Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Chuyên ngành Kỹ thuật
  3. Y tế - Sức khỏe
  4. Nói dối có gây hại cho cơ thể

Nói dối có gây hại cho cơ thể

08/03/2015
Mức trung cấp

Can Telling Lies Harm Your Body?

We all fabricate the truth or stretch facts. Okay, so most of us lie. A lot.

What happens when we tell lies? Other than its predictable effects on the health of relationships, lying can also harm your body. And this has been substantiated by a study conducted at the University of Notre Dame.

During this study, 110 participants between the ages of 18 and 71 were studied over a period of 10 weeks. One group was told to stop telling lies for the duration of the study. The other group was given no instructions at all about whether to lie or not. Once a week, the subjects were given a lie detector test. The results were telling.

At the end of 10 weeks, the group that had refrained from lying reported fewer headaches and other physical complaints such as sore throat and inability to sleep. They also noticed a marked reduction in their stress levels and happier relationships.

"Statistical analyses showed that this improvement in relationships significantly accounted for the improvement in health that was associated with less lying," said Notre Dame University professor Lijuang Wang, who conducted the study with Anita Kelly.

The statistics on how often we lie are a bit varied. According to a report in US News, "A growing body of research shows that people lie constantly, that deception is pervasive in everyday life. One study found that people tell two to three lies every 10 minutes, and even conservative estimates indicate that we lie at least once a day."

But the numbers do not matter as much as the consequences here. We spin stories and tell falsehoods for all kinds of reasons—to escape censure, avoid punishment, earn praise or respect, get away from a person or place…the list is virtually endless. The untruth or the reason it is told may not pose a serious health problem, but the pressure of keeping up the pretense does.

Each time we tell a lie, it has to be maintained, usually by telling more lies. Being afraid of being found out, one feels stressed, which generates negative energy and causes the release of stress hormones such as cortisol—known for causing damage to health. Over a period of time, pent up stress can lead to severe health problems such as insomnia, back ache, irregular heartbeat, headaches and lowered immunity.

Telling the truth, on the other hand, builds confidence within oneself and among people. Relationships improve when we are honest, and this leads to the release of happiness hormones such as serotonin!

So much better to stick to the truth, honestly!

Source: Care2

 

Nói dối có gây hại cho cơ thể

Tất cả chúng ta đều có lúc thêu dệt sự thật hoặc thổi phồng thực tế. Vâng, vì vậy hầu hết chúng ta có nói dối và nói dối rất nhiều.

Vậy điều gì xảy ra khi chúng ta nói dối? Không chỉ tạo nên những hệ lụy có thể đoán trước đối với các mối quan hệ, nói dối cũng có thể gây tổn hại cho cơ thể. Và điều này đã được chứng minh bởi một nghiên cứu tại Đại học Notre Dame .

Trong nghiên cứu này, 110 người tham dự ở độ tuổi từ 18 và 71 được nghiên cứu trong khoảng thời gian 10 tuần. Một nhóm được yêu cầu ngừng nói dối trong suốt thời gian nghiên cứu. Nhóm khác không được hướng dẫn gì cả về việc nói dối hay không. Mỗi tuần một lần, các đối tượng phải trải qua một thử nghiệm phát hiện nói dối. Các kết quả đã trả lời.

Vào cuối tuần thứ 10, nhóm kiềm chế việc nói dối báo cáo rằng họ ít bị đau đầu hơn và ít than phiền về các chứng bệnh thể chất khác như đau họng và mất ngủ. Họ cũng nhận thấy sự suy giảm đáng kể về mức độ căng thẳng và các mối quan hệ cũng vui vẻ hơn.

"Phân tích thống kê cho thấy sự cải thiện trong các mối quan hệ đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao những tố chất sức khỏe có liên quan đến việc ít nói dối," theo lời giáo sư Lijuang Wang của Đại học Notre Dame, là người đã tiến hành nghiên cứu này cùng với Anita Kelly.

Các thống kê về tần suất nói dối của chúng ta có một chút khác biệt. Theo một báo cáo trên tạp chí US News, "Một ngành nghiên cứu đang phát triển cho thấy người ta nói dối liên tục và sự dối trá phổ biến trong cuộc sống đời thường. Một nghiên cứu phát hiện rằng người ta nói dối hai đến ba lần mỗi 10 phút, và thậm chí những ước tính thận trọng cũng chỉ ra rằng chúng ta nói dối ít nhất một lần trong một ngày".

Nhưng ở đây những con số không quan trọng nhiều như những hậu quả. Chúng ta thêu dệt các câu chuyện và nói sai với đủ loại lý do—để thoát kiểm duyệt, tránh bị trừng phạt, có được lời khen ngợi hay tôn trọng, thoát khỏi một người hoặc một nơi nào đó… danh sách hầu như là vô tận. Những lời không thật và lý do nói dối có thể không gây ra vấn đề nghiêm trọng đối với sức khỏe, nhưng áp lực duy trì sự giả dối mới là nguyên nhân.

Mỗi lần chúng ta nói dối, nó phải được duy trì, thường là bằng cách nói dối nhiều hơn. Sợ bị phát hiện ra, con người cảm thấy căng thẳng, điều này tạo ra năng lượng tiêu cực và phóng thích các hormone gây căng thẳng như cortisol —được biết là gây thiệt hại cho sức khỏe. Sau một khoảng thời gian, căng thẳng dồn nén có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như mất ngủ, đau lưng, tim đập không đều, đau đầu và suy giảm khả năng miễn dịch.

Mặt khác, nói lời chân thật xây dựng sự tự tin trong chính mình và giữa mọi người. Các mối quan hệ sẽ cải thiện khi chúng ta trung thực, và điều này dẫn đến việc phóng thích các hormone mang lại sự vui vẻ như serotonin!

Thành thật mà nói, luôn nói lời chân thật thì thoải mái hơn nhiều!

 

Dịch bởi: Thanh Hương

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục