thấy cô đơn nữa và luôn có những người thương yêu bên cạnh.

10. Everything starts a new with the new year coming. May your new year be filled with the happinest things and yuor days with the bringtest promise.
        Mọi thứ lại bắt đầu khi năm mới đang đến. Chúc bạn năm mới đầy hạnh phúc và những tháng đầy triển vọng và hạnh phúc nhất.

 

Sưu tầm: Ce Phan