Tin song ngữ

 1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
 2. Kinh tế - Thương mại
 3. Kỹ năng
 4. Nói lời khen ngợi trong tiếng Anh như thế nào?

Nói lời khen ngợi trong tiếng Anh như thế nào?

17/10/2018
Mức trung cấp

How to pay a compliment in English?

One of the nicest things you can do in any language is to compliment someone. You might want to compliment someone on what they did, how they look or what they have. Here are forms and phrases to compliment others in English. I've arranged compliments into complimenting ability, complimenting looks, and complimenting possessions in both formal and informal situations.

1- Complimenting Ability 

Use these phrases to compliment someone on an ability they have.

If you'd like to learn something from the person about his / her ability, start with a compliment. The person will probably help you learn more and be happy to talk about how to do it.

Formal

 • If you don't mind my saying, you are a(n) excellent / outstanding / superb + (noun phrase)
 • I must say you really know how to + (verb)
 • You are a fine + (noun phrase)
 • What a(n) excellent / outstanding / superb / + (noun phrase) you are!
 • I admire your ability to + (verb)

Informal

 • You're great at (verb + ing)
 • You can really (verb) 
 • Wow, I wish I could (verb) as well as you!
 • You're an amazing / awesome / incredible + (noun phrase)

2- Complimenting Looks

Use these phrases to compliment someone on how they look. I've divided this into two categories: for women and for men.

It's important to use the right language for the situation. If you pay someone a compliment on their looks in the wrong way, it's possible that your compliment will not be accepted.

Formal

 • May I be so bold as to compliment your + (dress / hair / outfit / etc.)?
 • You are looking beautiful / handsome today.
 • May I pay you a compliment? You really look beautiful / handsome / elegant /etc. today.
 • I hope you don't mind, but you are looking beautiful / handsome today.

Informal

 • Wow, you're hot!
 • You look great today!
 • Excuse me, are you a model?
 • I really love your (dress / hair / outfit / etc.).
 • What a beautiful (dress / shirt / blouse / haircut / etc.)!

3- Complimenting Possessions

Use these phrases to compliment someone on something they have. People are often proud of their possessions, especially major objects such as a house, a car, or even a stereo system. Complimenting someone on a nice possession is a good way to make small talk. 

Formal

 • I couldn't help but notice your + (noun phrase) 
 • What a lovely + (noun) + you have!
 • You have such a wonderful / lovely / beautiful home / house / apartment / living room / etc.
 • I have to admit I'm jealous of your + (noun phrase)

Informal

 • Nice + (noun phrase)
 • I like your + (noun phrase)
 • That's nice / pretty / beautiful / hot.
 • Cudos on the + (noun phrase) dude.

Source: ESL.about.com

Đọc bài viết đẩy đủ hướng dẫn và phần ví dụ thực hành, click vào đây

Nói lời khen ngợi trong tiếng Anh như thế nào?

Một trong những điều hay nhất mà bạn có thể áp dụng với bất kỳ ngôn ngữ nào đó là danh những lời khen cho người khác về một điều tốt đẹp hay đúng đắn nào đó. Bạn có thể sẽ dành lời khen cho ai đó vừa mới hoàn thành việc gì đó, cách ăn mặc … Bên dưới đây là những cấu trúc và những cụm từ dùng để bày tỏ lời khen đúng cách trong tiếng Anh. Các lời khen được sắp xếp theo 3 chủ đề: khen ngợi khả năng mà ai làm được việc gì đó, khen ngợi vẻ bề ngoài, khen ngợi một vật gì đó mà người đó sở hữu, trong cả cách nói chính thức (formal) và không chính thức (informal).

1- Khen ngợi khả năng

Sử dụng những cụm từ bên dưới để khen ngợi ai đó về khả năng làm được điều gì đó.

Nếu bạn muốn biết nhiều hơn từ một ai đó trong khả năng làm một việc gì đó thì hãy bắt đầu bằng 1 lời khen. Người đó sẽ có thể giúp bạn biết thêm nhiều hơn và cảm thấy rất vui khi chia sẻ nhiều hơn về cách làm được việc đó.

Chính thức

 • If you don’t mind my saying, you are a(n) excellent / outstanding / superb + (noun phrase)
 • I must say you really know how to + (verb)
 • You are a fine + (noun phrase)
 • What a(n) excellent / outstanding / superb / + (noun phrase) you are!
 • I admire your ability to + (verb)

Không chính thức

 • You’re great at (verb + ing)
 • You can really (verb)
 • Wow, I wish I could (verb) as well as you!
 • You’re an amazing / awesome / incredible + (noun phrase)

2- Khen ngợi vẻ bề ngoài

Sử dụng những cụm từ bên dưới để khen ngợi ai đó về dáng vẻ bề ngoài của họ. Phần hướng dẫn chia làm 2 đối tượng: dành cho phụ nữ và dành cho đàn ông.

Điều quan trọng nhất là cách dùng ngôn ngữ đúng chừng mực trong các tình huống cụ thể. Nếu bạn muốn khen ai đó không đúng cách thì chắc chắn lời khen đó sẽ không được chấp nhận. Thậm chí nó có thể mang lại cảm giác khó chịu cho người nghe.

Chính thức

 • May I be so bold as to compliment your + (dress / hair / outfit / etc.)?
 • You are looking beautiful / handsome today.
 • May I pay you a compliment? You really look beautiful / handsome / elegant /etc. today.
 • I hope you don’t mind, but you are looking beautiful / handsome today.

Không chính thức

 • Wow, you’re hot!
 • You look great today!
 • Excuse me, are you a model?
 • I really love your (dress / hair / outfit / etc.).
 • What a beautiful (dress / shirt / blouse / haircut / etc.)!

3- Khen ngợi tài sản

Sử dụng những cụm từ bên dưới đây để khen ngợi ai đấy về một vật gì đó mà người đó có. Mọi người thường tự hào về những điều mà mình sử hữu ví dụ như: nhà, xe và thậm chí cả những chiếc loa nghe nhạc. Khen ngợi ai đó về mộn món đồ cũng là cách nhẹ nhàng để bắt đầu một cuộc hội thoại.

Chính thức

 • I couldn’t help but notice your + (noun phrase)
 • What a lovely + (noun) + you have!
 • You have such a wonderful / lovely / beautiful home / house / apartment / living room / etc.
 • I have to admit I’m jealous of your + (noun phrase)

Không chính thức

 • Nice + (noun phrase)
 • I like your + (noun phrase)
 • That’s nice / pretty / beautiful / hot.
 • Cudos on the + (noun phrase) dude.

Dịch bởi: Ce Phan

 

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục