Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Nước đá không hợp vệ sinh được sử dụng rộng rãi trong các nhà hàng ở TP. Hồ Chí Minh

Nước đá không hợp vệ sinh được sử dụng rộng rãi trong các nhà hàng ở TP. Hồ Chí Minh

21/08/2015
Mức trung cấp

Unhygienic ice used widely in Ho Chi Minh City restaurants

Ice is present at all restaurants and coffee shops in Vietnam but it has not been kept in hygienic conditions and the food safety agency in Ho Chi Minh City has issued documents to remind traders to pay attention to its quality.

The Ho Chi Minh City Food Safety Unit has warned that it will launch a campaign to check the quality and hygienic use of ice from August 15 forward.

The unit has also said that it will name those breaching hygiene regulations in the media.

Tuoi Tre (Youth) newspaper journalists made a brief survey at some restaurants in Ho Chi Minh City on August 16 and realized that violations were rampant.

In the busy dining places, ice was kept in open boxes and picked up by staff with bare hands. Especially, at one restaurant, an ice box was put on the doorstep of the restroom.

Many restaurant owners said they have not heard of the inspection carried out of ice by local authorities.

Doctor Nguyen Thi Huynh Mai, vice head of the Ho Chi Minh City Food Safety Unit, said the city has required around 57,000 local restaurants to buy qualified ice.

According to the documents issued by the unit, qualified ice must be kept in closed bags to ensure hygienic conditions.

However, it is quite different from the reality because ice is produced and transported open without any bag and label now.

Source: Tuoitre News

 

 

Nước đá không hợp vệ sinh được sử dụng rộng rãi trong các nhà hàng ở Thành phố Hồ Chí Minh

Nước đá có mặt tại tất cả các nhà hàng và quán cà phê ở Việt Nam nhưng nước đá không được giữ trong điều kiện vệ sinh và các cơ quan an toàn thực phẩm tại thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành các văn bản để nhắc nhở nhà đầu tư chú ý đến chất lượng của nước đá.

Ban an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh đã cảnh báo rằng sẽ khởi động một chiến dịch để kiểm tra chất lượng và việc sử dụng nước đá hợp vệ sinh từ ngày 15 tháng 8.

Ban cũng nói rằng sẽ đưa tên của những đơn vị vi phạm quy định vệ sinh lên các phương tiện truyền thông.

Báo Tuổi Trẻ đã thực hiện một cuốc khảo sát nhanh tại một số nhà hàng tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16 tháng 8 và nhận thấy những vi phạm diễn ra tràn lan.

Trong những nơi ăn uống đông đúc, nước đã được giữ trong thùng mở và được lấy ra từ bàn tay trần của đội ngũ nhân viên. Đặc biệt, tại một nhà hàng, một thùng đá được đặt trên ngưỡng cửa của nhà vệ sinh.

Nhiều chủ nhà hàng cho biết họ đã không nghe nói về việc thực hiện kiểm tra nước đá bởi chính quyền địa phương.

Bác sĩ Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Phó trưởng Ban An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh, cho biết thành phố đã yêu cầu khoảng 57.000 nhà hàng trong khu vực mua nước đá đủ điều kiện.

Theo các tài liệu được ban hành, nước đá phải được giữ trong túi kín để đảm bảo điều kiện vệ sinh.

Tuy nhiên, nó là khá khác với thực tế vì hiện tại, nước đá được sản xuất và vận chuyển mở mà không có bất kỳ túi hay nhãn hiệu.

 

Dịch bởi: cepnguyen

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục