Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Khoa học - Nghiên cứu
  4. Nước Đức tạo ra quá nhiều năng lượng tái tạo đến nỗi phải trả tiền cho người sử dụng điện năng

Nước Đức tạo ra quá nhiều năng lượng tái tạo đến nỗi phải trả tiền cho người sử dụng điện năng

14/05/2016
Mức trung cấp

Germany generated so much renewable energy last week it was paying consumers to use electricity

It looks like a future dependent on renewable energy could indeed be possible, as Germany demonstrated on (Sunday) 8 May when it generated so much energy naturally that energy prices went into negative for the first time.

Renewable energy is viable - on 8 May Germany generated so much renewable energy it ended up paying consumers to use electricity- (Reuters)

The weather was so sunny and windy that at about 1pm in the day, the wind, hydro, solar and biomass plants in Germany generated 87% (55GW) of the entire amount of power (63GW) being consumed in the country.

German clean energy think tank Agora Energiewende says that in 2015, the average amount of renewable energy contributed to the total power consumed in Germany amounted to at most 33%. But because the power generated that day was so much, it caused power prices to plummet for several hours, which meant that commercial customers were actually being paid to consume electricity instead.

"We have a greater share of renewable energy every year," Christoph Podewils, director of communication at Agora Energiewende told Quartz. "The power system adapted to this quite nicely. This day shows again that a system with large amounts of renewable energy works fine."

Unfortunately, Germany's national power grid system is still too rigid, so power suppliers and industrial customers were unable to respond to the situation quickly enough on Sunday.

The gas power plants were taken offline over the period, but nuclear and coal plants are not designed to be shut down quickly, so they continued to run and instead had to pay to sell the national grid power for several hours.

However, this shows that renewable energy could one day replace traditional power suppliers, meaning that the quest to reduce greenhouse gas emissions is possible. It is also not the first time such an incident has occurred – in July 2015, unusually high winds in Denmark enabled Danish wind farms to generate an epic 140% of the total power being consumed in the country.

Luckily, Denmark's national electricity grid featured interconnectors, so 80% of the surplus power was immediately shared between neighbouring Norway, Germany and Sweden.

Germany has pledged to completely transform its electricity supply to 100% renewable energy by 2050, despite critics warning that renewable energy is not reliable as a main power source compared to fossil fuels because winds fluctuate, and depends on cloud cover hiding the sun.

By: Mary-Ann Russon (http://www.ibtimes.co.uk)

 

 

Nước Đức tạo ra quá nhiều năng lượng tái tạo đến nỗi phải trả tiền cho người sử dụng điện năng vào tuần trước

Một tương lai phụ thuộc vào năng lượng tái tạo có thể sẽ xảy ra, một minh chứng là ngày 8 tháng 5 nước Đức đã bán giá điện tái tạo của họ ở mức giá "âm" (nghĩa là người dùng sẽ được trả tiền khi sử dụng điện).

Năng lượng tái tạo có thể đứng vững - vào 8-5 Nước đức đã sản xuất ra quá nhiều năng lượng tái tạo và họ đang trả tiền cho người dùng sử dụng nó (Reuters)

Thời tiết nhiều nắng và gió đến nỗi vào 1 giờ chiều trong ngày, gió, hidro, mặt trời và nhiên liệu sinh khối trên nước Đức sản sinh ra 87%(55GW) nhưng chỉ có tổng lượng điện (63GW) được sử dụng trên toàn quốc.

Chuyên gia cố vấn năng lượng sạch người Đức ông Agora Energiewende nói rằng vào năm 2015 nước Đức chỉ cung cấp được khoảng 33 năng lượng sạch trên tổng số nhu cầu dùng diện trên cả nước Đức. Nhưng bởi vì năng lượng được tạo ra quá nhiều, nó khiến giá điện lao dốc trong một vài giờ, và những người tiêu thụ đang thực sự được trả phí khi sử dụng điện.

"Chúng tôi có thị phần năng lượng tái tạo ngày càng lớn mỗi năm", Christoph Podewils, giám đốc truyền thông tại Agora Energiewende nói với Quatz. "Hệ thống điện thích thì với điều này khá tốt. Ngày nay đã chỉ ra rằng hệ thống với một lượng lớn năng lượng tái tạo làm việc rất tốt."

Không may rằng, Hệ thống lưới điện quốc gia Đức vẫn khá cứng nhắc, vì vậy người cung cấp điện và các khách hàng tiêu thụ lớn không thể phản ứng nhanh chóng với sự việc hôm chủ nhật.

Những hệ thống điện sử dụng khí gas đã không hoạt động một thời gian, nhưng các lò điện hạt nhân và than thì chưa có kế hoạch tạm ngừng, vì vậy chúng vẫn tiếp tục hoạt động và do đó phải trả tiền để bán vào lưới điện quốc gia trong một vài giờ.

Tuy nhiên, điều này chỉ ra rằng năng lượng tái tạo có thể thay thế các nhà cung cấp điện truyền thống, và việc cố gắng giảm thiểu phát thải khí nhà kính có thể thực hiện được. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra sự việc này - và tháng 7-2015, gió to bất thường tại Đan Mạch làm cho các trang trại gió sản sinh 140% tổng lượng điện được tiêu thụ trên toàn quốc gia này.

May mắn thay, Lưới điện quốc gia Đan Mạch được kết nối đặc biệt, vì vậy 80% năng lượng dư thừa ngay lập tức được chia sẻ giữa các nước láng giềng, Na Uy, Đức và Thủy Điển

Đức đã cam kết sẽ chuyển đổi hoàn toàn hệ thống điện năng của họ sang 100% năng lượng tái tạo đến năm 2050, mặc dù những người chỉ trích cảnh báo rằng năng lượng tái tạo không tin cậy để sử dụng như nguồn năng lượng chính so với nhiên liệu hóa thạch bởi vì gió thay đổi bất thường, và phụ thuộc vào việc mây che mặt trời.

 

Dịch bởi: dodanghien

 

 

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục