Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Những mảng tường của nhà thờ Đức Bà bị vẽ bậy và tiểu bậy

Những mảng tường của nhà thờ Đức Bà bị vẽ bậy và tiểu bậy

02/03/2015
Mức trung cấp

Walls of Saigon’s Notre Dame Cathedral being stained by graffiti, urine 

Saigon’s Notre Dame Cathedral is facing something of an aesthetic crisis as sections of the church’s brick walls, which were imported from France well over a century ago, have been defaced by graffiti and those unable to find a more appropriate place to relive themselves.

Church authorities have put up signs in an effort to make the public more conscious of the 138-year-old building’s historical significance and curb the graffiti that is comprised of messages of love and short prayers, according to VN Express. 

“[Visitors] are not aware that what they did was not right for such a famous building,” Priest Vương Sĩ Tuấn told the website.

Despite the efforts of church officials, the unpleasant trend persists.

Tuấn said that in addition to the graffiti, some people have used crevasses of the church’s exterior to dump trash and urinate. Since there aren’t funds to hire guards to watch the entire premises 24 hours a day, fences have been erected around some parts of the structure.

The city needs to protect all the old buildings in the city, because they are its soul,” Tuấn added.

On an interesting side note, while today the building is considered one of Saigon’s most beautiful landmarks, some haven’t always seen it that way.

Tim Doling over at Historic Vietnam recently translated the 1911 memoirs of George Dürrwell who spent nearly three decades working for the Cochinchina legal service. Based on his account, Ma chère Cochinchine, trente années d’impressions et de souvenirs, février 1881-1910 (My Dear Cochinchina, 30 years of impressions and memories, February 1881-1910), he wasn’t particularly impressed with the Cathedral:

From the rue d’Espagne [Lê Thánh Tôn] to the place de la Cathédrale, the rue Catinat climbs between two rows of government buildings, on which it would be pointless to dwell. The same must be said for the Cathedral, which similarly deserves little attention. Completed in 1880, it replaced the modest little wooden chapel that once stood on the present site of one wing of the Christian Brothers’ Institution Taberd. It is therefore one of the oldest monuments in modern Saigon, but it is certainly not one of the best – its inelegant mass is enhanced only by its two front towers.”

Source: Saigoneer

 

Những mảng tường của nhà thờ Đức Bà bị vẽ bậy và tiểu bậy

Nhà thờ Đức bà Sài Gòn đang đối mặt với sự xuống cấp về tính thẩm mỹ khi mà các mảng tường gạch của nhà thờ được người Pháp xây dựng hơn một thế kỷ trước đã bị làm hỏng bởi những hình vẽ bậy và những người không thể tìm thấy nơi nào khác để tiểu tiện.

Những người có thẩm quyền quản lý nhà thờ đã gắn các biển báo như một nỗ lực để người dân có ý thức hơn về ý nghĩa của công trình kiến trúc 138 tuổi và hạn chế những hình vẽ bậy về các thông điệp tình yêu, và những lời cầu nguyện, theo báo Vn Express

"Những vị khách đã không nhận thức được những gì họ làm là gây hại tới tòa nhà"- theo linh mục Vương Sĩ Tuấn nói trên các trang mạng.

Bất chấp những nỗ lực của bộ phận chuyên trách bảo vệ nhà nhờ, những tác động xấu vẫn đang có chiều hướng tiếp diễn.

Ông tuấn nói rằng ngoài những hình vẽ bậy lên tường, một số người cố tình sưr dụng những góc khuất của nhà thờ để đổ rác và đi tiểu. Vì không có điều kiện để thuê người bảo vệ suốt 24 giờ mỗi ngày, nên những bức tường đã được dựng lên xung quanh các khu vực của tòa nhà.

Ông Tuấn nói thêm: "Thành phố cần phải bảo vệ các tòa nhà cổ kính trong thành phố, bời vì chúng là cái hồn của Sài Gòn"

Có một lưu ý khá thú vị rằng ngày nay trong khi tòa nhà được xem là một trong những biểu tượng của Sài Gòn, nhưng một số người lại không hề thấy nó thực sự như vâỵ.

Tim Doling đã theo dõi suốt lịch sử cận đại Vietnam đã dịch 1911 hồi ký của George Dürrwell người đã dành ra gần 3 thập kỷ làm việc cho dịch vụ luật pháp thuộc Đàn trong. Dựa trên tài liệu của ông ấy, Ma chère Cochinchine, trente années d’impressions et de souvenirs, février 1881-1910. Ký ức Đàn trong trong suốt 30 năm hiện diện và những kỷ niệm từ tháng 2 năm 1881 đến 1910, ông ấy đã không thực sự ấn tượng về nhà thờ này

"Từ đường Espagne (Lê Thánh Tôn) tới khu vực nhà thờ, con đường chạy giữa hai hàng các tòa nhà của chính phủ, nơi không tìm thấy lý do đáng sống ở đây. Nhà thờ Đức bà cũng vậy, cũng có một số việc đáng nói. Nó hoàn thành năm 1880, nhưng nó đã thay thế cho một ngôi nhà tu hành bằng gỗ khiêm tốn trước đó thuộc nhánh của dòng tu Thiên chúa giáo thuộc tu viện Institution Taberd. Do đó, nó là một trong những di tích lâu đời nhất Sài Gòn hiện tại, nhưng chắc chắn nó không phải là một trong những nơi tốt nhất- Sự thiếu thanh nhã của tòa nhà đã bị thêm vào chỉ bởi hai tòa tháp ở phía trước"

 

Dịch bởi: Ce Phan

 

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục