Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Parkson đóng cửa một trung tâm thương mại ở TP. Hồ Chí Minh

Parkson đóng cửa một trung tâm thương mại ở TP. Hồ Chí Minh

23/05/2016
Mức trung cấp

Parkson shutdown unit in HCM City

A HCM City-based unit of Parkson, Malaysia's largest department store chain, was officially shut down on May 16 after five years of operation in the Phu My Hung New Urban Area.

A view of Parkson Paragon building in Phu My Hung New Urban Area.

According to the Thuy Duong Company, which operates Parkson Paragon building, the relocation plan was announced to traders two months ago and had received their agreement.

The relocation does not affect other department stores under the management of Parkson in Viet Nam. The benefits to Parkson membership card holders remain unchanged, according to the company.

In 2011, Parkson began managing the Sai Gon Paragon with an investment of US$5 million. It changed the name of the trade centre to Parkson Paragon. The management contract was reported to be for 19 years. However, the investor decided to shutdown the building after just five years.

The Sai Gon Paragon was inaugurated in 2009 on a 6,000sq.m. plot of land at the corner of Nguyen Luong Bang and Hoang Van Thai in District 7. Khaisilk Corporation and Thuy Loc invested in the building.

In January 2015, Parkson Viet Nam Co. Ltd. announced its decision to close the department store in the 72-storey Keangnam Ha Noi Landmark Tower since it had failed to reach its expected revenue target.

Between 2005 and 2010, Parksons expansion was very smooth in Viet Nam. However, since 2011, with the global economic downturn, purchasing power reduced. The companys revenue also reduced since the lease amount remained high.

Also, the department store chain failed to meet the shopping demands and the habits of Vietnamese consumers, who began preferring integrated shopping malls with multiple features to those selling only clothes and cosmetics.

Parkson, headquartered in the Malaysian state of Selangor, boasted a network of 132 stores as of November 30, 2013. Parkson has 38 stores in Malaysia and nearly 100 stores in big cities in China, Viet Nam, Indonesia, Myanmar, and Sri Lanka.

The chain has nine stores in Viet Nam — six in HCM City, one in the northern city of Hai Phong, and two in Ha Noi.

Source: VIETNAMNET

 

 

Parkson đóng cửa một trung tâm thương mại ở TP. Hồ Chí Minh

Một trung tâm thương mại của Parkson Tp.HCM, chuỗi cửa hàng bách hóa lớn nhất của Malaysia, đã chính thức đóng cửa vào ngày 16 tháng 5 sau 5 năm hoạt động trong khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng.

Một góc nhìn của tòa nhà Parkson Paragon ở Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng.

Theo Công ty Thùy Dương, đơn vị điều hành Parkson Paragon, kế hoạch di dời đã được công bố cho các thương nhân từ hai tháng trước và đã nhận được sự chấp thuận của họ.

Dưới sự quản lý của Parkson tại Việt Nam, việc di dời không ảnh hưởng đến các cửa hàng khác. Theo công ty, những lợi ích dành cho chủ sở hữu thẻ thành viên Parkson vẫn không thay đổi.

Trong năm 2011, Parkson đã bắt đầu quản lý Sài Gòn Paragon với vốn đầu tư 5 triệu USD. Parkson đã thay đổi tên của trung tâm thương mại thành Parkson Paragon. Hợp đồng quản lý được báo cáo là 19 năm. Tuy nhiên, các nhà đầu tư đã quyết định đóng cửa tòa nhà chỉ sau 5 năm.

Sài Gòn Paragon đã được khánh thành vào năm 2009 trên lô đất có diện tích 6000 mét vuông tại góc đường Nguyễn Lương Bằng và Hoàng Văn Thái, quận 7. Tập đoàn Khaisilk và Thủy Lộc đều có vốn đầu tư trong tòa nhà này.

Vào tháng Giêng năm 2015, Công ty TNHH Parkson Việt Nam đã công bố quyết định đóng các cửa hàng bách hóa ở tầng 72 Keangnam Hà Nội Landmark Tower vì đã không đạt được mục tiêu doanh thu dự kiến.

Giữa năm 2005 và 2010, Parkson đã được mở rộng rất trơn tru tại Việt Nam. Tuy nhiên, kể từ năm 2011, cùng với sự suy thoái kinh tế toàn cầu, sức mua giảm. Doanh thu của công ty cũng giảm vì lượng thuê vẫn ở mức cao.

Ngoài ra, chuỗi cửa hàng bách thất bại trong việc đáp ứng nhu cầu mua sắm và thói quen của người tiêu dùng Việt Nam, những người đã bắt đầu thích dạng trung tâm mua sắm tích hợp với nhiều tính năng với những người bán quần áo và mỹ phẩm.

Parkson, có trụ sở tại tiểu bang Selangor của Malaysia, tự hào với mạng lưới 132 cửa hàng vào ngày 30 tháng 11 năm 2013. Parkson có 38 cửa hàng tại Malaysia và gần 100 cửa hàng khác tại các thành phố lớn ở Trung Quốc, Việt Nam, Indonesia, Myanmar và Sri Lanka.

Chuỗi có chín cửa hàng ở Việt Nam - sáu ở thành phố Hồ Chí Minh, một ở thành phố Hải Phòng và hai tại Hà Nội.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 05/2018

Khai giảng lớp học luyện thi IELTS cấp tốc học Full Time | Download Lộ trình học Miễn Phí

Lớp học luyện thi đầy đủ 4 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS vào khoảng tháng 7 và tháng 10 sẽ được khai giảng ngay trong tháng 5 năm 2018 với sự dẫn dắt trực tiếp…

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục