Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Khoa học - Nghiên cứu
  4. Những trang web học lập trình hay nhất

Những trang web học lập trình hay nhất

30/03/2015
Mức trung cấp

Top 10 websites that teach coding

So you want to learn to code, do you? Well, you happen to be in luck, as it has never been easier or cheaper to learn that new skill, and there are plenty of websites that teach coding and more.

They will help turn you from zero to hero, as long as you stick to it and practice, practice, practice!

1. Codeacademy

Codeacademy leads you through the process of learning to program web-oriented languages. Here you can learn Javascript, Python and Ruby, etc. The free environment provides a safe place for experimentation, as you can try things out without needing a web server or any other hardware or software.

If you are starting from scratch (or have limited experience) then Codeacademy is a brilliant starting point. Not only are you provided with access to the courseware, but having the ability to test things is incredibly useful for safe try out.

2. Lynda.com

The online tutorials offered by Lynda.com are recognized as some of the best e-learning courses out there. You need to pay for a monthly subscription, but this will give you access to over 2,000 courses covering over 140 different skill areas. 

Lynda.com isn't just for learning to code: you will also get access to courses covering areas as diverse as 3D animation, business, video editing, and design.

3. Udacity

Udacity aims to be the future of online higher education. Courses are pitched at high schoolers who wish to get ahead, college students who want to broaden their understanding, and professionals needing to brush up their skills.

There is a lot of excellent courseware that you can access once you've signed up, covering business, sciences and computer science.

4. Coursera

Coursera provides you with course materials created by a number of reputable worldwide universities. The courses tend to be introductions to subject areas and lend themselves to those who wish to gain a general understanding before going further.

This is great if you wish to study further and start on a new path. Coursera is one of the 10 websites that teach coding and more as it goes beyond learning to code, or, indeed, learning new technologies.

5. W3Schools.com

If you wish to learn the majority of the web-based languages, then W3Schools is an indispensable reference site. The site shows you how to code with and use HMTL, CSS, HTML5, Javascript, PHP and ASP, amongst others.

What is great about the site is that if you search for a particular element of code it returns an example of how to use it practically. As a result you get something that you can adapt and put together to make a cohesive whole.

6. Apple Developer Program

This is the place you start if you plan to develop apps for iOS and OSX. Whether you wish to develop apps for iPhone, iPad or Mac you should sign up for the Apple Developer Program.

This allows you to get access to the latest documentation and code examples. Not only that, but it is the recommended way to get your apps and applications into app stores. There are many well-documented examples with code that you can run to get you started.

You get shown how to use the XCode environment and start creating your first app. One prerequisite of developing for iOS is that XCode only runs within OSX, so you will need a Mac of some description.

7. Developer.Android.com

For app developers wishing to learn how to code Android Java apps ready for the mobile platform, this is the place to start.

Here you will be able to download an Android-infused version of Eclipse IDE. There are buckets of code examples, which will get you running apps in a virtual environment or on your device.

8. Developers.Google.com

Learn how to expand some of the coding skills you've picked up along the way into extending Google products at developers.google.com.

Whether it be Chrome extensions, interacting with Google Drive, or creating applications that utilize Google Maps, there are well documented APIs and lots of example material to get you going.

9. MSDN.Microsoft.com

Microsoft provide lots of material on their developer network for the free and paid editions of their Visual Studio products. Learn how to master Visual Basic, C++ or C# for Windows environments using the .Net Framework.

As with many of the others there are lots of tutorials and example code for you to build, run and play with. If you are wanting to develop apps for Windows, then this is a really great starting place and may well be the only stuff you ever need.

10. Instructables

Instructables shows you how to get things done. This might involve getting an Arduino to communicate with the world, starting making use of a Raspberry Pi, or just generally hacking things together. There are many inspirational instructables, all created by the community.

If you have a good set of instructions yourself, this is also something that you could contribute to. This finds its way into the 10 websites that teach coding and more as it does a lot more than just show you how to code.

Summary

If you want to learn some new skills, then spend some time looking through these websites that teach coding and more. You will no doubt find a mine of useful information and this can set you on a new path.

By Gary Judge (Lifehack)

 

 

TOP 10 trang web dạy lập trình hay nhất

Bạn muốn học lập trình? Thế thì bạn đang gặp may đấy bởi vì chưa bao giờ học các kỹ năng mới này lại dễ dàng và rẻ hơn đến như vậy, có vô số các trang web có thể dạy cho bạn cách lập trình và hơn thế nữa.

Họ sẽ giúp bạn từ con số không thành một người hùng miễn là bạn bám theo nó và thực hành, thực hành, thực hành!

1. Codeacademy

 

Trang web Codeacademy hướng dẫn bạn thông qua quá trình học ngôn ngữ lập trình ứng dụng web. Tại đây bạn có thể học các ngôn ngữ như Javascript, Python và Ruby và những ngôn ngữ khác. Môi trường miễn phí này cung cấp một nơi an toàn để thử những ngôn ngữ trên mà không cần một máy chủ web hoặc bất kỳ phần cứng hoặc phần mềm nào khác.

Nếu bạn đang bắt đầu từ đầu (hoặc có kinh nghiệm hạn chế) thì Codeacademy là một điểm khởi đầu tuyệt vời. Bạn không chỉ được cung cấp quyền truy cập vào các chương trình học, mà còn có khả năng thử nghiệm an toàn những điều vô cùng hữu ích.

2. Lynda.com

 

Các bài học trực tuyến được cung cấp bởi Lynda.com được công nhận là một trong các khóa học e-learning tốt nhất hiện có. Bạn cần phải trả tiền hàng tháng, nhưng trang này sẽ cung cấp cho bạn quyền truy cập vào hơn 2.000 khóa học bao gồm hơn 140 lĩnh vực kỹ năng khác nhau.

Lynda.com không chỉ dành cho lập trình: bạn cũng sẽ nhận được quyền truy cập vào các khóa học về các lĩnh vực khác nhau như hoạt hình 3D, kinh doanh, chỉnh sửa video, và thiết kế.

3. Udacity

 

Trang Udacity hướng tới mục tiêu trở thành tương lai của giáo dục trực tuyến cao cấp. Các khóa học được dành cho học sinh trung học, những người muốn được biết trước, sinh viên đại học những người muốn mở rộng sự hiểu biết của họ, và các chuyên gia cần nâng cao các kỹ năng của họ.

Có rất nhiều chương trình học tuyệt vời mà bạn có thể truy cập một khi bạn đã đăng ký, bao gồm kinh doanh, khoa học và khoa học máy tính.

4. Coursera

 

Trang  Coursera cung cấp cho bạn tài liệu học tập được tạo ra bởi một số trường đại học trên toàn thế giới có uy tín. Các khóa học có xu hướng giới thiệu đến những chủ đề và dành cho những người muốn có được một sự hiểu biết tổng quát trước khi đi xa hơn.

Thật tuyệt vời nếu bạn muốn học thêm và bắt đầu trên một con đường mới. Coursera là một trong 10 trang web dạy lập trình và nhiều hơn nữa vì nó vượt ra ngoài việc học lập trình, hoặc học hỏi công nghệ mới.

5. W3Schools.com

 

Nếu bạn muốn tìm hiểu các ngôn ngữ lập trình web, thì W3Schools là một trang web tham khảo không thể thiếu. Trang web chỉ cho bạn cách để lập trình với HMTL, CSS, HTML5, Javascript, PHP và ASP, giữa những ngôn ngữ khác.

Điều tuyệt vời về trang web là nếu bạn tìm kiếm một câu lệnh nào đó thì nó sẽ trả về một ví dụ về cách sử dụng nó trong thực tiễn. Kết quả là bạn sẽ có được một cái gì đó mà bạn có thể dựa theo và cài đặt lại.

6. Apple Developer Program

 

Đây là nơi bạn bắt đầu nếu bạn có kế hoạch để phát triển các ứng dụng cho iOS và OSX. Cho dù bạn muốn phát triển các ứng dụng cho iPhone, iPad hoặc Mac bạn nên đăng ký chương trình  Apple Developer Program .

Điều này cho phép bạn để có được quyền truy cập vào các tài liệu và những đoạn code ví dụ mới nhất. Không chỉ vậy, đó còn là cách để chia sẻ các ứng dụng của bạn lên kho ứng dụng Apple App Store. Có nhiều ví dụ được viết thành tài liệu kèm theo những đoạn code mà bạn có thể chạy để bắt đầu.

Bạn được hướng dẫn làm thế nào để sử dụng môi trường XCode và bắt đầu viết ứng dụng đầu tiên cho riêng mình. Một điều kiện tiên quyết của phát triển cho iOS là XCode chỉ chạy trên OSX, vì vậy bạn sẽ cần một chiếc máy Mac theo yêu cầu.

7. Developer.Android.com

 

Đối với các nhà phát triển phần mềm mong muốn được học cách lập trình ứng dụng Android Java trên nền tảng di động, đây là nơi để bạn bắt đầu.

Ở đây bạn sẽ có thể tải về một phiên bản Eclipse IDE đã được nhúng Android vào. Có rất nhiều các đoạn code ví dụ, mà chúng sẽ giúp bạn chạy các ứng dụng trong môi trường ảo hoặc trên thiết bị của bạn.

8. Developers.Google.com

 

Học cách mở rộng một số kỹ năng lập trình bạn đã chọn thành các sản phẩm của Google tại developers.google.com.

Cho dù đó là phần mở rộng (extension) của Chrome, hay là tương tác với Google Drive, hoặc tạo ra các ứng dụng có sử dụng tới Google Maps, thì cũng có cả các API được tài liệu hóa kỹ càng và rất nhiều ví dụ mẫu để bạn tham khảo.

9. MSDN.Microsoft.com

 

Microsoft cung cấp rất nhiều tài liệu trên developer network cho các phiên bản miễn phí và tính phí của các sản phẩm Visual Studio của họ. Hãy học cách để thuần thục Visual Basic, C++, C# trong môi trường Windows sử dụng .Net Framework.

Cũng như những trang khác, ở đây có rất nhiều hướng dẫn và code ví dụ cho bạn xây dựng, chạy và trải nghiệm. Nếu bạn đang muốn phát triển các ứng dụng cho Windows, thì đây là
một điểm khởi đầu thực sự tuyệt vời và cũng có thể là thứ duy nhất bạn cần.

10. Instructables

 

Trang Instructables chỉ cho bạn cách làm thế nào để hoàn thành mọi thứ. Nó có thể liên quan đến việc làm cho một Arduino có thể giao tiếp với thế giới, bắt đầu sử dụng một Raspberry Pi, hoặc tập tành hack. Có rất nhiều bảng hướng dẫn rất cảm hứng, tất cả đều được tạo ra bởi cộng đồng.

Nếu bạn có những hướng dẫn hay, đây cũng là một cái gì đó mà bạn có thể đóng góp. Điều làm trang web này được lọt vào top 10 trang web dạy lập trình và hơn thế nữa là vì nó làm được rất nhiều thứ hơn là chỉ dạy cho bạn lập trình.

Tóm lại

Nếu bạn muốn tìm hiểu những kỹ năng mới thì hãy dùng một ít thời gian để lướt qua những trang web dạy lập trình ở trên. Bạn sẽ tự mình tìm ra những thông tin hữu dụng và từ đó có thể tạo ra một con đường mới cho riêng mình.

Dịch bởi: Trần Thanh Tú

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục