Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Nông dân ĐBSCL được cảnh báo biến đổi khí hậu sẽ làm ảnh hưởng đến sinh kế

Nông dân ĐBSCL được cảnh báo biến đổi khí hậu sẽ làm ảnh hưởng đến sinh kế

30/09/2015
Mức căn bản

Mekong Delta farmers warned climate change to affect livelihood

If there are no reasonable solutions to adapt to climate change, Mekong River Delta residents will have to scale down their agricultural production in the near future, or go bankrupt because of lack of materials for production.

The warning has been repeatedly given by experts at recent workshops and official conferences.

Nguyen Phuong Lam, deputy director of the Vietnam Chamber of Commerce and Industry’s (VCCI) Can Tho City Branch, quoted a World Bank report as saying that if the sea water level rises by one meter, the rice field areas in Mekong River Delta would decrease by 2 million hectares in 40-50 years.

“We even will not be able to hatch shrimp, though we think shrimp live in salt water,” he said. “The problem is that the salinity in water cannot be controlled or treated.”

Also according to Lam, the fact that Mekong River Delta would lose 50 percent of its rice field area in the future means that the rice yield would decrease from 25 million per annum to 12 million.

By that time, Vietnam will be able to put out 6-7 million tons of rice a year, which is large enough to feed Mekong River Delta residents and Vietnamese, while not enough for rice export.

Nguyen Dien, deputy director of VCCI’s Da Nang City Branch, warned that climate change would not only affect agricultural production, but also push industrial enterprises to bankruptcy.

“Once production is scaled down, the relevant industries such as mechanical engineering, and pesticide and fertilizer producers will be affected,” he explained.

“Meanwhile, farm produce processing will not have materials to process for export because of the lower farm produce output. As a result, they will have to stop production,” he said. “This will lead to job cuts and social uncertainties.”

Lam of VCCI Can Tho agreed that industrial production would also suffer from climate change.

Once there is a shortage of input materials, processing companies will have to push prices up to scramble for materials. If so, Vietnamese enterprises will not only have to compete fiercely in the world market and deal with trade barriers, but also have to struggle for materials in the home market.

Dien believes that there are two solutions to climate change, which aim to “ease difficulties” and "adapt to new circumstances".

He said to implement the first solution, Vietnam needs to reduce the use of fossil fuel which would help reduce greenhouse gas emissions. As for the second solution, it is necessary to choose the right production models, follow reasonable land programming and shift to other crops to adjust to new circumstances. This would help maintain material sources for the processing industry.

Source: VIETNAMNET

 

 

Người nông dân đồng bằng châu thổ sông Mekong đã được cảnh báo rằng sự thay đổi khí hậu sẽ ảnh hưởng đến kế sinh nhai

Nếu không có các giải pháp hợp lý để thích nghi với sự thay đổi khí hậu, người dân đồng bằng châu thổ sông Mekong sẽ phải giảm bớt sản lượng nông nghiệp trong tương lai, hoặc sẽ phá sản do thiếu nguyên liệu cho việc sản xuất.

Lời cảnh báo đã được lập lại nhiều lần bởi các chuyên gia tại các buổi hội thảo và hội nghị chính thức gần đây

Nguyễn Phương Lâm, phó giám đốc Phòng Thương mại và công nghiệp (VCCI) chi nhánh Cần Thơ, đã trích dẫn 1 báo cáo của Ngân hàng TG đã nói rằng nếu mực nước biển tăng lên 1 mét, khu vực trồng lúa đồng bằng châu thổ sông Mekong sẽ giảm xuống 2 triệu ha trong 40-50 năm.

"Chúng ta thậm chí sẽ không thể nuôi tôm, dù cho chúng ta nghĩ rằng tôm sống trong môi trường nước mặn", ông nói: "Vấn đề là độ mặn của nước không được kiểm soát và xử lý.

Cũng theo ông Lâm, sự thật là đồng bằng châu thổ sông Mekong sẽ mất 50% diện tích trồng lúa trong tương lai có nghĩa là sản lượng gạo sẽ giảm từ 25 triệu còn 12 triệu mỗi năm.

Cùng thời điểm đó, VN có thể sản xuất 6-7 triệu tấn gạo mỗi năm, số lượng đủ lớn để nuôi cư dân đồng bằng châu thổ sông Cửu Long và người Việt Nam, trong khi không đủ cho việc xuất khẩu gạo.

Nguyễn Điền, Phó giám đốc VCCI chi nhánh Đà Nẵng, đã cảnh báo rằng thay đổi khí hậu sẽ không những ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, mà còn đẩy các công ty công nghiệp đến bờ vực phá sản.

"Một khi việc sản xuất bị giảm, các lĩnh vực công nghiệp liên quan như là kỹ sư cơ khí máy móc và đơn vị sản xuất phân bón và thuốc trừ sâu sẽ bị ảnh hưởng", ông giải thích.

Trong khi đó, chế biến nông sản sẽ không có nguyên liệu cho chế biến xuất khấu do lượng nông sản làm ra thấp hơn. Hậu quả là, họ sẽ phải ngừng sản xuất", ông nói. "Điều này sẽ dẫn đến cắt giảm việc làm và sự bất ổn xã hội"

Ông Lâm, VCCI Cần Thơ đã đồng ý rằng sản xuất công nghiệp cũng sẽ hứng chịu tác hại từ sự biến đổi khí hậu.

Khi thiếu nguyên liệu đầu vào, các công ty chế biến buộc phải đẩy ra lên cao tranh mua nguyên liệu. Nếu như vậy, các doanh nghiệp VN không những phải cạnh tranh khốc liệt trên thị trường quốc tế và đối phó với các rào cản thương mại, mà còn phải tranh giành nguyên liệu ở thị trường nội địa.

Ông Điền tin rằng có 2 giải pháp cho vấn đề thay đổi khí hậu, nhằm giảm bớt những khó khăn và thích nghi với hoàn cảnh mới.

Ông nói rằng để thực thi giải pháp đầu tiên, VN cần giảm việc sử dụng nguyên liệu hóa thạch giúp giảm khí thải nhà kính. Đối với giải pháp thứ 2, Việc lựa chọn đúng phương thức sản xuất dựa theo quy hoạch đất hợp lý và chuyển đổi cây trồng để thiết lập môi trường mới là thực sự cần thiết. Điều này sẽ giúp duy trì nguồn nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến

 

Dịch bởi: TinyTuyen

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục