Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Chuyên ngành Kỹ thuật
  3. Y tế - Sức khỏe
  4. Những người cha trẻ phải đối mặt với các nguy cơ sức khỏe lớn ở tuổi trung niên

Những người cha trẻ phải đối mặt với các nguy cơ sức khỏe lớn ở tuổi trung niên

07/08/2015
Mức trung cấp

Young fathers face raised health risks in middle age -study

Men who become fathers at a young age may have an increased risk of dying during middle age, in their late 40s or early 50s, new research finds.

First-time dads in their early 20s may have the energy and agility to keep up with their young children, but a new study shows early fatherhood can pose perils later in life.

Research by Finnish researchers showed that becoming a father before the age of 25 is linked to a higher chance of dying in middle age.

"Men who have a child before the age of 22 have a very clear higher midlife mortality than men who have children later, at an average age of 25 to 26," said Dr. Elina Einio of the University of Helsinki.

Although the study did not look into the possible causes of the higher risk of death for young fathers, Einio suggests that unplanned pregnancy, early marriage and the psychological and economic stress of fatherhood could play a part.

"The findings of our study provide evidence of a need to support young fathers struggling with the demands of family life in order to promote good health behaviors and future health," said Einio, who reported the findings in the Journal of Epidemiology & Community Health.

While other studies have focused of the impact of young parenthood on women, Einio and her team analyzed data on more than 30,500 men born in Finland between 1940 and 1950.

About 15 percent had their first child by age 22, nearly 30 percent became dads by 24, and less than 20 percent in each of the 25-through-26, 27-through-29 and 30-through-44 age groups.

About one in 20 of the men died during a 10-year monitoring period, mainly from heart disease and illnesses related to excessive drinking.

The researchers found that men who were fathers by the age of 22 had a 26 percent higher risk of dying in middle age than first-time dads who were 25 or 26 years old.

Young fathers also had a 14 percent higher risk of dying in middle age than older first-time dads. Men who became fathers between 30 and 44 had a 25 percent reduced risk of an earlier death than young dads at 25 or 26.

In a smaller study of 1,124 siblings, the researchers found similar results. Men who were fathers by 22 were 73 percent more likely to die early than their brothers who became dads at 25 or 26.

Source: Thanhnien News

 

 

Những người cha trẻ phải đối mặt với các nguy cơ sức khỏe lớn ở tuổi trung niên

Những người đàn ông trở thành cha khi còn trẻ có thể làm tăng nguy cơ tử vong ở độ tuổi trung niên, cuối độ tuổi 40 hoặc đầu độ tuổi 50, theo nghien cứu mới phát hiện.

Làm bố lần đầu ở độ tuổi 20 có thể có năng lượng và sự nhanh nhẹn để theo kịp với con trẻ nhưng một nghiên cứu mới cho thấy làm cha sớm có thể gây ra những nguy hiểm sau này trong cuộc sống.

Nghiên cứu của các nhà nghiên cứu Phần Lan cho thấy làm cha trước tuổi 25 có sự liên quan với nguy cơ chết ở tuổi trung niên cao.

"Những người đàn ông có một đứa con trước tuổi 22 rõ ràng có tỷ lệ tử vong cao hơn ở tuổi trung niên so với những người đàn ông có con sau này, ở độ tuổi trung bình từ 25 đến 26," Tiến sĩ Elina Einio của Đại học Helsinki.

Mặc dù nghiên cứu này không xem xét các nguyên nhân có thể gây nguy cơ tử vong cao hơn cho những người cha trẻ, Einio vẫn cho thấy rằng việc mang thai ngoài ý muốn, kết hôn sớm, sự căng thẳng tâm lý và kinh tế của người cha có thể đóng góp một phần.

Einio, người đã thông báo những phát hiện trong tạp chí Journal of Epidemiology & Community Health, nói "Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cung cấp bằng chứng về sự cần thiết của việc hỗ trợ những người cha trẻ đang gặp khó khăn với những đòi hỏi của cuộc sống gia đình để thúc đẩy hành vi sức khỏe tốt và sức khỏe cho tương lai."

Trong khi các nghiên cứu khác tập trung vào tác động của việc làm mẹ trẻ ở phụ nữ, Einio và nhóm của bà đã phân tích dữ liệu của hơn 30.500 người đàn ông sinh ra ở Phần Lan từ 1940 đến 1950.

Khoảng 15% có đứa con đầu tiên ở độ tuổi 22, gần 30% trở thành cha khi mới 24 và ít hơn 20% ở mỗi nhóm tuổi 25-26, 27-29 và 30-44

Có khoảng 1 trên 20 người đàn ông đã chết trong thời gian theo dõi 10 năm, chủ yếu họ bị bệnh tim và các bệnh liên quan đến uống rượu quá mức.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người đàn ông làm cha ở tuổi 22 có nguy cơ chết ở tuổi trung niên cao hơn 26% so với các ông bố làm cha lần đầu ở độ tuổi 25 hoặc 26 tuôi.

Những người cha trẻ cũng có nguy cơ chết ở tuổi trung niên cao hơn 14% so với những người làm cha lần đầu muộn. Những người đàn ông làm cha trong độ tuổi 30-44 có 25% giảm nguy cơ chết sớm hơn các ông bố trẻ trong độ tuổi 25-26.

Trong một nghiên cứu nhỏ hơn trên 1,124 anh em, các nhà nghiên cứu tìm thấy kết quả tương tự.Những người làm cha ở tuổi 22 có 73% nhiều khả năng chết sớm hơn so với người anh em của họ, những người trở thành cha ở tuổi 25-26.

 

Dịch bởi: cepnguyen

bài viết đặc sắc trong tháng 02/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục